چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشددانشگاه آزادرشته ادبیات

153 پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی


چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد

   

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

رشته زبان فارسی

 

 

گرایش ادبیات

 

 

 

 

عنوان پایان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگی

تاریخ دفاع

ردیف

صور خیال در شعر معاصر ( نیمایی )

 دکتر سید مهدی نوریان دکتر طاهره خوشحال

دکتر محمد فشارکی

سلیم زحمت دوست خیاوی

73.12.24

1

حکمت عملی در کلیله و دمنه و مقایسه حکایات مشترک کلیله و دمنه با مثنوی مولوی

دکتر مهدی دهباشی

دکتر سید مهدی نوریان

امان ا... محمدی

74.3.22

2

بررسی ویژگیهای زبانی و دستوری گویش گزی همراه با شواهدی از دیوان درویش عباس جزی

دکتر سید مهدی نوریان

دکتر ساسان سپنتا

احمد فاضل

74.6.26

3

شرح سی قصیده از سنایی غزنوی

دکتر محمد فشارکی

دکتر سید مهدی نوریان

محمدحسن زعفرانی

74.6.29

4

تصحیح‌ و تحشیه‌ ذیل‌ معارف‌ العوارف‌ معروف به ذیل المعارف فی ترجمه العوارف

دکتر فتحعلی اکبری

دکتر سید مهدی نوریان

مهدی جابرمرادی

74.8.29

5

تصحیح مثنوی های زلالی خوانساری

دکتر محمد فشارکی

دکتر محمد سرور مولایی

امان ا... علی عسگری

74.9.-

6

فهرستی از کنایات فعلی در مثنوی مولوی

دکتر محمد فشارکی

دکتر محمود عابدی

اکرم گلشنی

74.9.28

7

فرهنگ‌ برابرهای‌ فارسی‌ واژه‌های‌ قرآن‌ ، بر اساس‌ بخش‌ اول‌ (النوبه‌ الاولی‌)تفسیر کشف‌ الاسرار میبدی‌

 دکتر سید مهدی نوریان دکتر طاهره خوشحال

دکتر محمد فشارکی

جلال پویان خواه

74.10.3

8

تصحیح‌ کتاب‌ « شرح‌ مثنوی‌» نسخه‌ خطی‌ مربوط‌ به‌ قرن‌ دهم‌ هجری‌

دکتر مهدی دهباشی

دکتر سید مهدی نوریان

محمد نصیری

74.10.30

9

شرح کامل جلد اول تاریخ جهانگشای جوینی

 دکتر محمد فشارکی دکتر میرجعفری

دکتر سید مهدی نوریان

فضل ا... رضائی اردانی

74.11.-

10

شرح‌ کامل‌ جلد اول‌ تاریخ‌ جهانگشای‌ جوینی‌چهره‌های‌ اساطیری‌ مشترک‌ در شاهنامه‌ ، متون‌اوستائی‌، پهلوی‌ و تاریخی‌ تا روزگار فردوسی‌

دکتر سید مهدی نوریان

دکتر منصور رستگار فسائی

محمدمهدی معصومی سروستانی

74.12.22

11

شرح‌ مفردات‌، ترکیبات‌، مفاهیم‌ ابیات‌ دشوار و برخی‌ صنایع‌ بدیعی‌ و نکات‌ بلاغی‌غزلیات‌ فخرالدین‌ عراقی‌

دکتر محمد فشارکی

دکتر سید مهدی نوریان

محمد معین

74.12.26

12

شرح اعلام اشخاص و مکانهای دیوان سنایی غزنوی

دکتر محمد فشارکی

دکتر سید مهدی نوریان

محمد غلامرضایی

74.12.26

13

فرهنگ سمبولیک مثنوی معنوی مولوی

دکتر سید مهدی نوریان

دکتر امین پاشااجلالی

علی حبیبی

75.1.20

14

عرفان و تجلیات آن در آثار سعدی

دکتر محمد فشارکی

دکتر طاهره خوشحال

پروانه فروغی

75.6.17

15

تصحیح‌ نسخه‌ خطی‌ رساله‌ بیان‌ بدیع‌ تالیف‌ میرزا ابوطالب‌ فندرسکی‌ (دانشمند عصر صفوی‌)

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

دکتر محمد فشارکی

سیده مریم روضاتیان

75.6.28

16

احیاء، تصحیح و شرح مثنوی سوشنامه آصف قهفرخی

دکتر محمد فشارکی

جمشید مظاهری

سعید کیانپور قهفرخی

75.11.-

17

شرح و تحلیل یکصد و بیست غزل از خواجوی کرمانی به دو روش

دکتر محمد فشارکی

دکتر سید مهدی نوریان

هوشنگ محمدی افشار

75.12.-

18

تصحیح و شرح یوسف و زلیخای جامی

دکتر محمد فشارکی

دکتر سید مهدی نوریان

علیرضا مهدی زاده

75.12.14

19

حیرت در ادبیات عرفانی( آثار سنایی و عطار )

دکتر سید مهدی نوریان

دکتر مظاهر مصفا

معصومه پورجعفر چلیکدانی

75.12.26

20

شرح لغات و مشکلات قصاید سلمان ساوجی

حسین آقاحسینی

دکتر سید مهدی نوریان

بهرام شعبانی

75.12.26

21

تاریخ ادبیات گیلان

دکتر سید مهدی نوریان

دکتر غلامرضا رحمدل

علی احمدی آرا

76.2.21

22

تصحیح و شرح سبحه الابرار جامی

دکتر مهدی دهباشی

دکتر سید مهدی نوریان

نسرین توکلی

76.2.31

23

شرح لغات، اصطلاحات و اشارات و ابیات مشکل قصاید دیوان عبدالواسع جبلی

سید احمد قاضی عسگر

دکتر محمد فشارکی

اصغر رضائی

76.3.6

24

تصحیح و شرح چهل مجلس شیخ حسین خوارزمی

دکتر مهدی دهباشی

دکتر طاهره خوشحال

نسرین شاوردی

76.4.14

25

شرح‌ پنجاه‌ غزل‌ از حکیم‌ سنائی‌

محمود براتی

دکتر اسحاق طغیانی

فاطمه طاهری

76.6.-

26

تصحیح دیوان فریدالدین احول

سید احمد قاضی عسگر

دکتر محمد فشارکی

محمدمهدی توانگرراد

76.6.23

27

تصحیح دیوان غزلیات صافی اصفهانی از ( الف تا د )

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

دکتر سید مهدی نوریان

حمیدرضا قانونی

76.6.30

28

شرح لغات و مشکلات عتبه الکتبه

 سید احمد قاضی عسگر دکتر عبدالغنی ایروانی زاده

دکتر سید مهدی نوریان

فیروز مردانی

76.7.3

29

تصحیح‌ کتاب‌ محبوب‌الصدیقین‌ پیرجمال‌ اردستانی

غلامحسین شریفی

دکتر اسحاق طغیانی

فاطمه مشهدی پور

76.7.6

30

تصحیح‌ دیوان‌ سعید نقشبندی‌ یزدی‌

دکتر محمد فشارکی

دکتر طاهره خوشحال

رضیه رضائی تفتی

76.11.21

31

کنایه‌ در دفتر اول‌ و دوم‌ شاهنامه‌

دکتر محمد فشارکی

دکتر اسحاق طغیانی

محمد زارع زاده مهریزی

76.12.4

32

تصحیح‌ و تحشیه‌ ریاض‌الملوک‌ فی‌ ریاضات‌ السلوک‌

دکتر اسحاق طغیانی

 دکتر طاهره خوشحال دکتر عبدالغنی ایروانی زاده

مژگان بهزادیان

76.12.25

33

بازتاب اندیشه در مفاخرات شاعران بزرگ ادب فارسیتا قرن ششم هجری قمری

حسین آقاحسینی

دکتر اسحاق طغیانی

مریم محمودی

76.12.27

34

تصحیح‌ انتقادی‌ دیوان‌ غزلیات‌ صافی‌ اصفهانی‌(ازرتای‌)

سید مرتضی هاشمی

دکتر محمد فشارکی

علیرضا جعفرپور

77.2.13

35

داستان‌ سلیمان‌(ع‌) در ادب‌ پارسی‌

دکتر محمدباقر کتابی

دکتر سید مهدی نوریان

پریسا داوری

77.3.6

36

شرح‌ مشکلات‌ قصاید ادیب‌ صابر ترمذی‌

حسین آقاحسینی

دکتر محمد فشارکی

احمدرضا یلمه ها

77.6.30

37

تصحیح مثنوی نقش بدیع از غزالی مشهدی ( با مقدمه، توضیحات و تعلیقات )

سید احمد قاضی عسگر

دکتر سید مهدی نوریان

حسین قربانپور آرانی

77.7.1

38

تصحیح صحیفه اولی از مخزن الانشای واعظ کاشفی

دکتر سید مهدی نوریان

دکتر عبدالغنی ایروانی زاده جمشید مظاهری

فرحناز وطن خواه

77.7.4

39

شرح صد غزل از خواجوی کرمانی

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

دکتر محمد فشارکی

علیرضا شانظری

77.7.12

40

تصحیح « تحفه الملوک »

دکتر اسحاق طغیانی

دکتر سید مهدی نوریان

علی اکبر احمدی دارانی

77.7.15

41

ساختار دستوری قصاید ناصرخسرو قبادیانی

دکتر محمود براتی

دکتر سید مرتضی هاشمی

مرتضی سیروس نجف آبادی

77.9.25

42

عطش جاودانگی در ادب فارسی ( بررسی اشعار فردوسی و مولوی و حافظ )

سید احمد قاضی عسگر

دکتر طاهره خوشحال

فردوس امیری ده چشمه

77.9.29

43

بررسی شیوه داستان پردازی نظامی در مثنویهای « خسرو وشیرین » و « لیلی و مجنون »

دکتر محمود براتی

دکتر اسحاق طغیانی

هدی عرب زاده

77.12.26

44

شرح صد غزل از عطار نیشابوری

دکتر سید مرتضی هاشمی

دکتر اسحاق طغیانی

منصور محمدی

78.2.29

45

تصحیح دیوان ولی دشت بیاضی

دکتر محمد فشارکی

دکتر سید مهدی نوریان

ملک ناز محمدی

78.3.26

46

تصحیح و تحشیه ریاض الملوک فی ریاضات السلوک

دکتر سید مهدی نوریان

 دکتر اسحاق طغیانی دکتر عبدالغنی ایروانی زاده

فاطمه زهره وند

78.4.12

47

تصحیح دیوان اشعار شرف جهان قزوینی

دکتر بدیع الله دبیری نژاد

دکتر سید مرتضی هاشمی

مهدی اسحاقیان درچه

78.4.13

48

بررسی زمان و وصف آن در شاهنامه فردوسی

دکتر مهدی دهباشی

دکتر تقی پورنامداریان

نرگس هدایتی فرد

78.6.24

49

تصحیح و تحشیة خردنامه و منتخب نجات نامه

دکتر محمد فشارکی

دکتر جمشید مظاهری

اکرم هراتیان

79.3.1

50

مقایسه شاهنامه با ایلیاد و ادیسه

دکتر سید مرتضی هاشمی

دکتر محمد فشارکی

عبدالخالق کرمی پور

79.3.18

51

داستان پیامبران در آثار منظوم عطار

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

دکتر سید مرتضی هاشمی

زهرا شریفی نجف آبادی

79.4.22

52

زندگی و آثار دکتر احمدعلی رجائی بخارائی

دکتر طاهره خوشحال

دکتر سید مهدی نوریان

پرستو کریمی

79.4.29

53

شرح صد غزل از سلمان ساوجی

دکتر اسحاق طغیانی

دکتر سید مرتضی هاشمی

علی آقایی

79.6.15

54

نژاد و گوهر در شاهنامه

دکتر طاهره خوشحال

دکتر اسحاق طغیانی

محمدرضا معصومی

79.7.13

55

بررسی انتقادی نمایشنامه نویسی در ایران از آغاز تا سال 1300 هـ . ش

دکتر محمود براتی

دکتر غلامحسین شریفی

علی صباغی

79.7.27

56

گویندگان اشعار فارسی کلیله و دمنه

دکتر سید مهدی نوریان

دکتر اسحاق طغیانی

محمدعلی پاکدل

79.11.17

57

شکل شناسی داستان داراب نامه

دکتر غلامحسین شریفی

دکتر سید مرتضی هاشمی

مسعود فروزنده

80.6.14

58

معراج شاعران

دکتر حسین آقاحسینی

دکتر اسحاق طغیانی

زهره نجفی

80.6.20

59

نقد و تصحیح دیوان نیکی اصفهانی

دکتر جمشید مظاهری

دکتر سید مهدی نوریان

محمد مستقیمی

80.6.24

60

فرهنگ نوادر لغات و ترکیبات و تعبیرات کلیات اشعار نظامی گنجوی

دکتر اسحاق طغیانی

دکتر محمود براتی

فرشته محجوب

80.6.28

61

بررسی انواع استعاره در جلد پنجم شاهنامه فردوسی

دکتر حسین آقاحسینی

دکتر اسحاق طغیانی

محمود عباسی عقدا

80.7.2

62

آرمانگرایی در شعر سعدی

دکتر طاهره خوشحال

دکتر غلامحسین شریفی

علی حسین نظری

80.7.8

63

مقدّمه، تصحیح و تحشیه دیوان میرزا عبدالله عشق و میرزا داوود اصفهانی

دکتر سید مرتضی هاشمی

دکتر جمشید مظاهری

حسین دلیران فیروز

80.7.30

64

تحلیل داستان موسی (ع) در امهات کتب نظم ، از آغاز تا پایان قرن ششم هجری

دکتر محمود براتی

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

الهه رضایی

80.10.5

65

شرح مشکلات قصاید سیف فرغانی

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

دکتر حسین آقاحسینی

منیژه بنی هاشم

80.10.12

66

تصحیح مثنوی خسرو و شیرین (سروده میرزا جعفر قزوینی ملقب به «آصف خان»)

دکتر طاهره خوشحال

دکتر سید مرتضی هاشمی

نسرین کوثری نیا

81.6.31

67

شعر پایداری از کودتای رضاخان تا پیروزی انقلاب

دکتر محمود براتی

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

روح اله عسکری

81.7.14

68

توصیف بهشت و تجلیات آن در شعر فارسی (تا قرن هشتم هجری)

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

دکتر حسین آقاحسینی

زهره غریبی

81.7.14

69

سیمای جبرئیل (ع) در ادب فارسی تا قرن ششم هجری

دکتر حسین آقاحسینی

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

مریم سجاد

81.7.14

70

سیمای خضر در ادبیات منظوم تا قرن هشتم

دکتر سید مرتضی هاشمی

دکتر محمود براتی

مریم حفیظی

81.8.25

71

منظومة خزاین الفواید (مقدمه و تصحیح)

دکتر اسحاق طغیانی

دکتر جمشید مظاهری

اعظم نیکبخت نصرآبادی

81.8.28

72

خزان و ناامیدی در شعر معاصر (1357-1300)

دکتر سید مرتضی هاشمی

دکتر غلامحسین شریفی

محمدرضا عشقی خوزانی

81.8.28

73

بررسی احوال و آثار ادبی استاد جلال الدین همایی

دکتر محمود براتی

دکتر اسحاق طغیانی

میترا هاشمی

81.10.24

74

صور خیال در ادبیات داستانی معاصر (سه نویسنده)

محمدرضا نصراصفهانی

دکتر طاهره خوشحال

عزیزالله یزدانی جزی

81.12.3

75

شرح نیمه ی اول سندبادنامه‌ی ظهیری سمرقندی

دکتر مهدی تدین

دکتر سید مهدی نوریان

حسین جباری

81.12.3

76

داستان فرشتگان و بازتاب آن در متون منظوم ادب فارسی تا پایان سده هشتم هجری‌

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

دکتر حسین آقاحسینی

طاهره مهدیان ریزی

82.6.24

77

بلاغت در مرزبان نامه

دکتر محمدرضا نصراصفهانی

دکتر حسین آقاحسینی

حسن محمودی

82.6.24

78

هنر در شاهنامه فردوسی

 دکتر سید مهدی نوریان دکتر اسحاق طغیانی

دکتر مهدی تدین

صادق فلاحی

82.6.29

79

بررسی دستوری حروف در گلستان سعدی

دکتر محمود براتی

دکتر جمشید مظاهری

زهره مشاوری نجف آبادی

82.6.30

80

مقدمه و تصحیح دیوان اشعار (گلزار) و سفرنامه شیخ حسین صافی جمی (تذکره المجالسین)

دکتر اسحاق طغیانی

دکتر محمود براتی

حسین سلیمی

82.6.31

81

انتقام در شاهنامه ی فردوسی

دکتر اسحاق طغیانی

دکتر سید مرتضی هاشمی

شهربانو کاهیدباصیری

82.6.31

82

تجلی مهدی موعود (عج) درادب منظوم فارسی تاپایان سده نهم

دکتر محمود براتی

دکتر اسحاق طغیانی

علی عابدی

82.7.9

83

تصحیح مجموعه بدیعیه (منتخب)

دکتر سید مهدی نوریان

دکتر جمشید مظاهری

ناهید مهدوی نژاد

82.7.9

84

غزلیات صادقی کتابدار (مقدمه و تصحیح)

دکتر جمشید مظاهری

دکتر سید مهدی نوریان

نفیسه فولادی نژاد

82.7.12

85

دیوان ملارجبعلی واحد تبریزی (مقدمه نویسی و تصحیح)

دکتر سید مرتضی هاشمی

دکتر محمد فشارکی

نفیسه نجفی نیسیانی

82.7.16

86

سیمای حضرت موسی (ع) در متون عرفانی تا سده هفتم هجری

دکتر حسین آقاحسینی

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

اکرم امینی

82.7.23

87

خیال در مثنوی

دکتر مهدی تدین

دکتر محمدرضا نصراصفهانی

هومان شاکری

82.7.30

88

شرح ده قصیده از دیوان خاقانی

دکتر جمشید مظاهری

دکتر محسن محمدی فشارکی دکتر محمدرضا نصراصفهانی

مهدیه صفوی همامی

82.11.11

89

تصحیح مثنوی بهرام و کل اندام

دکتر محمود براتی

دکتر اسحاق طغیانی

مریم حیدری

83.3.28

90

صور خیال در روضه الانوار خواجوی کرمانی

دکتر علی اصغر باباصفری

دکتر محمد فشارکی

طاهره کاکویی

83.4.28

91

تصحیح بخش دوم از مثنوی قیصرنامه ادیب پیشاوری

دکتر اسحاق طغیانی

دکتر علی اصغر میرباقری فرد

فرزانه جانقربان

83.4.29

92

تصحیح بخش اول مثنوی قیصرنامه

دکتر حسین آقاحسینی

دکتر علی اصغر باباصفری

سعیده سامع

83.4.29

93

سبک نثر ادبی علی شریعتی

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

دکتر سید مرتضی هاشمی

مریم حقی

84.3.29

94

قید در کلیله و دمنه

دکتر سید مرتضی هاشمی

دکتر محمود براتی

آیت ا... یدالهی فارسانی

84.4.4

95

تأثیر سفرنامه نویسی عصر مشروطه بر سادگی نثر

دکتر محمود براتی

دکتر طاهره خوشحال

سکینه طالب زاده

84.4.14

96

فرهنگ تحلیلی اعلام دیوان ناصر خسرو

دکتر طاهره خوشحال

دکتر علی اصغر باباصفری

فاضل بخشیان فر

84.4.15

97

تحلیل ارتباط ابیات حافظ در محور عمودی (صد غزل)

دکتر محمدرضا نصراصفهانی

دکتر مهدی تدین

شهرت معرفت

84.7.9

98

مقایسه تغزلات قیس بن ملوّح (مجنون لیلی) و غزلیات سعدی

دکتر مهدی تدین

دکتر محمدرضا نصراصفهانی

غلامحسین جعفری

84.7.10

99

تحلیل بلاغی (قسمت بیان) النوبه الثالثه کشف الأسرار (سه جلد)

دکتر علی اصغر باباصفری

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد دکتر طاهره خوشحال

معصومه قاسمی منفرد

84.7.30

100

تحلیل محتوایی و سبکی مرثیه های ادب پارسی از مشروطیت تا سال 1332

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

دکتر محمدرضا نصراصفهانی

مهدی احمدی

84.8.14

101

تصحیح و شرح سی قصیده از سنائی غزنوی بر اساس قدیم ترین نسخة شناخته شده

دکتر اسحاق طغیانی

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

احمدرضا صیادی

84.9.16

102

مقدمه نویسی، تصحیح و توضیح بحرالفراسه عبیدالله خویشگی چشتی

دکتر سید مهدی نوریان

دکتر جمشید مظاهری

فرزاد ضیائی حبیب آبادی

84.10.20

103

قائم مقام و ادب فارسی

دکتر محسن محمدی فشارکی

دکتر جمشید مظاهری

بتول قراخانی

84.12.6

104

بررسی تحلیلی موضوعات بیانی در بوستان سعدی

دکتر سید مرتضی هاشمی

دکتر محمد فشارکی

مصطفی محمدی

84.12.17

105

تحلیل و مقایسه قهرمانان چهار منظومه عاشقانه

دکتر محسن محمدی فشارکی

دکتر علی اصغر باباصفری

آمنه نادری

85.3.23

106

بررسی و تحلیل جایگاه زن در ادبیات عرفانی منثور از ابتداء تا قرن هشتم

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

دکتر اسحاق طغیانی

مریم نجفی

85.4.25

107

بررسی تأثیر جشن های ایرانی و اعیاد اسلامی بر ادب منظوم فارسی تا حملة مغول (617هجری قمری)

دکتر حسین مسجدی

دکتر حسین آقاحسینی دکتر طاهره خوشحال

زهرا صالحی ساداتی

85.4.31

108

نقد شروح خلیل خطیب رهبر

دکتر محسن محمدی فشارکی

دکتر جمشید مظاهری

سمانه جعفری

85.6.28

109

بررسی و تحلیل ادبیات منظوم لری در استان کهگلویه و بویراحمد

-

دکتر محمود براتی دکتر سید مرتضی هاشمی

سیده نرگس موسویان

85.6.29

110

مقایسة صور خیال در ادبیات فارسی و انگلیسی

هلن اولیائی نیا دکتر محمد عموزاده

دکتر حسین آقاحسینی دکتر سید مرتضی هاشمی

زهرا آقازینالی

85.7.19

111

پیوندهای کودکان و نوجوانان با شاهنامة فردوسی

دکتر محمود براتی

دکتر سید مهدی نوریان دکتر جمشید مظاهری

آزاده یوسفی

85.7.24

112

بررسی ادبی فیلمنامه های بهرام بیضایی

دکتر علی اصغر باباصفری

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد دکتر سید مرتضی هاشمی

مهرنوش بیات

85.7.29

113

تاثیر پذیری مثنوی معنوی از انجیل مقدس و بررسی مضامین مشابه

دکتر محمدرضا نصراصفهانی

دکتر سید مهدی نوریان

رسول محمدی

85.7.30

114

مقایسه ی بخش تاریخی شاهنامه با منابع تاریخی (اشکانیان وساسانیان تا پایان پادشاهی قباد و ظهور مزدک)

دکتر سید اصغر محمودآبادی

دکتر غلامحسین شریفی

زهره دانشور

85.7.30

115

تحلیل جایگاه فرهنگی- اجتماعی زن در آثار داستانی «سیدمحمدعلی جمالزاده»

دکتر حسین آقاحسینی

دکتر محمدرضا نصراصفهانی دکتر محسن محمدی فشارکی

طاهره میرزائی

85.8.7

116

بازتاب متون کهن ادب فارسی درآثار داستانی جمالزاده

دکتر اسحاق طغیانی

دکتر محمود براتی

بهرام جلیلیان

85.9.28

117

مقایسة انتقادی حافظ نامة بهاء الدین خرمشاهی با دیگر شرح های معاصر دیوان حافظ

دکتر جمشید مظاهری

دکتر سید مهدی نوریان

ابراهیم محمدی

85.10.25

118

تحلیل عرفانی مقام رضا و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم

دکتر حسین آقاحسینی

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

نهضت صفری دهنوی

85.11.29

119

بررسی تحلیلی و تطبیقی ابعاد اخلاقی مخزن الاسرار نظامی و بوستان سعدی

دکتر سید مهدی نوریان

دکتر اسحاق طغیانی

رضا قاسمی

85.12.2

120

باستان گرایی(آرکائیسم) در داستان کوتاه فارسی

دکتر طاهره خوشحال

دکتر سید مهدی نوریان

زینب چوقادی

86.4.11

121

سیر تحول وزن شعر فارسی تا پایان قرن ششم

دکتر اسحاق طغیانی

دکتر حسین آقاحسینی دکتر علی اصغر باباصفری

اسراء السادات احمدی

86.6.25

122

بررسی تحلیلی واژگان، تعبیرات و اصطلاحات درآثار خاقانی (فرهنگ نامة آثارخاقانی)

دکتر سید مرتضی هاشمی

دکتر جمشید مظاهری دکتر طاهره خوشحال

فهیمه رضوی

86.6.25

123

نقد و بررسی دیدگاههای معاصران درباره آثار جمالزاده

دکتر جمشید مظاهری

دکتر محمدرضا نصراصفهانی دکتر علی اصغر باباصفری

یاسر اسعدی

86.6.26

124

بررسی تحلیلی سکر و صحو در متون منظوم و منثور عرفانی تا پایان قرن ششم هجری

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

دکتر حسین آقاحسینی

مژده جمشیدیان

86.6.26

125

طنز و تعریض در دیوان صائب

دکتر محمدرضا نصراصفهانی

دکتر سید مرتضی هاشمی

هاشم باقرزاده

86.6.26

126

شرح ترکیبات دیوان کمال الدین اسماعیل

دکتر سید مهدی نوریان

دکتر محسن محمدی فشارکی

سمیه صادقیان

86.6.27

127

نقد ترجمة عربی تاریخ بیهقی

دکتر حسین آقاحسینی

دکتر جمشید مظاهری دکتر سید محمدرضا ابن الرسول

نفیسه رئیسی

86.6.28

128

نقد شروح لیلی و مجنون نظامی

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

دکتر سید مهدی نوریان

لیلا میرمجربیان

86.6.28

129

سیمای مصر و بلاد شام در متون فارسی تا قرن هشتم هجری

دکتر سید محمدرضا ابن الرسول

دکتر سید مرتضی هاشمی دکتر محسن محمدی فشارکی

ایناس شدیفات

86.7.30

130

بررسی زندگی و شعر ژاله قائم مقامی

دکتر اسحاق طغیانی

دکتر سید مهدی نوریان

نعیمه سادات آرنگ

86.8.30

131

مهدویت در شعر سنتی معاصر

دکتر غلامحسین شریفی

دکتر اسحاق طغیانی

سید مرتضی میرسعیدی

86.8.30

132

تصحیح و تحشیه ی منظومه ی خسرو و شیرین «غنایی»

دکتر جمشید مظاهری

دکتر طاهره خوشحال دکتر محسن محمدی فشارکی

طاهره مسافری تختی

86.12.21

133

تحلیل شخصیت فرهنگی اجتماعی زن در آثار علی محمد افغانی

دکتر محمود براتی

دکتر غلامحسین شریفی

زهرا رحمانی

86.12.26

134

فرهنگ اصطلاحات عرفانی دیوان محمد شیرین مغربی

دکتر حسین آقاحسینی

دکتر محسن محمدی فشارکی دکتر طاهره خوشحال

فائزه دلائلی

87.6.19

135

طبقه بندی و تحلیل موضوعی آراء و اندیشه های شهریار

دکتر اسحاق طغیانی

دکتر جمشید مظاهری دکتر علی اصغر باباصفری

رسول حیدری

87.6.20

136

تجلی مفاهیم قرآنی در مثنوی های تحفه الاحرار و سبحه الابرار جامی

دکتر علی اصغر باباصفری

دکتر محمود براتی دکتر محمدرضا نصراصفهانی

احمدنور وحیدی

87.6.20

137

طبقه بندی و بررسی شخصیت‌های داستان‌های هزار و یک شب

دکتر محسن محمدی فشارکی

دکتر علی اصغر باباصفری

کوروش منوچهری

87.6.23

138

تحلیل ساختاری و محتوای رمان «جای خالی سلوچ» اثر محمود دولت آبادی

دکتر طاهره خوشحال

دکتر محمدرضا نصراصفهانی

میلاد شمعی

87.6.26

139

توصیف دوزخ و بازتاب آن در دیوان و حدیقه الحقیقه سنایی و منطق الطیر عطار

دکتر سید مهدی نوریان

دکتر محمدرضا نصراصفهانی

نبی اله شیخ محمدی

87.6.26

140

بررسی و تحلیل مقایسه­ای فرهنگ عامه در دیوان عرفی شیرازی و کلیم کاشانی

دکتر محمدرضا نصراصفهانی

دکتر طاهره خوشحال

مریم شیری

87.6.30

141

پژوهش در پندها و امثال داستان سمک عیار

دکتر جمشید مظاهری

دکتر محسن محمدی فشارکی

طاهره صالحیان

87.6.30

142

بررسی مقامات و مراتب عرفانی حضرت مریم(س) در ادبیات عرفانی فارسی (از قرن سوم تا نهم)

دکتر غلامحسین شریفی

دکتر طاهره خوشحال

زینب رضاپور

87.6.31

143

نقد روضة‌الورد ترجمة عربی گلستان سعدی

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

دکتر حسین آقاحسینی دکتر سید محمدرضا ابن الرسول

الهام سیدان

87.6.31

144

تصحیح و تحشیة دیوان میرزا عبدالله گرجی اصفهانی(متخلص به سرگشته و اشتها)

دکتر جمشید مظاهری

دکتر حسین آقاحسینی دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

الهه حریرساز

87.7.4

145

شکل شناسی داستان گرشاسب نامه اسدی طوسی

دکتر طاهره خوشحال

دکتر سید مرتضی هاشمی

عباسعلی ابراهیمی مهر

87.7.24

146

جایگاه صور خیال در شعر کودک کتابهای انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دکتر سید مهدی نوریان

دکتر حسین آقاحسینی

زینب السادات فاطمی

87.7.24

147

مقایسه اندیشه های عرفانی ابوسعیدابوالخیر وبهاءولد

دکتر محسن محمدی فشارکی

دکتر محمود براتی

سهیلا کدیوری

87.7.27

148

بررسی و تحلیل دیدگاه عرفانی نظامی در خمسه

دکتر محسن محمدی فشارکی

دکتر اسحاق طغیانی

اعظم کاظمی

87.7.28

149

داستان نوح در متون تفسیری و بازتاب آن در متون نظم فارسی (تا پایان قرن نهم)

دکتر غلامحسین شریفی

دکتر حسین آقاحسینی دکتر علی اصغر باباصفری

هدی احمدی

87.7.30

150

تصحیح و تحشیه نورالحدیقه لاهل الحقیقه(نسخه ای از حدیقه سنایی در سفینه تبریز)

دکتر محمدرضا نصراصفهانی

دکتر جمشید مظاهری دکتر غلامحسین شریفی

هوشنگ میرزائی

87.7.30

151

نقش غزلیات سعدی در موسیقی دستگاهی

دکتر محمدرضا نصراصفهانی

دکتر غلامحسین شریفی دکتر امیرحسین پورجوادی

مرتضی عباسی

87.7.30

152

تحلیل و بررسی آئین کشورداری در شاهنامه

دکتر محمود براتی

دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد

آزاده کرمی

87.8.1

153

زکات علم نشر آن است.

دوست عزیز باعرض سلام،امیدوارم که همیشه موفق و سربلند باشید وبه قله های سربلند علم و دانش برسید.چنانچه مطالبی در باره پایان نامه ی زبان و ادبیات فارسی در مقطع ارشد و دکتری،پورپوینت دفاعیه،یا هر گونه اطلاعاتی در این زمینه دارید خوشحال می شوم که به ایمیل زیر ارسال کنید تا در این وبلاگ در اختیار کلیه ی دانشجویان و علاقه مندان به زبان و ادب فارسی قرار گیرد و بتوانیم با هم مجموعه ای بزرگ در زمینه پایان نامه های زبان و ادب فارسی گرد آوریم    باتشکر  عبدالرضا سبزی

ایمیل:    sabzi_reza@yahoo.com 

    آدرس وبلاگ: سبوی تشنهhttp://rezasabziadabiyat1385.persianblog.ir/تاريخ : ۱۳٩۱/٥/۳۱ | ٩:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()
  • وبلاگ شخصی | بن تن