تاریخ دفاع : 25/9/77

رشته و گرایش : زبان فارسی-ادبیات

استاد مشاور : دکتر محمود براتی

نام و نام خانوادگی : مرتضی سیروس نجف آبادی

دانشکده : ادبیات و علوم انسانی

استاد راهنما : دکتر سید مرتضی هاشمی

ساختار دستوری قصاید ناصرخسرو قبادیانی

چکیده

بی شک بی همتاترین شاعر قصیده سرا در قرون اولیة ظهور شعرفارسی ، ناصر خسرو قبادیانی است . شعر ناصر آینة تمام نمای اندیشه ها ومعتقدات والای انسانی ومذهبی اوست . شیوه سخن ناصر ، خاص خود اوست ومی توان آنرا از نمونه های برجستة اصیل ترین سبکی گفت که به سبک خراسانی مشهور است.

آنچه سبک ناصر را از دیگر شعرای معاصرش متمایز می سازد ، سوای ویژگیهای معنایی وصور خیال ، بخشی مربوط به ساختار دستوری شعر وی می باشد . لذا آشنایی با زبان دستوری ناصر ما را در رفع وحل تعقیدات لفظی ومعنایی که احیانا" از زهگذر ساختارهای خاص دستوری در شعرش ایجاد شده یاریمان خواهد کرد . یکی از راههای شناخت خبایا وزوایای شعر ناصر که در پس الفاظ استوار او نهفته اند تدوین ساختار دستوری آثار اوست ، با تدوین ساختمان دستوری آثارشاعر سختکوش قبادیان ، درک ودریافت بهتر وعمیق تر مفاهیم بلند موجود در شعرش ، نیکوتر به دست خواهد أمد . با عنایت براین نکات اهداف این پایان نامه را می توان در موارد زیر خلاصه نمود.

1-طرح ویژگیهای خاص دستوری قصاید ناصر خسرو

2-بررسی وطرح سبک خاص ناصر خسرو در قصایدش که از رهگذر ویژگیهای دستوری حاصل شده است.تاريخ : ۱۳٩٢/٦/۱۳ | ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()
  • وبلاگ شخصی | بن تن