فهرست پایان نامه زبان وادبیات فارسی(نثرگذشته)....


  

آثار تحول نثر فارسی در سده‌های پنجم و ششم‌: طوطیان هروآباد، روزبه‌ـ دکتر احمد ذاکری‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1383- ارشد

 

آداب معاشرت در آثار منثور قرن چهارم تا پایان قرن ششم هجری: شاه حسینی، رودابه- دکتر حسن زاده- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

آداب و آیین‌های عیاران در کتاب سمک عیار: چابوک، مریم- دکتر ریاحی-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

 

آداب و رسوم در متون نثر قرن 4و5: شهریاری، آذر- دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

 

آداب و رسوم و اخلاق اجتماعی در سمک عیار: نیک اندیش، هما – دکتر غلامرضا ستوده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

 

آداب، تشریفات و رسوم دربار غزنه در تاریخ بیهقی: عظیمی فر،‌محمد مهدی – دکتر غلامحسین مرزآبادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379  – ارشد

 

آرای روانشناختی سعدی در گلستان: یاوری، فرامرز- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

 

آسیب‌شناسی اجتماعی در قابوس‌نامه: منوچهری، سارا- دکتر فرزاد- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1383- ارشد.

 

آموزش و پرورش و اخلاق و تربیت در قابوسنامه: رضایی، قاسم- دکتر علی اردلان جوان- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

 

آیین دبیری در نثر فارسی از آغاز قرن 7 تا پایان قرن هشتم: شجاعی، علیرضا- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1380- ارشد

 

آیین زندگی در آثار منثور اخلاقی قرن هفتم: هاشمی، عبدالعلی- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

 

آیین فتوت: روحانی، ریحانه-دکترمحمدغلامرضایی-دانشگاه یزد- 1375-ارشد

 

آیین مملکت داری در ادب فارسی تا قرن 8: شریف پور، عنایت الله- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1375- دکتری

 

 آیین ها در سمک عیار: کلاهچیان، فاطمه- دکتر مصطفوی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1378- ارشد

 

آیین ها و آداب و رسوم در قابوسنامه: پیکری، حسیم- دکتر مظفر بختیار- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

 

آیین‌ها و سنت‌ها در تاریخ بیهقی: فرجامی، علیرضا-دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد-1381-ارشد

 

احادیث قدسی در مرصاد العباد و کشف المحجوب: منصوری فرد، یعقوب علی– دکتر جواد سلمانی زاده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375 –  ارشد

 

اخلاق و حکمت در مرزبان نامه: زاهدیان، مهدی- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

 

اخلاق و ضد اخلاق در قابوس‌نامه: نائیجی، علی اکبر-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1377- ارشد

 

ارداویرافنامه(متن پهلوی با ترجمه فارسی و واژه نامه و متن منظوم و زرتشت و پژدو): عفیفی، رحیم- دکتر صادق کیا- دانشگاه تهران- 1339- دکتری

 

اصطلاحات دیوانی دورة صفویه در کتاب خلد برین: مهذب، طاهره -دکتر حسن انوری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375 – ارشد

 

اصطلاحات عرفانی و تعبیرات آن در نوبت سوم کشف‌الاسرار میبدی: گردینی، فاطمه- دکترصارمی- پژوهشگاه علوم انسانی- 1374- ارشد.

 

اعلام تاریخی و جغرافیایی چهار مقاله: رحمانی، اسماعیل‌ـ دکتر محمد فاروق فرقانی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1375- ارشد

 

اعلام جغرافیایی و تاریخی در تاریخ بیهقی‌: فدایی وشکی، زهره‌ـ دکتر محمد سرور مولایی‌ـ  دانشگاه آزادکرج-  1374‌ـ ارشد

 

امثال و حکم در تاریخ بیهقی: عزیزی، سعید-دکترجلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

 

بازتاب آیین کشور داری در قرن پنجم از سیاست نامه و قابوسنامه: اسماعیل نیا گنجی، حجت الله- دکتر حبیب االله عباسی- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

 

بازسازی و نقد چند داستان در زبان و ادبیات فارسی: بزرگی، محمود- دکتر اسماعیل حاکمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز- 1377، ارشد.

 

بافت و گرایش های مذهبی شیعی درمتون ادبی و تاریخی فارسی در ایران از آغاز تا پایان عصر قاجاریه: حسنعلی پور، حسن- دکتر ثامنی- دانشگاه چمران اهواز- 1380- ارشد

 

بحث در آثار منثور دوره ساسانی از لحاظ سبک و نوادر لغات و قواعد مهم دستور: متینی، جلال- بدیع الزمان فروزانفر- دانشگاه تهران- ؟- دکتری

 

بحث درباره قابوسنامه: بدوی، امین عبدالمجید- دکتر محمد معین- دانشگاه تهران- 1956- دکتری

 

بحث قضا از کتاب فقه امام جعفر صادق (ع): جمشیدی، صمد   – دکتر فیض علیرضا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377 – ارشد

 

بررسی آواز پر جبرئیل و لغت موران شیخ شهاب الدین سهروردی: مهربان، صدیقه – دکتر ابوطالب میر عابدینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381  – ارشد

 

بررسی آیین ایزدیان بر مبنای آثار مکتوب سنتهای شفاهی: مارونی، عبدالقادر- دکتر آموزگار- دانشگاه تهران- 1373- دکتری

 

بررسی اخلاقیات و اندرزنامه های باستان در ادب ایران تا پایان قرن هفتم: آهنگری، فرشته- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

 

بررسی اصطلاحات عرفانی جلد چهارم کشف‌الاسرار وعده‌الاسرار: جعفری نژاد علیجانی، ملیحه- دکتر جواد سلماسی‌زاده- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376- ارشد.

 

بررسی اصطلاحات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی و منطقی کشف المحجوب هجویری: اسداللهی، خدابخش- خلیل حدیدی- دانشگاه تبریز- 1378- ارشد

 

بررسی انطباق مراثی سروش اصفهانی و یغمای جندقی با مقاتل: کاوه نصرآبادی، محمد هادی- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

 

بررسی تاثیرات سوانح العشاق بر نامه‌های عین القضات و اشعار فخرالدین عراقی: کمال موسوی، اکرم- دکتر مریم ابوالقاسمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

 

بررسی تطبیقی اصطلاحات عرفانی لب‌لباب مثنوی اثر ملاحسین واعظ کاشانی: بصیر مژدهی، سامیه‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

 

بررسی تطبیقی ترجمه قرآن مجید از آیه الله مکارم شیرازی با ترجمه استاد فولادوند: زارع خضری، محمدحسن- دکتر شاهرخ محمدبیگی- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

 

بررسی تطبیقی داستان یوسف و زلیخا (در تورات، قرآن و):سید صادقی، محمود-دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1374-ارشد

 

بررسی تطبیقی فضایل و رذایل در گلستان و اخلاق ناصری: جمالی، سید منصور- دکتر یحیی طالبیان-دانشگاه آزاد جیرفت- 1377- ارشد

 

بررسی تطبیقی کلیله و دمنه با ترجمه داستان‌های بید پای: قهوه‌چی، علی- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1382- ارشد

 

بررسی تطبیقی کلیله و دمنه و مرزبان نامه: رضایی، محمود- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1380- ارشد

 

بررسی تفسیر متداول ترین آیات قرآنی در امهات کتب عرفان فارسی: سلطانی، منظر- دکتر قاسم انصاری- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

 

بررسی جنبه های ادبی در نوبت ثالثه جلد پنجم کشف الاسرار: علیزاده، فریبا– دکتر علی محمد سجادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377 –  ارشد

بررسی جنبه های روایی و داستانی در تاریخ بیهقی: خلخالی، نادر- دکتر سلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1378- ارشد

 

بررسی حکایات در کشف المحجوب: شاه حسینی، عبدالمجید-دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

 

بررسی حکایات گلستان با الهام از اصول داستان نویسی: جبری، سوسن- دکتر محمدی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- ارشد

 

بررسی حکایتهای فارسی از زبان حیوانات(فابلهای فارسی) تا قرن دهم: تقوی، محمد- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- دکتری

بررسی دیباچه و مقدمه متون نثر قرن چهارم تا دهم: کر، احمد-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- ارشد

 

بررسی دیباچه‌های منثور از قرون اولیه تا قرن هشتم: اویسی، معصومه- دکتر عبدالله طلوعی آذر- دانشگاه ارومیه-1383-ارشد

 

بررسی رسائل و مکاتیب در ادب فارسی: جواهری، فاطمه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

 

بررسی روشنفکری دینی در تذکره الاولیای عطار: تاج نیا، کیمیا- دکتر رادفر- دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

 

بررسی ساختاری حکایتهای غیر تاریخی جوامع الحکایات: واعظ زاده، فائزه- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

 

بررسی سبکی مرزبان نامه وتاریخ جهانگشای: نوری‌صفا، شهرزاد- دکتر طبیبیان- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1382- ارشد.

 

بررسی سیر تحول نثر شاعرانه متصوفه تا قرن هفتم: حسینی، محسن- دکتر  پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- دکتری

بررسی شیوه ترجمه و تفسیر زبانی و سبکی دو تفسیر نسفی و روض الجنان و روح الجنان همراه با برابرهای فارسی واژگان قرآنی در حد سوره بقره: ظفری دیزچی، محمود   – دکتر عزیز الله جوینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379  – ارشد

 

 بررسی کتب اخلاقی تا قرن نهم: حدیدی، خلیل- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1375- دکتری

 

بررسی مجالس المومنین قاضی نورالله شوشتری: عادلی، اشرف- احمد احمدی- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

 

بررسی مسائل اجتماعی در آثار برجسته منثور قرنهای 5 و 6: اسماعیلی، فاطمه-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

 

 بررسی مسائل اجتماعی و تاریخی در نصیحه الملوک و کیمیای سعادت و: رسمی، عاتکه- دکتر معصومه معدن کن- دانشگاه تبریز- 1378- ارشد

 

بررسی مقامات حمیدی و مقامات بدیع الزمان همدانی: حاج رضا بیگی، طاهره- دکتر ممتحن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

 

بررسی مقایسه ای شخصیت های درباری در دو کتاب تاریخ بیهقی و گلستان سعدی: طبسی، ربابه- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

 

بررسی نثر فارسی در عهد صفویه: آذرمینا، محمدتقی- یدالله شکری- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

 

بررسی نوع ادبی((داستان)) در ادب کهن پارسی(منظومه های عاشقانه): کرم رضایی، پریسا- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

 

بررسی هویت زن ایرانی بر اساس داستانهای هزار و یک شب: فروزان، زهرا- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

 

بررسی و تحقیق در داستانهای مرزبان نامه: ابراهیم نژاد دلداری، طاهره- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

 

بررسی و تحقیق در قصه های هزارو یک شب: فتحعلیان، فاطمه- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

 

بررسی و تحلیل نامه و نامه نگاری در تاریخ بیهقی: آقاطاهری اوشانی، محمد حسام     – دکتر جلیل تجلیل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380  – ارشد

 

بررسی و شرح تاریخ الوزراء و تحلیل آیین وزارت: رجایی بهبهانی، حمدالله- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

بررسی و شرح عتبه الکتبه: ریاحی زمین، زهرا- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

 

بررسی و شرح منشآت خاقانی (از ابتدای صفحه 164 تا پایان): وحیدنیا، رویا-دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

 

بررسی و شرح نامه های عین القضاه همدانی((جلد اول)): کلاهدوزان، اکبر- محمدباقر کتابی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

 

بررسی و شرح نامه های عین القضاه همدانی((جلد دوم)): اجیه، تقی- محمدباقرکتابی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

 

بررسی و مقایسه اردا ویراف‌نامه با کمدی الهی دانته: شنبه‌ای، رقیه‌ـ دکتر ژاله آموزگار‌ـ دانشگاه آزاد کرج‌ـ 1374‌ـ ارشد

 

بررسی و مقایسه داستانهای کلیله و دمنه با مرزبان نامه: محمدیان ایوری، صدیقه- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

 

بزم سازی بزرگمهر در متون نثر فارسی در منظومه های داستانی تا پایان قرن ششم: اخیانی، جمیله- مهیار نوابی-  دانشگاه تهران- 1378- دکتری

 

بیهقی در تاریخ بیهقی: نجفی، اشرف- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

 

پارسی در تازی: صداقت کیش، محمدتقی- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

 

پژوهشی در خارستان ادیب کرمانی و بررسی زیبایی‌ها و تازگی های لغوی و نثری آن در قیاس با گلستان سعدی: گله داری، عباس - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376   – ارشد

 

پژوهشی در ساختار داستان های منثور تا پایان قرن 6: تسلیمی، امیرحسین- دکتر سعید حمیدیان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- دکتری

 

پژوهشی در کتاب کلیله و دمنه از دیدگاه دین و اخلاق و حکمت عملی: جعفری، ناهید – دکتر حسین بهزادی اندوهجردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380  – ارشد

 

پژوهشی درباره تفسیر عرفانی نجم الدین رازی: موحدی، محمدرضا- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1380- دکتری

 

پندنامه ملوک و بررسی داستان‌ها و حکایات سیاستنامه «سیر الملوک»:پور قیومی، بشیر-دکتر سید احمد حسینی کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1382- ارشد

پیرامون کتاب کشف الاسرار: اسدیان، محمد- فروزانفر- دانشگاه تهران- 1342- دکتری

 

پیشه ها و مشاغل در متون نثر فارسی تا قرن ششم: لطیفی توپطانلو، حمید- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

 

تأثیر قرآن در تاریخ بیهقی‌: دلیلی دیدار، منصوره‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1379- ارشد

 

تأثیر قرآن و حدیث در عبهر العاشقین:‌ شجاعی، مهدیه  – دکتر علی اصغر حلبی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380 – ارشد

 

تأثیر کشف المحجوب بر تذکره الاولیا : آهنین جگر، جمشید- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1382- ارشد

 

تاریخ تطور منشات و مکاتیب فارسی و مختصات آن از آغاز تا قرن هشتم: احمدی گرجی، حسینعلی- حسین خطیبی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

 

تاریخ جهانگشای جوینی در آینه جامع التواریخ رشیدی و بررسی زبان و بیان دو کتاب: ضیایی، مهدی-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1380- ارشد

 

تاویل آیات قرآن در مرصادالعباد و مقایسه آن با آیات قرآنی کشف الاسرار: زرگرزاده، اکرم- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

 

تاویل آیات و احادیث در متون فارسی تا قرن هفتم: محمدی، محمدعلی- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- دکتری

 

تاویلات عرفانی در آثار عین القضات همدانی: پارساپور، زهرا- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- ؟- ارشد

 

تجلی قرآن در نهج البلاغه: مقدس، روح الله- دکتر جعفری- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

 

تحریری دیگر از ترجمه تاریخ یمینی: نبی ئیان، فرزاد- دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

 

تحریری نو از(نفثه المصدور) تالیف شهاب الدین محمد خرنه زی زیدری نسوی: افضلی، بهرام- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

 

تحشیه و تحقیق و توضیح کتاب اغراض السیاسه فی اعراض الریاسه: امامی نائینی، احمد- صادقیان- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

 

تحقیق در ابدع البدایع از مولفات الحاج میرزا محمد حسین شمس العلما گرگانی: پاشاپور، محمدرضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1372- ارشد

 

تحقیق در اعلام و اصطلاحات عرفانی و استخراج نوادر و لغات و ترکیبات و استخراج اصطلاحات عرفانی و اعلام در کشف الاسرار(نوبت اول و سوم): شفیعی لطف آبادی، شبنم- سیددکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1377- ارشد

 

تحقیق در تفسیر شیعی تا شریف لاهیجی با ملاحظه نکات عرفانی آن: اعتصام، محمدرضا- سلماسی زاده- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

 

تحقیق در جلد سوم جهانگشای جوینی(لغات، ترکیبات، آیات و احادیث، اشعار و امثله عربی، ملل و نحل، ایلات و قبایل و طوایف، کتابها): امیری  خراسانی، احمد- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

 

تحقیق در راحه الصدور و آیه السرور: پوراصغری، محسن- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1369- ارشد

 

تحقیق در مآخذ و منابع حکایات کشف الاسرار(النوبه الثالثه): داوودی مقدم، فریده- رادمنش- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

 

تحقیق در واژگان قرآنی کشف الاسرار میبدی: الهام بخش، محمود- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

 

تحقیق درباره کتاب کشف الاسرار معنوی در شرح ابیات مثنوی نوشته عبدالحمید الردانی تبریزی(قرن یازدهم هجری): قبادی، حسینعلی- دکتر محسن جهانگیری- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

 

تحقیق موضوعی مصباح الهدایه (عزالدین محمود کاشانی) با طریقت نامه (عماد فقیه کرمانی) :‌ مرتضوی، ابراهیم – دکتر علی اصغر حلبی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381  – ارشد

 

تحقیق و ترجمه معجم الفرق الاسلامیه: موحدی، محمدرضا- دکتر حسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1372- ارشد

 

تحلیل تطبیقی روضه الخلد مجد خوافی با گلستان سعدی: کبودانی نصرآباد، محمدسعید- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

 

تحلیل داستانهای تمثیلی شیخ اشراق: ربیعی، مسعود‌ـ دکتر امیر محمود انوار‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1378- ارشد

 

تحلیل زبان روایت درتاریخ بیهقی: دادخواه تهرانی، مهدی- دکتر سید جمال‌الدین مرتضوی-دانشگاه یزد-1383-ارشد

تحلیل ساختاری داستانهای جوامع الحکایات و لوامع الروایات عوفی و بررسی عناصر داستانی: کهنوج نسب، عبدالرضا – دکتر عبدالحسین فرزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379  – ارشد

 

تحلیل ساختاری روایت در حکایتهای جامع هزار و یک شب: جوکاران خراسانی، محبوبه- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

 

تحلیل ساختاری و محتوایی فابل و سیر کامل آن در ادبیات فارسی از قرن 4 تا قرن 12: پور نظر علی، فائقه- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

تحلیل سفر در متون عرفانی: طاهری، فاطمه- علی اصغر میرباقری فرد- دانشگاه اصفهان- 1382- دکتری

 

 

تحلیل شخصیت‌ها و نشانه‌ شناسی در داراب نامه طرسوسی: عموزاده، محمد-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

 

تحلیل قصه های کلیله و دمنه: بدری، شهرود- دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1381- ارشد

 

تحلیل محتوایی شخصیتهای زن و مرد در داستان‌های تالیفی برای نوجوانان دهه شصت: اشراقی، سکینه- دکتر ماهیار، 1374- ارشد

 

تحلیل موضوعی اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید: حاجی آبادی، محمد- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1374- ارشد

تحلیلی بر ترجمه رساله قشیریه: فیض، مصطفی- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

 

تحول ترسلی و دبیری از آغاز تا پایان سده ششم: بذرافکن، جلال- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

 

تربیت و عرفان در کیمیای سعادت غزالی: فهیمی، شعبان- دکتر علی‌اصغر حلبی، دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1378، ارشد.

 

ترسل در دوره صفوی: ثابتیان، ذکرالله- دکتر ذبیح الله صفا- دانشگاه تهران- 1338- دکتری

 

ترکیبات و تعبیرات و نوادر کشف الاسرار و عده الابرار: مقصودلو، علی-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

 

تصویر منشها در تاریخ بیهقی: امیرپور دریایی، جلیل- دکتر سلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1375- ارشد

 

تصویر و تمثیل در نهج البلاغه: چمن خواه، عبدالرسول- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

 

تطور داستان شیخ صنعان در ادب فارسی: یوسفدهی، هومن    – دکتر مظاهر مصفا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375 – ارشد

 

تطور زبان متون تاریخی از ترجمه تاریخ طبری تا تاریخ جهانگشا: آذرمینا، محمد تقی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

 

تفاسیر شیعه: شفیعی، محمد- دکتر علی اصغر حکمت- دانشگاه تهران- 1333- ارشد

 

تفسیر و تاویل قرآن در مرصاد العباد نجم الدین رازی: شریفیان، حسن- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

 

تمثیلات مرزبان نامه: تسلیمی، امیرحسین- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

 

توصیف و تصویر در تاریخ بیهقی: تاج نیا، علیرضا- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

 

توصیف واژگانی تاریخ بیهقی: دهقان، محمد- دکتر زمردیان- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

 

توصیفات نهج البلاغه: مسجدی، غلامحسین-دکتر جعفری-دانشگاه آزاد فسا-1374-ارشد

 

توضیح و شرح کتاب روضه خلد مجد خوافی: حسینی، مریم- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1371- ارشد

 

توضیحات و تعلیقات بر کشف المحجوب: وفایی، عبدالخالق- دکتر مینوچهر- دانشگاه تهران- 1348- ارشد

 

جامعه شناسی ادبیات منثور قرن پنجم: علیپور، مظاهر- دکتر احمد خاتمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

 

جایگاه قصه و تمثیل در کلیله و دمنه: عزیزی، محمد- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

 

جلوه های زیبایی در قرآن: فضیلت، محمود- دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

 

جلوه های شاعرانه در شاهنامه: لطفی، رضا- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

 

جلوه های شعری در مرزبان نامه: کبوتری، جواد- دکتر کامل احمدنژاد- دانشگاه شهید بهشتی- 1375- ارشد

 

جلوه های عرفانی نماز در نهج البلاغه با نمونه هایی از قرآن کریم و متون ادب: معزی، احمد- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

جنبه های ادبی در تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار رشیدالدین ابوالفضل میبدی(نوبت سوم): الله رجایی، سعید- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1376- ارشد

 

جنبه های داستانی و بلاغی کلیله و دمنه و مرزبان نامه: احمدی زنجیرکی، خدیجه- دکترظفری- دانشگاه چمران اهواز- 1383- ارشد

 

جهت گیری اندیشه بیهقی: حقیقیان، مهدی- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

 

چهره اوضاع اجتماعی عصر غزنوی در آیینه تاریخ بیهقی: وزیرنیا، سیما- دکترجعفرشعاریان مقاری- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

 

چهره شیطانی در قرآن کریم: اسکندری، هوشنگ- دکترغلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

 

چهره مسیح و مریم در قرآن کریم: اسکندری، طیبه- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

 

حدیث و قرآن در کیمیای سعادت: سوسنی، احمد- دکتر فرزانه مظفریان-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

 

حریری و حمیدی و مقایسه مقامات ایشان: الرحوتی، فریده- دکتر امیرمحمود انوار- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

 

حکایت ماندگار، پژوهشی در حکایات جوامع الحکایات عوفی: وارث، بهمن- دکتر سید احمد حسینی کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1382- ارشد

 

حکایت نویسی و حکایات عرفانی منثور در ادب فارسی: اکرمی، محمدرضا- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

 

حکمت عملی در کلیله و دمنه: فلاح، امرالله- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1377- ارشد

 

داستان انبیاء در کشف الاسرار: خامسی ماهانه، فخرالسادات- دکتر ماهیار-  دانشگاه تربیت معلم- 1374- ارشد

 

داستان سرایی تا پایان قرن ششم: تاوان، علی حسین- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

 

رابطه طبیعی(موسیقایی) لفظ و معنا در کلام خدا(قرآن): بختیاری، احمد- دکتر وحیدیان کامیار - دانشگاه آزاد بیرجند- 1378- ارشد

 

رویا و تعبیر آن در متون عرفانی و تفسیری تا اواخر قرن 6: کمیلی، مختار- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

 

ریخت شناسی قصه های سمک عیار: چهارپاشلو، عباس- دکتر طالبیان- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد.

 

زبان ابوالفضل بیهقی و نوآوری های دستوری و زبانی او در تاریخ مسعودی(بیهقی): رحمانی زاده، عیسی- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1378- ارشد

 

زبان شمس در مقالات: مرتضایی، جواد- دکترکریمی- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

 

زمان سحقور در تذکره ها: غلامرضابیگی، مریم-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

 

زیبایی شناسی در مرزبان نامه: ظریفی، طهماسب-دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

 

ساختار داستانی حکایت های عرفانی(کشف المحجوب، اسرار توحید، تذکره الاولیاء): رضوانیان، قدسیه- دکتر کریمی- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

سرنوشت روان پس از مرگ به روایت متون زردشتی: منشی زاده، مجتبی- دکتر محسن ابوالقاسمی- دانشگاه تهران- 1368- ارشد

 

سروش یشت سرشب- هوم یشت- ونند یشت و بهرام یشت: عباسی هفشجانی، منوچهر- دکتر کتایون مزداپور- دانشگاه تهران- 1372- ارشد

 

سعدی و رساله قشیریه(بازتاب رساله قشیریه در آثار سعدی): عزیزی، حسن- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

 

سفرنامه نویسی در ایران: شهربرآبادی، محمد- دکتر فلاح رستگار- دانشگاه فردوسی مشهد- 1364- ارشد

 

سوگند در قرآن و تفاسیر فارسی با استفاده از تفسیر ابوالفتح رازی و کشف الاسرار میبدی: علی پور، محمود- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1378- ارشد

 

سیاست در کلیله و دمنه: زارعی، محمد مهدی- دکتر علی اصغر حلبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378، ارشد.

 

سیاست مدن در کلیله و مرزبان نامه و تطبیق آنها با آراء حکمای اسلامی: شریفیان، مهدی- دکتر ظفری- دانشگاه چمران اهواز- 1372- ارشد

 

سیر تطور متون تاریخی فارسی از آغاز(نیمه دوم قرن چهارم) تا پایان قرن هفتم: عباس آبادی، مجتبی- دکتر حسین خطیبی- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

 

سیمای اخلاقی و تربیتی بهارستان جامی و مقایسه آن با گلستان سعدی: مهدی زاده، طاهره- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

 

سیمای جامعه در تاریخ بیهقی: زندی، غلامرضا- دکتر فرزاد- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1380- ارشد.

 

سیمای حضرت موسی(ع) در متون عرفانی تا سده هفتم هجری: امینی، اکرم- دکترعلی اصغر میرباقری فرد- دانشگاه اصفهان- 1382- ارشد

 

سیمای زن در متون نثر پارسی(ق پنجم تا ق هفتم): خادمی کولایی، مهدی- دکتر امیربانو کریمی- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

 

سیمای زن در نثر فارسی از قرن پنجم تا هفتم: صابری، فاطمه نسا- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

 

سیمای زن در نثر قرن پنجم تا هفتم (از بیهقی تا سعدی) :‌بهشتی، فاطمه – دکتر علی اصغر حلبی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381 – ارشد

 

سیمای سیاست در آیینه نصیحه الملوک؛ بازخوانی مفاهیم و عناصر نظریه دولت از دیدگاه غزالی در نصیحه الملوک:‌ گرانی، محمد  – دکتر علی اصغر حلبی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

 

شخصیت پردازی در تاریخ بیهقی، بررسی ابعاد شخصیتی اشخاص برجسته در تاریخ بیهقی: فولادی، حسین- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

 

شخصیت و شخصیت پردازی در آثار احمد محمود، سیمین دانشور: جعفری، فاطمه- دکتر غلام- دانشگاه تربیت معلم- 1382- ارشد

 

شخصیتهای تاریخ بیهقی و تحلیلی از اسمها: افتخاری، محمدمهدی- دکتر محمدی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1372- ارشد

 

شرافت انسان در قرآن کریم: شیبانی، پرویز- دکتررستگارفسایی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1378- ارشد

 

شرح ابیات عربی رساله قشیریه: رحیمی، مهدی- دکتر حسین بحرالعلومی- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

 

شرح اصطلاحات عرفان، کلامی و فلسفی مرصادالعباد با تکیه بر آثار نجم رازی و دیگر متون عرفان: کرمشاهی، جواد- دکتر امیری- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

 

شرح اصطلاحات عرفانی کشف الاسرار جلد اول:‌ کاویانی چراتی، قنبر  – دکتر اسماعیل حاکمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376 –  ارشد

 

شرح اصطلاحات عرفانی مصباح الهدایه: قاضی شیراز، میراسماعیل- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

 

شرح اصطلاحات و تعبیرات صوفیانه در کشف‌المحجوب هجویری: اشرفی مهابادی، کلبد- دکتر حسین‌بهرالعلومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1368، ارشد.

 

شرح تاریخ اولجایتو: جاویدنژاد، محمد علی-دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

 

شرح تاریخ طبرستان ابن اسفندیار جلد اول: شهاب، علیرضا- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

 

شرح جلد دوم جهانگشای جوینی(لغات ترکی، مغولی، اعلام، اماکن جغرافیایی، ترجمه آیات قرآنی، احادیث، اشعار و عبارتهای عربی): دانشگر، محمد- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

 

شرح جهانگشای جوینی: ادریس، محمدحسن- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1372- ارشد

 

شرح دشواری های کتاب مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه: چاوشی، شعله- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

 

شرح دشواری های کشف المحجوب هجویری (مقدمه و شش باب اول):‌ نیزاری، مهناز  – دکتر جلیل تجلیل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379   – ارشد

 

شرح سیرالعباد الی المعاد سنایی: بهرامیان، مسیح- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

 

شرح عبهر العاشقین و تاثیر آن بر حافظ: پزش، علیرضا- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1377- ارشد

 

شرح گیتانجالی و تطبیق آن با آثار عرفانی اسلامی: واثقی جهرمی، مرضیه- دکتر وطن دوست-دانشگاه آزاد فسا- 1378-ارشد

 

شرح لغات و اصطلاحات عرفانی فیه ما فیه: میرزا آقایی قاضی محله، کبرا    – دکتر اسماعیل حاکمی والا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375  – ارشد

 

شرح لغات و اصطلاحات عرفانی کتاب الانسان کامل: حاجی سیدآقایی، اکرم السادات- دکتر محمد غلامرضایی- دانشگاه شهید بهشتی- 1381- ارشد

 

شرح لغات و اصطلاحات کشف المحجوب: کشاورزی، کرامت الله- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

 

شرح لغات و اصطلاحات منشات خاقانی: دری، نجمه- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

 

شرح لغات، آیات، احادیث و ابیات فارسی تاریخ جهانگشای جوینی: محمودی، خیرالله- دکتر جعفری- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

 

شرح لغات، ترکیبات و اصطلاحات عرفانی مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه عزالدین محمود کاشانی: پورعسگری، امید- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

 

شرح مشکلات جلد اول تاریخ وصاف: آریانی، اسماعیل- دکتر اسماعیل قافله باشی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1377- ارشد

 

شرح مشکلات جلد چهارم تاریخ و صاف(100 صفحه): ایمانی، بهزاد- دکتر اسماعیل قافله باشی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1377- ارشد

 

شرح مشکلات جلد دوم تاریخ وصاف: احمدی، نوشا- دکتر محمدشفیع صفاری- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1377- ارشد

 

شرح مشکلات جلد سوم تاریخ وصاف: قاسمی، جلیل- دکتر سمیع زاده- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1377- ارشد

 

شرح مشکلات راحه الصدور راوندی: اقبالی، ابراهیم- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1374- ارشد

 

شرح مشکلات کلیله و دمنه: حسن زاده ،محمدحسن- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

 

شرح مشکلات مکارم الاخلاق: خلیلی، علی اصغر- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

 

شرح مشکلات(تعلیقات) رساله قشیریه: عرفانیان، بتول- دکتر محمدرضا برزگرخالقی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

 

شرح مصطلاحات پزشکی در کتاب هدایه المتعلمین: رمضانی، مریم- دکتر مهدی محقق- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

 

شرح نورالهدایه و مصدر الولایه: لک قشقائی،‌ سعید- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا-1373-ارشد

 

شرح نیمه اول سند بادنامه: جباری، حسین- دکتر مهدی نوریان- دانشگاه اصفهان- 1381- ارشد

 

شرح و اصطلاحات و تعبیرات صوفیانه در کشف المحجوب هجویری: اشرفی مهابادی، اکبر- بحرالعلومی- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

 

شرح و بررسی مقامات حمیدی: فیاض، مهدی- دکتر حسین خطیبی- دانشگاه تربیت مدرس- 1373- ارشد

 

شرح و تحشیه کتاب سمط العلی للحضره العلیا: وصال، محمدرضا- دکتر جعفری- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

 

شرح و تحلیل تاریخ بیهق ابوالحسن علی ابن زید بیهقی معروف به ابن فندق: علوی، فاطمه- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

شرح و تحلیل تاریخ جهانگشای جوینی از ص 170جلددوم تاآخر: بارانی ،محمد-دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1370- ارشد

شرح و تحلیل تاریخ جهانگشای جوینی جلد اول و دوم تا ص 170: خلیلی جهان تیغ، مریم- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1370- ارشد

شرح و تحلیل سند بادنامه ظهیری سمرقندی: جهان تیغ، حسین- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1373- ارشد

 

شرح و تحلیل کتاب عقد العلی للموقف الاعلی: ایرانمنش، مریم- دکتر امیری- دانشگاه کرمان-1377- ارشد

 

شرح و تحلیل گزیده نامه های عین القضاه همدانی: مرادی، افسانه   – دکتر علی شیخ الاسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376 –  ارشد

شرح و تفسیر عقل سرخ همراه با شواهد ادبی شهاب الدین سهروردی: محمدی، بهزاد   – دکتر اسماعیل حاکمی والا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377  – ارشد

 

شرح و توصیف بخش فارسی تاریخ وصاف و مقایسه موارد تاریخی و جغرافیایی مربوط به فارسی با متون قبل از تاریخ وصاف: احمدی دشتکی، محمدجواد- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1380- دکتری

 

شرح و توضیح لغات و ترکیبات، عبارات مبهم و اشعار عربی سند بادنامه: داداشی، حسین- دکتر جلیل اکرمی- دانشگاه تبریز- 1381- ارشد

 

شرح و توضیح مشکلات سند بادنامه: کمال الدین، محمدباقر- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

 

شرح و توضیح مکاتب فارسی غزالی: عابدین پور، ابوالقاسم- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1373- ارشد

 

شرح واژه‌ها و لغات مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه: سبحانی، مریم- دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1378- ارشد

 

شرحی بر مجلد دوم تاریخ جهانگشای جوینی: وزین پور، نادر- بدیع الزمان فروزانفر- دانشگاه تهران- 1339- دکتری

 

شعر منثور از نیمه دوم قرن پنجم تا نیمه قرن هشتم: یزدانی، حسن- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1369- ارشد

 

شکل شناسی داستان داراب نامه: فروزنده، مسعود- دکتر مرتضی هاشمی- دانشگاه اصفهان- 1380- ارشد

شکل شناسی داستانهای تاریخ بیهقی: امانی، حمید- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

شکل شناسی داستانهای کلیله و دمنه و مقایسه آنان با انوار سهیلی: دنکوب، علی- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

شکل شناسی داستانهای کلیله و دمنه: معین الدینی، فاطمه- دکتر کریمی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

شیوه حکایات پردازی در کلیله و دمنه: صلحی زاده، مهدی- دکتر آتش سودا-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

شیوه نثر نویسی ابوسلیمان راوندی در راحه الصدور و ارزش علمی و ادبی این کتاب: قبولیان زارع، مینا- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

شیوه های بیان مسائل اخلاقی در ده اثر فارسی تا قرن هفتم: عسکری رابری، فاطمه- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

شیوه های تربیتی قابوس نامه و اخلاق دکترحسین سادات ناصری: اسماعیلی، نبی اله- دکترجعفرشعاریان مقاری- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

شیوه های داستان پردازی اسرارالتوحید: میرزایی، بتول- دکتر بصیری- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

شیوه های کاربردی آیات در آثار منثور کلیله و دمنه، تذکره الاولیاء و قابوس نامه: قیاسی، فاطمه- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

ضرب‌المثلها و اصطلاحات و در کتابهای مرزبان‌نامه و کلیله و دمنه‌: کیانی، عباسعلی‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی‌ـ  دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

طبقات و بررسی شرحهای فارسی آن: جمالی، زهره-دکترعلی  شیخ الاسلامی- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

طبقه بندی موضوعی تاریخ بیهقی: سعادت شاهاندشتی، معزز- دکتر مهدی ماحوزی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

طبیعت در نهج البلاغه: ترابی، ابراهیم- دکتر دبیران-  دانشگاه تربیت معلم- 1374- ارشد

عقل و عشق در متون منثور فارسی تا قرن هفتم: صحافیان، مهدی- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- ارشد

علامه مجلسی و بررسی آثار فارسی او: پناهی داشلاق، مهین- دکتر علی دوانی- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

علم النفس از دیدگاه شیخ اشراق و عین القضاه: غفوری، محبوبه- دکتر مریم ابوالقاسمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

عناصر داستان در آثار سیمین دانشور: موذنی، محبوبه- دکتر مریم ابوالقاسمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

عناصر داستان در سند بادنامه: بهاری، اصغرـ دکتر احمد محمدی‌ـ 1375- ارشد

عناصر شاعرانه در آثار فارسی احمد غزالی: حسن زاده میرعلی، عبدالله- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1377- ارشد

عناصر شعری در آثار احمد غزالی: فرح‌بخش، طاهره- دکتر جلیل‌تجلیل، دانشگاه آزاد تهران‌مرکز- 1377، ارشد.

عنصر عبرت در تاریخ بیهقی: سالاری اول، مجتبی- دکتر محمدمهدی ناصح-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

عیار و عیارگری در کتاب سمک عیار: محمودی، نزهت- دکترسید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1381- ارشد

عیار وعیاری و حکایت عیاران تا قرن دهم: رشیدی  اشجری،  مرتضی- دکتر عابدی-  دانشگاه تربیت معلم- 1376- ارشد

گزیده تاریخ معجم تألیف شرف الدین فضل الله حسینی قزوینی:‌ مرتضوی هشتجین، مرتضی   – دکتر برات زنجانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377 –   ارشد

گویندگان اشعار فارسی کلیله و دمنه: پاکدل، محمدعلی- دکتر اسحاق طغیانی- دانشگاه اصفهان- 1379- ارشد

مثل‌های کلیله و دمنه و مقایسه آن با امثال مثنوی: اللهیاری، بهروز- دکتر محمد رادمنش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌مرکز- 1375، ارشد.

مجموعه ای از نامه ها، فرامین و احکام دیوانی(شرعی مربوط به قرون پنجم تا هفتم هجری قمری): میرشمس، مریم- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1372- ارشد

مدخلی بر ادبیات تمثیلی، تاملی در داستان های کلیله و دمنه و مرزبان نامه نگاهی به فابل، رمز و اسطوره: ایرانی، محمدمراد- دکتر احمد  تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1374- ارشد

مرزبان ملک نثر: فرخی، داریوش- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

مقایسه آثار عرفانی سلمی عبدالرحمن: نزهت، بهمن- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

مقایسه برخی از ؟ نامه ها با بوستان، گلستان و قابوس نامه: جابری اردکانی، ناصر- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

مقایسه بهارستان جامی با گلستان سعدی از نظر معانی و شیوه بیان: کرمی، کوروش    – دکتر سید ابوطالب میر عابدینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380  – ارشد

مقایسه بین مکاتیب غزالی و سنایی: خوشنویس، حمیدرضا- دکتر مهدوی- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

مقایسه تاریخ بیهقی و سیاست نامه از دیدگاه پندواندرز: اسعدی نژاد، غلامرضا- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

مقایسه تطبیقی دار ابنامه طرسوسی با ادیسه: پریمی، حر- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

مقایسه تفسیر کشف‌الاسرار وعده‌الابرار با تفسیر فلسفی: دژمان، مریم- دکتر علی محمد سجادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378، ارشد.

مقایسه روایت اردشیر بابکان در شاهنامه با متن پهلوی آن:آزادی،  فاطمه- دکتر ژاله آموزگار- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

مقایسه قابوس نامه و گلستان: کرامتی مقدم،سید علی- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

مقایسه گلستان سعدی و بلبلستان فوزی: دزدارویچ، سداد- دکتر محمد دانشگر- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی: ایوبی، قاسم- دکتر عزیزا... جوینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378، ارشد.

مقایسه مصباح‌الارواح و ارداویرافنامه: اسرافیلی، عذرا- دکتر مهدی ماحوزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377، ارشد.

مقایسه مقاله شعر و شاعری در چهار مقاله و المعجم فی معاییر‌ اشعار العجم: بهمنی مطلق، حجت‌ا...- دکتر عبدالحسین فرزاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378، ارشد.

مقایسه و بررسی داستانهای تاریخ بیهقی و سیاست نامه: یزدان پناه، مریم- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

مقایسه و تاثرات مرزبان نامه از کلیله و دمنه: عبدالله زادگان، علی- دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1375- ارشد

مکاشفات رضوی در شرح مثنوی مولوی از محمدرضا ملتانی: روحانی، رضا- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1372- ارشد

مکتب شیخ نجم الدین(الطامه الکبری): سلامیان، ابوالقاسم- سعید نفیسی- دانشگاه تهران- 1339- دکتری

منابع تذکره الاولیاء: عرفانی بیضایی، محمدجواد- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

مناجات و مناجات نویسی در نثر فارسی(از آغاز تا 700 هجری): داوودی، حسین- دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1373- دکتری

مناسبات سیاسی و اجتماعی در تاریخ بیهقی:‌ رسول، افشین    – دکتر سید علی محمد سجادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381 – ارشد

منتخبی از ظفرنامه تیموری با توضیحات و شرح مشکلات: باقرپسته، محمود- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

منشآت نویسی در زبان فارسی و سیر آن از آغاز تا انجام: واحد، اسدالله-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- دکتری

منشات نویسی در ادب فارسی و بررسی منشات دوره قاجاریه بر اساس ویژگیهای منشات قایم مقام و امیر نظام گردوسی: مهدی زاده، مهدی- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1377- ارشد

مواهب الهی در تاریخ آل مظفرتالیف: معین الدین جلال الدین محمد معلم یزدی: برهانی، عباس- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

موضوع‌بندی و تحلیل گلستان سعدی بر اساس فرهنگ کامپیوتری گلستان: مددی الموسوی، محمدکاظم- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

نامه نویسی در ادب فارسی تا قرن ششم: نوری گوشکی، غلامرضا- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

نامه های سیاسی، دیوانی تا پایان قرن 6: جعفرمنش، کیومرث-  ؟ - دانشگاه چمران اهواز- 1373- ارشد

نثر تاریخی و تاریخ نویسی تا قرن هفتم هجری: برادران شاهرودی، فرشته- حسن دکتر سادات ناصری- دانشگاه تهران- ؟- ارشد

نظر نجم‌الدین رازی درباره آفرینش، عقل و عشق و وحدت وجود و مقایسه آن با نظریه برخی عرفا: آقا حسینی مهابادی، افسانه‌ـ دکتر احمد محمدی ـ   دانشگاه آزادکرج- 1374‌ـ ارشد

نقد اجتماعی آثار دکتر غلامحسین ساعدی و شناسایی ادبی خاص وی: تیموری، وجیهه     – دکتر سیروس شمیسا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381 –   ارشد

نقد نثر دوره مغول(617- 736): میرفخرایی، حسین- بدیع الزمان فروزانفر- دانشگاه تهران- 1348- دکتری

نقد و بررسی انتقادهای هجویری بر نظرها و کلام مشایخ تصوف بر اساس کشف المحجوب و با تکیه بر سخنان مولف کتاب: ابراهیمی باروق، فرشته- دکتر امیر بانو کریمی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

نقد و بررسی تحمیدیه در متون نثرفنی: حسینی، اعظم- دکتر پورخالقی- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

نقد و بررسی ترجمه های نهج البلاغه: سام خانیان، علی اکبر- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1372- ارشد

نقد و بررسی در چهار مقاله و جنبه های بلاغی آن: توسعی، زهرا- دکتر محمد علوی مقدم-دانشگاه آزاد سبزوار- ؟- ارشد

نقد و بررسی ساختار نثر «عین القضات همدانی» در تمهیدات‌: پرهیزکار، زرین تاج-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1374‌ـ ارشد

نقد و بررسی سفرنامه های فارسی درباره شبه قاره: اقبال شاهد، محمد- دکتر مظفر بختیار- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

نقد و بررسی سمک عیار از نظر نهضت عیاری در ایران: قدسی، فرامرز‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1380- ارشد

نقد و بررسی قصه‌های هزار و یک شب: محمد پور میر‌، عزیزا…ـ دکتر عبدالحسین فرزاد‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1376- ارشد

نقد و بررسی منشات قائم مقام فراهانی: قلی زاده، حیدر- دکتر حسین خطیبی- دانشگاه تربیت مدرس- 1372- ارشد

نقد و تحقیق در منشات خاقانی: خواجه ایم، احمد- دکتر ضیاءالدین سجادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- ارشد

نقد و تحلیل آثار سیمین دانشور: میس ابراهیمی، سمیرا- دکتر محمدی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1381- ارشد

نقد و تحلیل آیات و احادیث و اشعار و امثال عربی در مرزبان نامه: خبازی، محمد- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

نقد و تحلیل اقوال صوفیه در کشف الاسرار و مقایسه آنها با منابع پیشین: صفایی سنگری، علی- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1381- ارشد

نقد و تحلیل زین الاخبار گردیزی: رمزی، عباس- دکتر محمدکاظم کهدویی-دانشگاه یزد-1382-ارشد

نقد و تحلیل و مقایسه تطبیقی میان دو ترجمه قرآن مجید از استادان خرمشاهی و الهی قمشه ای: آزادی، علی- دکتر جعفری- دانشگاه شیراز- 1380- ارشد

نقد و خرده گیری بر فلسفه در ادب پارسی تا قرن دهم: تاج واردی، زرین- دکتر محمد خوانساری- دانشگاه تربیت مدرس- 1371- ارشد

نگاهی تازه به کشف الاسرار میبدی: بارانی، محمد- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1378- دکتری

نور و ظلمت در فلسفه شیخ اشراق: بهمنیان، مجتبی   – دکتر احمد بهشتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377 – ارشد

نوع سفرنامه نویسی در ایران با تحقیقی جامعه شناختی بر هشت سفرنامه برجسته در هشت قرن: خانیان، اشرف- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1377- ارشد

واژگان فلسفی و دینی عرفانی کشف المحجوب علی بن‌عثمان‌ جلالی هجویری و درصد لغات عربی آن کتاب‌: کریمی، سید عبدالحسین‌ـ دکتر احمد ذاکری‌ـ   دانشگاه آزادکرج- 1375- ارشد

وجوه افتراق کلیله ودمنه بهرام شاهی (نصر الله منشی) با کلیله و دمنه مقفع: ابراهیمی، هوشنگ-دکتر ممتحن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

وزیران و دبیران در تاریخ بیهقی: پنجی ازارکی، موسی- دکتر عابدی- دانشگاه تربیت معلم- 1379- ارشد

ویژگیهای دستوری- نوادر لغات- عناصر اجتماعی- ترکیبات بدیع- آیین ها و رسوم اداری- اعلام جغرافیایی و مشکلات عبارتی در سه جلد تاریخ جهانگشای جوینی: ایزدپناه، محمد- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

ویژگیهای ساختاری زبان مولانا در فیه ما فیه و مکاتیب: نصری، گلپر- دکتر رواقی- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

ویژگیهای نثر در عصر مشروطیت: شاکری، مسعود- دکتر مسگرنژاد- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1374- ارشد

 

 

 

آثار تحول نثر فارسی در سده‌های پنجم و ششم‌: طوطیان هروآباد، روزبه‌ـ دکتر احمد ذاکری‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1383- ارشد

 

آداب معاشرت در آثار منثور قرن چهارم تا پایان قرن ششم هجری: شاه حسینی، رودابه- دکتر حسن زاده- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

 

آداب و آیین‌های عیاران در کتاب سمک عیار: چابوک، مریم- دکتر ریاحی-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

 

آداب و رسوم در متون نثر قرن 4و5: شهریاری، آذر- دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

 

آداب و رسوم و اخلاق اجتماعی در سمک عیار: نیک اندیش، هما – دکتر غلامرضا ستوده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

 

آداب، تشریفات و رسوم دربار غزنه در تاریخ بیهقی: عظیمی فر،‌محمد مهدی – دکتر غلامحسین مرزآبادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379  – ارشد

 

آرای روانشناختی سعدی در گلستان: یاوری، فرامرز- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

آسیب‌شناسی اجتماعی در قابوس‌نامه: منوچهری، سارا- دکتر فرزاد- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1383- ارشد.

 

آموزش و پرورش و اخلاق و تربیت در قابوسنامه: رضایی، قاسم- دکتر علی اردلان جوان- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

 

آیین دبیری در نثر فارسی از آغاز قرن 7 تا پایان قرن هشتم: شجاعی، علیرضا- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1380- ارشد

 

آیین زندگی در آثار منثور اخلاقی قرن هفتم: هاشمی، عبدالعلی- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

 

آیین فتوت: روحانی، ریحانه-دکترمحمدغلامرضایی-دانشگاه یزد- 1375-ارشد

آیین مملکت داری در ادب فارسی تا قرن 8: شریف پور، عنایت الله- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1375- دکتری

 

 آیین ها در سمک عیار: کلاهچیان، فاطمه- دکتر مصطفوی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1378- ارشد

 

آیین ها و آداب و رسوم در قابوسنامه: پیکری، حسیم- دکتر مظفر بختیار- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

 

آیین‌ها و سنت‌ها در تاریخ بیهقی: فرجامی، علیرضا-دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد-1381-ارشد

 

احادیث قدسی در مرصاد العباد و کشف المحجوب: منصوری فرد، یعقوب علی– دکتر جواد سلمانی زاده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375 –  ارشد

 

اخلاق و حکمت در مرزبان نامه: زاهدیان، مهدی- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

 

اخلاق و ضد اخلاق در قابوس‌نامه: نائیجی، علی اکبر-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1377- ارشد

 

ارداویرافنامه(متن پهلوی با ترجمه فارسی و واژه نامه و متن منظوم و زرتشت و پژدو): عفیفی، رحیم- دکتر صادق کیا- دانشگاه تهران- 1339- دکتری

 

اصطلاحات دیوانی دورة صفویه در کتاب خلد برین: مهذب، طاهره -دکتر حسن انوری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375 – ارشد

 

اصطلاحات عرفانی و تعبیرات آن در نوبت سوم کشف‌الاسرار میبدی: گردینی، فاطمه- دکترصارمی- پژوهشگاه علوم انسانی- 1374- ارشد.

 

اعلام تاریخی و جغرافیایی چهار مقاله: رحمانی، اسماعیل‌ـ دکتر محمد فاروق فرقانی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1375- ارشد

 

اعلام جغرافیایی و تاریخی در تاریخ بیهقی‌: فدایی وشکی، زهره‌ـ دکتر محمد سرور مولایی‌ـ  دانشگاه آزادکرج-  1374‌ـ ارشد

امثال و حکم در تاریخ بیهقی: عزیزی، سعید-دکترجلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

 

بازتاب آیین کشور داری در قرن پنجم از سیاست نامه و قابوسنامه: اسماعیل نیا گنجی، حجت الله- دکتر حبیب االله عباسی- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

 

بازسازی و نقد چند داستان در زبان و ادبیات فارسی: بزرگی، محمود- دکتر اسماعیل حاکمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز- 1377، ارشد.

 

بافت و گرایش های مذهبی شیعی درمتون ادبی و تاریخی فارسی در ایران از آغاز تا پایان عصر قاجاریه: حسنعلی پور، حسن- دکتر ثامنی- دانشگاه چمران اهواز- 1380- ارشد

 

بحث در آثار منثور دوره ساسانی از لحاظ سبک و نوادر لغات و قواعد مهم دستور: متینی، جلال- بدیع الزمان فروزانفر- دانشگاه تهران- ؟- دکتری

 

بحث درباره قابوسنامه: بدوی، امین عبدالمجید- دکتر محمد معین- دانشگاه تهران- 1956- دکتری

 

بحث قضا از کتاب فقه امام جعفر صادق (ع): جمشیدی، صمد   – دکتر فیض علیرضا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377 – ارشد

 

بررسی آواز پر جبرئیل و لغت موران شیخ شهاب الدین سهروردی: مهربان، صدیقه – دکتر ابوطالب میر عابدینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381  – ارشد

 

بررسی آیین ایزدیان بر مبنای آثار مکتوب سنتهای شفاهی: مارونی، عبدالقادر- دکتر آموزگار- دانشگاه تهران- 1373- دکتری

 

بررسی اخلاقیات و اندرزنامه های باستان در ادب ایران تا پایان قرن هفتم: آهنگری، فرشته- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

 

بررسی اصطلاحات عرفانی جلد چهارم کشف‌الاسرار وعده‌الاسرار: جعفری نژاد علیجانی، ملیحه- دکتر جواد سلماسی‌زاده- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376- ارشد.

بررسی اصطلاحات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی و منطقی کشف المحجوب هجویری: اسداللهی، خدابخش- خلیل حدیدی- دانشگاه تبریز- 1378- ارشد

 

بررسی انطباق مراثی سروش اصفهانی و یغمای جندقی با مقاتل: کاوه نصرآبادی، محمد هادی- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

 

بررسی تاثیرات سوانح العشاق بر نامه‌های عین القضات و اشعار فخرالدین عراقی: کمال موسوی، اکرم- دکتر مریم ابوالقاسمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

 

بررسی تطبیقی اصطلاحات عرفانی لب‌لباب مثنوی اثر ملاحسین واعظ کاشانی: بصیر مژدهی، سامیه‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

 

بررسی تطبیقی ترجمه قرآن مجید از آیه الله مکارم شیرازی با ترجمه استاد فولادوند: زارع خضری، محمدحسن- دکتر شاهرخ محمدبیگی- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

 

بررسی تطبیقی داستان یوسف و زلیخا (در تورات، قرآن و):سید صادقی، محمود-دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1374-ارشد

 

بررسی تطبیقی فضایل و رذایل در گلستان و اخلاق ناصری: جمالی، سید منصور- دکتر یحیی طالبیان-دانشگاه آزاد جیرفت- 1377- ارشد

 

بررسی تطبیقی کلیله و دمنه با ترجمه داستان‌های بید پای: قهوه‌چی، علی- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1382- ارشد

 

بررسی تطبیقی کلیله و دمنه و مرزبان نامه: رضایی، محمود- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1380- ارشد

 

بررسی تفسیر متداول ترین آیات قرآنی در امهات کتب عرفان فارسی: سلطانی، منظر- دکتر قاسم انصاری- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

 

بررسی جنبه های ادبی در نوبت ثالثه جلد پنجم کشف الاسرار: علیزاده، فریبا– دکتر علی محمد سجادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377 –  ارشد

 

بررسی جنبه های روایی و داستانی در تاریخ بیهقی: خلخالی، نادر- دکتر سلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1378- ارشد

بررسی حکایات در کشف المحجوب: شاه حسینی، عبدالمجید-دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

 

بررسی حکایات گلستان با الهام از اصول داستان نویسی: جبری، سوسن- دکتر محمدی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- ارشد

 

بررسی حکایتهای فارسی از زبان حیوانات(فابلهای فارسی) تا قرن دهم: تقوی، محمد- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- دکتری

 

بررسی دیباچه و مقدمه متون نثر قرن چهارم تا دهم: کر، احمد-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- ارشد

 

بررسی دیباچه‌های منثور از قرون اولیه تا قرن هشتم: اویسی، معصومه- دکتر عبدالله طلوعی آذر- دانشگاه ارومیه-1383-ارشد

 

بررسی رسائل و مکاتیب در ادب فارسی: جواهری، فاطمه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

 

بررسی روشنفکری دینی در تذکره الاولیای عطار: تاج نیا، کیمیا- دکتر رادفر- دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

 

بررسی ساختاری حکایتهای غیر تاریخی جوامع الحکایات: واعظ زاده، فائزه- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

 

بررسی سبکی مرزبان نامه وتاریخ جهانگشای: نوری‌صفا، شهرزاد- دکتر طبیبیان- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1382- ارشد.

 

بررسی سیر تحول نثر شاعرانه متصوفه تا قرن هفتم: حسینی، محسن- دکتر  پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- دکتری

 

بررسی شیوه ترجمه و تفسیر زبانی و سبکی دو تفسیر نسفی و روض الجنان و روح الجنان همراه با برابرهای فارسی واژگان قرآنی در حد سوره بقره: ظفری دیزچی، محمود   – دکتر عزیز الله جوینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379  – ارشد

 بررسی کتب اخلاقی تا قرن نهم: حدیدی، خلیل- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1375- دکتری

بررسی مجالس المومنین قاضی نورالله شوشتری: عادلی، اشرف- احمد احمدی- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

 

بررسی مسائل اجتماعی در آثار برجسته منثور قرنهای 5 و 6: اسماعیلی، فاطمه-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

 

 بررسی مسائل اجتماعی و تاریخی در نصیحه الملوک و کیمیای سعادت و: رسمی، عاتکه- دکتر معصومه معدن کن- دانشگاه تبریز- 1378- ارشد

 

بررسی مقامات حمیدی و مقامات بدیع الزمان همدانی: حاج رضا بیگی، طاهره- دکتر ممتحن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

 

بررسی مقایسه ای شخصیت های درباری در دو کتاب تاریخ بیهقی و گلستان سعدی: طبسی، ربابه- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

 

بررسی نثر فارسی در عهد صفویه: آذرمینا، محمدتقی- یدالله شکری- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

 

بررسی نوع ادبی((داستان)) در ادب کهن پارسی(منظومه های عاشقانه): کرم رضایی، پریسا- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

 

بررسی هویت زن ایرانی بر اساس داستانهای هزار و یک شب: فروزان، زهرا- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

 

بررسی و تحقیق در داستانهای مرزبان نامه: ابراهیم نژاد دلداری، طاهره- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

 

بررسی و تحقیق در قصه های هزارو یک شب: فتحعلیان، فاطمه- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

 

بررسی و تحلیل نامه و نامه نگاری در تاریخ بیهقی: آقاطاهری اوشانی، محمد حسام     – دکتر جلیل تجلیل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380  – ارشد

 

بررسی و شرح تاریخ الوزراء و تحلیل آیین وزارت: رجایی بهبهانی، حمدالله- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

بررسی و شرح عتبه الکتبه: ریاحی زمین، زهرا- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

 

بررسی و شرح منشآت خاقانی (از ابتدای صفحه 164 تا پایان): وحیدنیا، رویا-دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

 

بررسی و شرح نامه های عین القضاه همدانی((جلد اول)): کلاهدوزان، اکبر- محمدباقر کتابی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

 

بررسی و شرح نامه های عین القضاه همدانی((جلد دوم)): اجیه، تقی- محمدباقرکتابی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

 

بررسی و مقایسه اردا ویراف‌نامه با کمدی الهی دانته: شنبه‌ای، رقیه‌ـ دکتر ژاله آموزگار‌ـ دانشگاه آزاد کرج‌ـ 1374‌ـ ارشد

 

بررسی و مقایسه داستانهای کلیله و دمنه با مرزبان نامه: محمدیان ایوری، صدیقه- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

 

بزم سازی بزرگمهر در متون نثر فارسی در منظومه های داستانی تا پایان قرن ششم: اخیانی، جمیله- مهیار نوابی-  دانشگاه تهران- 1378- دکتری

 

بیهقی در تاریخ بیهقی: نجفی، اشرف- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

 

پارسی در تازی: صداقت کیش، محمدتقی- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

 

پژوهشی در خارستان ادیب کرمانی و بررسی زیبایی‌ها و تازگی های لغوی و نثری آن در قیاس با گلستان سعدی: گله داری، عباس - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376   – ارشد

 

پژوهشی در ساختار داستان های منثور تا پایان قرن 6: تسلیمی، امیرحسین- دکتر سعید حمیدیان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- دکتری

پژوهشی در کتاب کلیله و دمنه از دیدگاه دین و اخلاق و حکمت عملی: جعفری، ناهید – دکتر حسین بهزادی اندوهجردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380  – ارشد

پژوهشی درباره تفسیر عرفانی نجم الدین رازی: موحدی، محمدرضا- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1380- دکتری

 

پندنامه ملوک و بررسی داستان‌ها و حکایات سیاستنامه «سیر الملوک»:پور قیومی، بشیر-دکتر سید احمد حسینی کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1382- ارشد

 

پیرامون کتاب کشف الاسرار: اسدیان، محمد- فروزانفر- دانشگاه تهران- 1342- دکتری

 

پیشه ها و مشاغل در متون نثر فارسی تا قرن ششم: لطیفی توپطانلو، حمید- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

 

تأثیر قرآن در تاریخ بیهقی‌: دلیلی دیدار، منصوره‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1379- ارشد

 

تأثیر قرآن و حدیث در عبهر العاشقین:‌ شجاعی، مهدیه  – دکتر علی اصغر حلبی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380 – ارشد

 

تأثیر کشف المحجوب بر تذکره الاولیا : آهنین جگر، جمشید- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1382- ارشد

 

تاریخ تطور منشات و مکاتیب فارسی و مختصات آن از آغاز تا قرن هشتم: احمدی گرجی، حسینعلی- حسین خطیبی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

 

تاریخ جهانگشای جوینی در آینه جامع التواریخ رشیدی و بررسی زبان و بیان دو کتاب: ضیایی، مهدی-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1380- ارشد

 

تاویل آیات قرآن در مرصادالعباد و مقایسه آن با آیات قرآنی کشف الاسرار: زرگرزاده، اکرم- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

 

تاویل آیات و احادیث در متون فارسی تا قرن هفتم: محمدی، محمدعلی- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- دکتری

تاویلات عرفانی در آثار عین القضات همدانی: پارساپور، زهرا- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- ؟- ارشد

 

تجلی قرآن در نهج البلاغه: مقدس، روح الله- دکتر جعفری- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

 

تحریری دیگر از ترجمه تاریخ یمینی: نبی ئیان، فرزاد- دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

 

تحریری نو از(نفثه المصدور) تالیف شهاب الدین محمد خرنه زی زیدری نسوی: افضلی، بهرام- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

 

تحشیه و تحقیق و توضیح کتاب اغراض السیاسه فی اعراض الریاسه: امامی نائینی، احمد- صادقیان- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

 

تحقیق در ابدع البدایع از مولفات الحاج میرزا محمد حسین شمس العلما گرگانی: پاشاپور، محمدرضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1372- ارشد

 

تحقیق در اعلام و اصطلاحات عرفانی و استخراج نوادر و لغات و ترکیبات و استخراج اصطلاحات عرفانی و اعلام در کشف الاسرار(نوبت اول و سوم): شفیعی لطف آبادی، شبنم- سیددکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1377- ارشد

 

تحقیق در تفسیر شیعی تا شریف لاهیجی با ملاحظه نکات عرفانی آن: اعتصام، محمدرضا- سلماسی زاده- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

 

تحقیق در جلد سوم جهانگشای جوینی(لغات، ترکیبات، آیات و احادیث، اشعار و امثله عربی، ملل و نحل، ایلات و قبایل و طوایف، کتابها): امیری  خراسانی، احمد- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

 

تحقیق در راحه الصدور و آیه السرور: پوراصغری، محسن- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1369- ارشد

 

تحقیق در مآخذ و منابع حکایات کشف الاسرار(النوبه الثالثه): داوودی مقدم، فریده- رادمنش- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

 

تحقیق در واژگان قرآنی کشف الاسرار میبدی: الهام بخش، محمود- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

 

تحقیق درباره کتاب کشف الاسرار معنوی در شرح ابیات مثنوی نوشته عبدالحمید الردانی تبریزی(قرن یازدهم هجری): قبادی، حسینعلی- دکتر محسن جهانگیری- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

 

تحقیق موضوعی مصباح الهدایه (عزالدین محمود کاشانی) با طریقت نامه (عماد فقیه کرمانی) :‌ مرتضوی، ابراهیم – دکتر علی اصغر حلبی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381  – ارشد

 

تحقیق و ترجمه معجم الفرق الاسلامیه: موحدی، محمدرضا- دکتر حسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1372- ارشد

 

تحلیل تطبیقی روضه الخلد مجد خوافی با گلستان سعدی: کبودانی نصرآباد، محمدسعید- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

 

تحلیل داستانهای تمثیلی شیخ اشراق: ربیعی، مسعود‌ـ دکتر امیر محمود انوار‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1378- ارشد

 

تحلیل زبان روایت درتاریخ بیهقی: دادخواه تهرانی، مهدی- دکتر سید جمال‌الدین مرتضوی-دانشگاه یزد-1383-ارشد

 

تحلیل ساختاری داستانهای جوامع الحکایات و لوامع الروایات عوفی و بررسی عناصر داستانی: کهنوج نسب، عبدالرضا – دکتر عبدالحسین فرزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379  – ارشد

 

تحلیل ساختاری روایت در حکایتهای جامع هزار و یک شب: جوکاران خراسانی، محبوبه- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

 

تحلیل ساختاری و محتوایی فابل و سیر کامل آن در ادبیات فارسی از قرن 4 تا قرن 12: پور نظر علی، فائقه- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

 

تحلیل سفر در متون عرفانی: طاهری، فاطمه- علی اصغر میرباقری فرد- دانشگاه اصفهان- 1382- دکتری

 

تحلیل شخصیت‌ها و نشانه‌ شناسی در داراب نامه طرسوسی: عموزاده، محمد-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

 

تحلیل قصه های کلیله و دمنه: بدری، شهرود- دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1381- ارشد

 

تحلیل محتوایی شخصیتهای زن و مرد در داستان‌های تالیفی برای نوجوانان دهه شصت: اشراقی، سکینه- دکتر ماهیار، 1374- ارشد

 

تحلیل موضوعی اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید: حاجی آبادی، محمد- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1374- ارشد

 

تحلیلی بر ترجمه رساله قشیریه: فیض، مصطفی- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

 

تحول ترسلی و دبیری از آغاز تا پایان سده ششم: بذرافکن، جلال- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

 

تربیت و عرفان در کیمیای سعادت غزالی: فهیمی، شعبان- دکتر علی‌اصغر حلبی، دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1378، ارشد.

 

ترسل در دوره صفوی: ثابتیان، ذکرالله- دکتر ذبیح الله صفا- دانشگاه تهران- 1338- دکتری

 

ترکیبات و تعبیرات و نوادر کشف الاسرار و عده الابرار: مقصودلو، علی-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

 

تصویر منشها در تاریخ بیهقی: امیرپور دریایی، جلیل- دکتر سلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1375- ارشد

 

تصویر و تمثیل در نهج البلاغه: چمن خواه، عبدالرسول- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

 

تطور داستان شیخ صنعان در ادب فارسی: یوسفدهی، هومن    – دکتر مظاهر مصفا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375 – ارشد

تطور زبان متون تاریخی از ترجمه تاریخ طبری تا تاریخ جهانگشا: آذرمینا، محمد تقی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

 

تفاسیر شیعه: شفیعی، محمد- دکتر علی اصغر حکمت- دانشگاه تهران- 1333- ارشد

 

تفسیر و تاویل قرآن در مرصاد العباد نجم الدین رازی: شریفیان، حسن- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

 

تمثیلات مرزبان نامه: تسلیمی، امیرحسین- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

 

توصیف و تصویر در تاریخ بیهقی: تاج نیا، علیرضا- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

 

توصیف واژگانی تاریخ بیهقی: دهقان، محمد- دکتر زمردیان- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

 

توصیفات نهج البلاغه: مسجدی، غلامحسین-دکتر جعفری-دانشگاه آزاد فسا-1374-ارشد

 

توضیح و شرح کتاب روضه خلد مجد خوافی: حسینی، مریم- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1371- ارشد

 

توضیحات و تعلیقات بر کشف المحجوب: وفایی، عبدالخالق- دکتر مینوچهر- دانشگاه تهران- 1348- ارشد

 

جامعه شناسی ادبیات منثور قرن پنجم: علیپور، مظاهر- دکتر احمد خاتمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

 

جایگاه قصه و تمثیل در کلیله و دمنه: عزیزی، محمد- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

 

جلوه های زیبایی در قرآن: فضیلت، محمود- دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

 

جلوه های شاعرانه در شاهنامه: لطفی، رضا- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

 

جلوه های شعری در مرزبان نامه: کبوتری، جواد- دکتر کامل احمدنژاد- دانشگاه شهید بهشتی- 1375- ارشد

 

جلوه های عرفانی نماز در نهج البلاغه با نمونه هایی از قرآن کریم و متون ادب: معزی، احمد- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

 

جنبه های ادبی در تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار رشیدالدین ابوالفضل میبدی(نوبت سوم): الله رجایی، سعید- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1376- ارشد

 

جنبه های داستانی و بلاغی کلیله و دمنه و مرزبان نامه: احمدی زنجیرکی، خدیجه- دکترظفری- دانشگاه چمران اهواز- 1383- ارشد

 

جهت گیری اندیشه بیهقی: حقیقیان، مهدی- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

 

چهره اوضاع اجتماعی عصر غزنوی در آیینه تاریخ بیهقی: وزیرنیا، سیما- دکترجعفرشعاریان مقاری- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

 

چهره شیطانی در قرآن کریم: اسکندری، هوشنگ- دکترغلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

 

چهره مسیح و مریم در قرآن کریم: اسکندری، طیبه- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

 

حدیث و قرآن در کیمیای سعادت: سوسنی، احمد- دکتر فرزانه مظفریان-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

 

حریری و حمیدی و مقایسه مقامات ایشان: الرحوتی، فریده- دکتر امیرمحمود انوار- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

 

حکایت ماندگار، پژوهشی در حکایات جوامع الحکایات عوفی: وارث، بهمن- دکتر سید احمد حسینی کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1382- ارشد

 

حکایت نویسی و حکایات عرفانی منثور در ادب فارسی: اکرمی، محمدرضا- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

 

حکمت عملی در کلیله و دمنه: فلاح، امرالله- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1377- ارشد

 

داستان انبیاء در کشف الاسرار: خامسی ماهانه، فخرالسادات- دکتر ماهیار-  دانشگاه تربیت معلم- 1374- ارشد

 

داستان سرایی تا پایان قرن ششم: تاوان، علی حسین- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

 

رابطه طبیعی(موسیقایی) لفظ و معنا در کلام خدا(قرآن): بختیاری، احمد- دکتر وحیدیان کامیار - دانشگاه آزاد بیرجند- 1378- ارشد

 

رویا و تعبیر آن در متون عرفانی و تفسیری تا اواخر قرن 6: کمیلی، مختار- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

 

ریخت شناسی قصه های سمک عیار: چهارپاشلو، عباس- دکتر طالبیان- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

 

زبان ابوالفضل بیهقی و نوآوری های دستوری و زبانی او در تاریخ مسعودی(بیهقی): رحمانی زاده، عیسی- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1378- ارشد

 

زبان شمس در مقالات: مرتضایی، جواد- دکترکریمی- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

 

زمان سحقور در تذکره ها: غلامرضابیگی، مریم-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

 

زیبایی شناسی در مرزبان نامه: ظریفی، طهماسب-دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

 

ساختار داستانی حکایت های عرفانی(کشف المحجوب، اسرار توحید، تذکره الاولیاء): رضوانیان، قدسیه- دکتر کریمی- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

 

سرنوشت روان پس از مرگ به روایت متون زردشتی: منشی زاده، مجتبی- دکتر محسن ابوالقاسمی- دانشگاه تهران- 1368- ارشد

 

سروش یشت سرشب- هوم یشت- ونند یشت و بهرام یشت: عباسی هفشجانی، منوچهر- دکتر کتایون مزداپور- دانشگاه تهران- 1372- ارشد

 

سعدی و رساله قشیریه(بازتاب رساله قشیریه در آثار سعدی): عزیزی، حسن- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

 

سفرنامه نویسی در ایران: شهربرآبادی، محمد- دکتر فلاح رستگار- دانشگاه فردوسی مشهد- 1364- ارشد

 

سوگند در قرآن و تفاسیر فارسی با استفاده از تفسیر ابوالفتح رازی و کشف الاسرار میبدی: علی پور، محمود- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1378- ارشد

 

سیاست در کلیله و دمنه: زارعی، محمد مهدی- دکتر علی اصغر حلبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378، ارشد.

 

سیاست مدن در کلیله و مرزبان نامه و تطبیق آنها با آراء حکمای اسلامی: شریفیان، مهدی- دکتر ظفری- دانشگاه چمران اهواز- 1372- ارشد

 

سیر تطور متون تاریخی فارسی از آغاز(نیمه دوم قرن چهارم) تا پایان قرن هفتم: عباس آبادی، مجتبی- دکتر حسین خطیبی- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

 

سیمای اخلاقی و تربیتی بهارستان جامی و مقایسه آن با گلستان سعدی: مهدی زاده، طاهره- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

سیمای جامعه در تاریخ بیهقی: زندی، غلامرضا- دکتر فرزاد- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1380- ارشد.

 

سیمای حضرت موسی(ع) در متون عرفانی تا سده هفتم هجری: امینی، اکرم- دکترعلی اصغر میرباقری فرد- دانشگاه اصفهان- 1382- ارشد

 

سیمای زن در متون نثر پارسی(ق پنجم تا ق هفتم): خادمی کولایی، مهدی- دکتر امیربانو کریمی- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

 

سیمای زن در نثر فارسی از قرن پنجم تا هفتم: صابری، فاطمه نسا- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

 

سیمای زن در نثر قرن پنجم تا هفتم (از بیهقی تا سعدی) :‌بهشتی، فاطمه – دکتر علی اصغر حلبی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381 – ارشد

 

سیمای سیاست در آیینه نصیحه الملوک؛ بازخوانی مفاهیم و عناصر نظریه دولت از دیدگاه غزالی در نصیحه الملوک:‌ گرانی، محمد  – دکتر علی اصغر حلبی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

 

شخصیت پردازی در تاریخ بیهقی، بررسی ابعاد شخصیتی اشخاص برجسته در تاریخ بیهقی: فولادی، حسین- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

 

شخصیت و شخصیت پردازی در آثار احمد محمود، سیمین دانشور: جعفری، فاطمه- دکتر غلام- دانشگاه تربیت معلم- 1382- ارشد

 

شخصیتهای تاریخ بیهقی و تحلیلی از اسمها: افتخاری، محمدمهدی- دکتر محمدی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1372- ارشد

 

شرافت انسان در قرآن کریم: شیبانی، پرویز- دکتررستگارفسایی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1378- ارشد

شرح ابیات عربی رساله قشیریه: رحیمی، مهدی- دکتر حسین بحرالعلومی- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

 

شرح اصطلاحات عرفان، کلامی و فلسفی مرصادالعباد با تکیه بر آثار نجم رازی و دیگر متون عرفان: کرمشاهی، جواد- دکتر امیری- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

شرح اصطلاحات عرفانی کشف الاسرار جلد اول:‌ کاویانی چراتی، قنبر  – دکتر اسماعیل حاکمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376 –  ارشد

 

شرح اصطلاحات عرفانی مصباح الهدایه: قاضی شیراز، میراسماعیل- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

 

شرح اصطلاحات و تعبیرات صوفیانه در کشف‌المحجوب هجویری: اشرفی مهابادی، کلبد- دکتر حسین‌بهرالعلومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1368، ارشد.

 

شرح تاریخ اولجایتو: جاویدنژاد، محمد علی-دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

 

شرح تاریخ طبرستان ابن اسفندیار جلد اول: شهاب، علیرضا- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

 

شرح جلد دوم جهانگشای جوینی(لغات ترکی، مغولی، اعلام، اماکن جغرافیایی، ترجمه آیات قرآنی، احادیث، اشعار و عبارتهای عربی): دانشگر، محمد- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

 

شرح جهانگشای جوینی: ادریس، محمدحسن- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1372- ارشد

 

شرح دشواری های کتاب مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه: چاوشی، شعله- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

 

شرح دشواری های کشف المحجوب هجویری (مقدمه و شش باب اول):‌ نیزاری، مهناز  – دکتر جلیل تجلیل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379   – ارشد

 

شرح سیرالعباد الی المعاد سنایی: بهرامیان، مسیح- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

 

شرح عبهر العاشقین و تاثیر آن بر حافظ: پزش، علیرضا- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1377- ارشد

 

شرح گیتانجالی و تطبیق آن با آثار عرفانی اسلامی: واثقی جهرمی، مرضیه- دکتر وطن دوست-دانشگاه آزاد فسا- 1378-ارشد

شرح لغات و اصطلاحات عرفانی فیه ما فیه: میرزا آقایی قاضی محله، کبرا    – دکتر اسماعیل حاکمی والا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375  – ارشد

 

شرح لغات و اصطلاحات عرفانی کتاب الانسان کامل: حاجی سیدآقایی، اکرم السادات- دکتر محمد غلامرضایی- دانشگاه شهید بهشتی- 1381- ارشد

 

شرح لغات و اصطلاحات کشف المحجوب: کشاورزی، کرامت الله- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

 

شرح لغات و اصطلاحات منشات خاقانی: دری، نجمه- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

 

شرح لغات، آیات، احادیث و ابیات فارسی تاریخ جهانگشای جوینی: محمودی، خیرالله- دکتر جعفری- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

 

شرح لغات، ترکیبات و اصطلاحات عرفانی مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه عزالدین محمود کاشانی: پورعسگری، امید- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

 

شرح مشکلات جلد اول تاریخ وصاف: آریانی، اسماعیل- دکتر اسماعیل قافله باشی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1377- ارشد

 

شرح مشکلات جلد چهارم تاریخ و صاف(100 صفحه): ایمانی، بهزاد- دکتر اسماعیل قافله باشی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1377- ارشد

 

شرح مشکلات جلد دوم تاریخ وصاف: احمدی، نوشا- دکتر محمدشفیع صفاری- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1377- ارشد

 

شرح مشکلات جلد سوم تاریخ وصاف: قاسمی، جلیل- دکتر سمیع زاده- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1377- ارشد

 

شرح مشکلات راحه الصدور راوندی: اقبالی، ابراهیم- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1374- ارشد

 

شرح مشکلات کلیله و دمنه: حسن زاده ،محمدحسن- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

 

شرح مشکلات مکارم الاخلاق: خلیلی، علی اصغر- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

 

شرح مشکلات(تعلیقات) رساله قشیریه: عرفانیان، بتول- دکتر محمدرضا برزگرخالقی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

 

شرح مصطلاحات پزشکی در کتاب هدایه المتعلمین: رمضانی، مریم- دکتر مهدی محقق- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

 

شرح نورالهدایه و مصدر الولایه: لک قشقائی،‌ سعید- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا-1373-ارشد

 

شرح نیمه اول سند بادنامه: جباری، حسین- دکتر مهدی نوریان- دانشگاه اصفهان- 1381- ارشد

 

شرح و اصطلاحات و تعبیرات صوفیانه در کشف المحجوب هجویری: اشرفی مهابادی، اکبر- بحرالعلومی- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

 

شرح و بررسی مقامات حمیدی: فیاض، مهدی- دکتر حسین خطیبی- دانشگاه تربیت مدرس- 1373- ارشد

 

شرح و تحشیه کتاب سمط العلی للحضره العلیا: وصال، محمدرضا- دکتر جعفری- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

 

شرح و تحلیل تاریخ بیهق ابوالحسن علی ابن زید بیهقی معروف به ابن فندق: علوی، فاطمه- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

 

شرح و تحلیل تاریخ جهانگشای جوینی از ص 170جلددوم تاآخر: بارانی ،محمد-دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1370- ارشد

 

شرح و تحلیل تاریخ جهانگشای جوینی جلد اول و دوم تا ص 170: خلیلی جهان تیغ، مریم- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1370- ارشد

شرح و تحلیل سند بادنامه ظهیری سمرقندی: جهان تیغ، حسین- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1373- ارشد

 

شرح و تحلیل کتاب عقد العلی للموقف الاعلی: ایرانمنش، مریم- دکتر امیری- دانشگاه کرمان-1377- ارشد

 

شرح و تحلیل گزیده نامه های عین القضاه همدانی: مرادی، افسانه   – دکتر علی شیخ الاسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376 –  ارشد

 

شرح و تفسیر عقل سرخ همراه با شواهد ادبی شهاب الدین سهروردی: محمدی، بهزاد   – دکتر اسماعیل حاکمی والا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377  – ارشد

 

شرح و توصیف بخش فارسی تاریخ وصاف و مقایسه موارد تاریخی و جغرافیایی مربوط به فارسی با متون قبل از تاریخ وصاف: احمدی دشتکی، محمدجواد- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1380- دکتری

 

شرح و توضیح لغات و ترکیبات، عبارات مبهم و اشعار عربی سند بادنامه: داداشی، حسین- دکتر جلیل اکرمی- دانشگاه تبریز- 1381- ارشد

 

شرح و توضیح مشکلات سند بادنامه: کمال الدین، محمدباقر- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

 

شرح و توضیح مکاتب فارسی غزالی: عابدین پور، ابوالقاسم- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1373- ارشد

 

شرح واژه‌ها و لغات مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه: سبحانی، مریم- دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1378- ارشد

 

شرحی بر مجلد دوم تاریخ جهانگشای جوینی: وزین پور، نادر- بدیع الزمان فروزانفر- دانشگاه تهران- 1339- دکتری

 

شعر منثور از نیمه دوم قرن پنجم تا نیمه قرن هشتم: یزدانی، حسن- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1369- ارشد

 

شکل شناسی داستان داراب نامه: فروزنده، مسعود- دکتر مرتضی هاشمی- دانشگاه اصفهان- 1380- ارشد

 

شکل شناسی داستانهای تاریخ بیهقی: امانی، حمید- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

 

شکل شناسی داستانهای کلیله و دمنه و مقایسه آنان با انوار سهیلی: دنکوب، علی- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

 

شکل شناسی داستانهای کلیله و دمنه: معین الدینی، فاطمه- دکتر کریمی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

 

شیوه حکایات پردازی در کلیله و دمنه: صلحی زاده، مهدی- دکتر آتش سودا-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

 

شیوه نثر نویسی ابوسلیمان راوندی در راحه الصدور و ارزش علمی و ادبی این کتاب: قبولیان زارع، مینا- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

 

شیوه های بیان مسائل اخلاقی در ده اثر فارسی تا قرن هفتم: عسکری رابری، فاطمه- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

 

شیوه های تربیتی قابوس نامه و اخلاق دکترحسین سادات ناصری: اسماعیلی، نبی اله- دکترجعفرشعاریان مقاری- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

 

شیوه های داستان پردازی اسرارالتوحید: میرزایی، بتول- دکتر بصیری- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

 

شیوه های کاربردی آیات در آثار منثور کلیله و دمنه، تذکره الاولیاء و قابوس نامه: قیاسی، فاطمه- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

 

ضرب‌المثلها و اصطلاحات و … در کتابهای مرزبان‌نامه و کلیله و دمنه‌: کیانی، عباسعلی‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی‌ـ  دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

 

طبقات و بررسی شرحهای فارسی آن: جمالی، زهره-دکترعلی  شیخ الاسلامی- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد..

 

طبقه بندی موضوعی تاریخ بیهقی: سعادت شاهاندشتی، معزز- دکتر مهدی ماحوزی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

 

طبیعت در نهج البلاغه: ترابی، ابراهیم- دکتر دبیران-  دانشگاه تربیت معلم- 1374- ارشد

 

عقل و عشق در متون منثور فارسی تا قرن هفتم: صحافیان، مهدی- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- ارشد

 

علامه مجلسی و بررسی آثار فارسی او: پناهی داشلاق، مهین- دکتر علی دوانی- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

 

علم النفس از دیدگاه شیخ اشراق و عین القضاه: غفوری، محبوبه- دکتر مریم ابوالقاسمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

 

عناصر داستان در آثار سیمین دانشور: موذنی، محبوبه- دکتر مریم ابوالقاسمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

 

عناصر داستان در سند بادنامه: بهاری، اصغرـ دکتر احمد محمدی‌ـ 1375- ارشد

 

عناصر شاعرانه در آثار فارسی احمد غزالی: حسن زاده میرعلی، عبدالله- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1377- ارشد

 

عناصر شعری در آثار احمد غزالی: فرح‌بخش، طاهره- دکتر جلیل‌تجلیل، دانشگاه آزاد تهران‌مرکز- 1377، ارشد.

 

عنصر عبرت در تاریخ بیهقی: سالاری اول، مجتبی- دکتر محمدمهدی ناصح-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

 

عیار و عیارگری در کتاب سمک عیار: محمودی، نزهت- دکترسید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1381- ارشد

عیار وعیاری و حکایت عیاران تا قرن دهم: رشیدی  اشجری،  مرتضی- دکتر عابدی-  دانشگاه تربیت معلم- 1376- ارشد

 

گزیده تاریخ معجم تألیف شرف الدین فضل الله حسینی قزوینی:‌ مرتضوی هشتجین، مرتضی   – دکتر برات زنجانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377 –   ارشد

 

گویندگان اشعار فارسی کلیله و دمنه: پاکدل، محمدعلی- دکتر اسحاق طغیانی- دانشگاه اصفهان- 1379- ارشد

 

مثل‌های کلیله و دمنه و مقایسه آن با امثال مثنوی: اللهیاری، بهروز- دکتر محمد رادمنش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌مرکز- 1375، ارشد.

 

مجموعه ای از نامه ها، فرامین و احکام دیوانی(شرعی مربوط به قرون پنجم تا هفتم هجری قمری): میرشمس، مریم- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1372- ارشد

 

مدخلی بر ادبیات تمثیلی، تاملی در داستان های کلیله و دمنه و مرزبان نامه نگاهی به فابل، رمز و اسطوره: ایرانی، محمدمراد- دکتر احمد  تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1374- ارشد

 

مرزبان ملک نثر: فرخی، داریوش- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

 

مقایسه آثار عرفانی سلمی عبدالرحمن: نزهت، بهمن- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

 

مقایسه برخی از ؟ نامه ها با بوستان، گلستان و قابوس نامه: جابری اردکانی، ناصر- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

 

مقایسه بهارستان جامی با گلستان سعدی از نظر معانی و شیوه بیان: کرمی، کوروش    – دکتر سید ابوطالب میر عابدینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380  – ارشد

 

مقایسه بین مکاتیب غزالی و سنایی: خوشنویس، حمیدرضا- دکتر مهدوی- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

 

مقایسه تاریخ بیهقی و سیاست نامه از دیدگاه پندواندرز: اسعدی نژاد، غلامرضا- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

 

مقایسه تطبیقی دار ابنامه طرسوسی با ادیسه: پریمی، حر- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

 

مقایسه تفسیر کشف‌الاسرار وعده‌الابرار با تفسیر فلسفی: دژمان، مریم- دکتر علی محمد سجادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378، ارشد.

 

مقایسه روایت اردشیر بابکان در شاهنامه با متن پهلوی آن:آزادی،  فاطمه- دکتر ژاله آموزگار- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

 

مقایسه قابوس نامه و گلستان: کرامتی مقدم،سید علی- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

 

مقایسه گلستان سعدی و بلبلستان فوزی: دزدارویچ، سداد- دکتر محمد دانشگر- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

 

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی: ایوبی، قاسم- دکتر عزیزا... جوینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378، ارشد.

 

مقایسه مصباح‌الارواح و ارداویرافنامه: اسرافیلی، عذرا- دکتر مهدی ماحوزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377، ارشد.

 

مقایسه مقاله شعر و شاعری در چهار مقاله و المعجم فی معاییر‌ اشعار العجم: بهمنی مطلق، حجت‌ا...- دکتر عبدالحسین فرزاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378، ارشد.

 

مقایسه و بررسی داستانهای تاریخ بیهقی و سیاست نامه: یزدان پناه، مریم- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

 

مقایسه و تاثرات مرزبان نامه از کلیله و دمنه: عبدالله زادگان، علی- دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1375- ارشد

 

مکاشفات رضوی در شرح مثنوی مولوی از محمدرضا ملتانی: روحانی، رضا- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1372- ارشد

 

مکتب شیخ نجم الدین(الطامه الکبری): سلامیان، ابوالقاسم- سعید نفیسی- دانشگاه تهران- 1339- دکتری

 

منابع تذکره الاولیاء: عرفانی بیضایی، محمدجواد- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

 

مناجات و مناجات نویسی در نثر فارسی(از آغاز تا 700 هجری): داوودی، حسین- دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1373- دکتری

 

مناسبات سیاسی و اجتماعی در تاریخ بیهقی:‌ رسول، افشین    – دکتر سید علی محمد سجادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381 – ارشد

 

منتخبی از ظفرنامه تیموری با توضیحات و شرح مشکلات: باقرپسته، محمود- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

 

منشآت نویسی در زبان فارسی و سیر آن از آغاز تا انجام: واحد، اسدالله-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- دکتری

 

منشات نویسی در ادب فارسی و بررسی منشات دوره قاجاریه بر اساس ویژگیهای منشات قایم مقام و امیر نظام گردوسی: مهدی زاده، مهدی- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1377- ارشد

 

مواهب الهی در تاریخ آل مظفرتالیف: معین الدین جلال الدین محمد معلم یزدی: برهانی، عباس- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

 

موضوع‌بندی و تحلیل گلستان سعدی بر اساس فرهنگ کامپیوتری گلستان: مددی الموسوی، محمدکاظم- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

 

نامه نویسی در ادب فارسی تا قرن ششم: نوری گوشکی، غلامرضا- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

 

نامه های سیاسی، دیوانی تا پایان قرن 6: جعفرمنش، کیومرث-  ؟ - دانشگاه چمران اهواز- 1373- ارشد

 

نثر تاریخی و تاریخ نویسی تا قرن هفتم هجری: برادران شاهرودی، فرشته- حسن دکتر سادات ناصری- دانشگاه تهران- ؟- ارشد

 

نظر نجم‌الدین رازی درباره آفرینش، عقل و عشق و وحدت وجود و مقایسه آن با نظریه برخی عرفا: آقا حسینی مهابادی، افسانه‌ـ دکتر احمد محمدی ـ   دانشگاه آزادکرج- 1374‌ـ ارشد

 

نقد اجتماعی آثار دکتر غلامحسین ساعدی و شناسایی ادبی خاص وی: تیموری، وجیهه     – دکتر سیروس شمیسا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381 –   ارشد

 

نقد نثر دوره مغول(617- 736): میرفخرایی، حسین- بدیع الزمان فروزانفر- دانشگاه تهران- 1348- دکتری

 

نقد و بررسی انتقادهای هجویری بر نظرها و کلام مشایخ تصوف بر اساس کشف المحجوب و با تکیه بر سخنان مولف کتاب: ابراهیمی باروق، فرشته- دکتر امیر بانو کریمی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

 

نقد و بررسی تحمیدیه در متون نثرفنی: حسینی، اعظم- دکتر پورخالقی- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

 

نقد و بررسی ترجمه های نهج البلاغه: سام خانیان، علی اکبر- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1372- ارشد

 

نقد و بررسی در چهار مقاله و جنبه های بلاغی آن: توسعی، زهرا- دکتر محمد علوی مقدم-دانشگاه آزاد سبزوار- ؟- ارشد

 

نقد و بررسی ساختار نثر «عین القضات همدانی» در تمهیدات‌: پرهیزکار، زرین تاج-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1374‌ـ ارشد

 

نقد و بررسی سفرنامه های فارسی درباره شبه قاره: اقبال شاهد، محمد- دکتر مظفر بختیار- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

نقد و بررسی سمک عیار از نظر نهضت عیاری در ایران: قدسی، فرامرز‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1380- ارشد

 

نقد و بررسی قصه‌های هزار و یک شب: محمد پور میر‌، عزیزا…ـ دکتر عبدالحسین فرزاد‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1376- ارشد

 

نقد و بررسی منشات قائم مقام فراهانی: قلی زاده، حیدر- دکتر حسین خطیبی- دانشگاه تربیت مدرس- 1372- ارشد

 

نقد و تحقیق در منشات خاقانی: خواجه ایم، احمد- دکتر ضیاءالدین سجادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- ارشد

 

نقد و تحلیل آثار سیمین دانشور: میس ابراهیمی، سمیرا- دکتر محمدی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1381- ارشد

 

نقد و تحلیل آیات و احادیث و اشعار و امثال عربی در مرزبان نامه: خبازی، محمد- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

 

نقد و تحلیل اقوال صوفیه در کشف الاسرار و مقایسه آنها با منابع پیشین: صفایی سنگری، علی- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1381- ارشد

 

نقد و تحلیل زین الاخبار گردیزی: رمزی، عباس- دکتر محمدکاظم کهدویی-دانشگاه یزد-1382-ارشد

 

نقد و تحلیل و مقایسه تطبیقی میان دو ترجمه قرآن مجید از استادان خرمشاهی و الهی قمشه ای: آزادی، علی- دکتر جعفری- دانشگاه شیراز- 1380- ارشد

 

نقد و خرده گیری بر فلسفه در ادب پارسی تا قرن دهم: تاج واردی، زرین- دکتر محمد خوانساری- دانشگاه تربیت مدرس- 1371- ارشد

 

نگاهی تازه به کشف الاسرار میبدی: بارانی، محمد- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1378- دکتری

 

نور و ظلمت در فلسفه شیخ اشراق: بهمنیان، مجتبی   – دکتر احمد بهشتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377 – ارشد

نوع سفرنامه نویسی در ایران با تحقیقی جامعه شناختی بر هشت سفرنامه برجسته در هشت قرن: خانیان، اشرف- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1377- ارشد

 

واژگان فلسفی و دینی عرفانی کشف المحجوب علی بن‌عثمان‌ جلالی هجویری و درصد لغات عربی آن کتاب‌: کریمی، سید عبدالحسین‌ـ دکتر احمد ذاکری‌ـ   دانشگاه آزادکرج- 1375- ارشد

 

وجوه افتراق کلیله ودمنه بهرام شاهی (نصر الله منشی) با کلیله و دمنه مقفع: ابراهیمی، هوشنگ-دکتر ممتحن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

 

وزیران و دبیران در تاریخ بیهقی: پنجی ازارکی، موسی- دکتر عابدی- دانشگاه تربیت معلم- 1379- ارشد

 

ویژگیهای دستوری- نوادر لغات- عناصر اجتماعی- ترکیبات بدیع- آیین ها و رسوم اداری- اعلام جغرافیایی و مشکلات عبارتی در سه جلد تاریخ جهانگشای جوینی: ایزدپناه، محمد- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

 

ویژگیهای ساختاری زبان مولانا در فیه ما فیه و مکاتیب: نصری، گلپر- دکتر رواقی- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

 

ویژگیهای نثر در عصر مشروطیت: شاکری، مسعود- دکتر مسگرنژاد- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1374- ارشدتاريخ : ۱۳٩۱/۱/٢۸ | ٢:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()
  • وبلاگ شخصی | بن تن