چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد

چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد- اصفهان

جهت مشاهده چکیده پایان نامه بر روی عنوان هرکدام کلیک کنید.

منبع:http://www.aryarc.com

عنوان پایان نامه

صور خیال در شعر معاصر ( نیمایی )

حکمت عملی در کلیله و دمنه و مقایسه حکایات مشترک کلیله و دمنه با مثنوی مولوی

بررسی ویژگیهای زبانی و دستوری گویش گزی همراه با شواهدی از دیوان درویش عباس جزی

شرح سی قصیده از سنایی غزنوی

تصحیح‌ و تحشیه‌ ذیل‌ معارف‌ العوارف‌ معروف به ذیل المعارف فی ترجمه العوارف

تصحیح مثنوی های زلالی خوانساری

فهرستی از کنایات فعلی در مثنوی مولوی

فرهنگ‌ برابرهای‌ فارسی‌ واژه‌های‌ قرآن‌ ، بر اساس‌ بخش‌ اول‌ (النوبه‌ الاولی‌)تفسیر کشف‌ الاسرار میبدی‌

تصحیح‌ کتاب‌ « شرح‌ مثنوی‌» نسخه‌ خطی‌ مربوط‌ به‌ قرن‌ دهم‌ هجری‌

شرح کامل جلد اول تاریخ جهانگشای جوینی

شرح‌ کامل‌ جلد اول‌ تاریخ‌ جهانگشای‌ جوینی‌چهره‌های‌ اساطیری‌ مشترک‌ در شاهنامه‌ ، متون‌اوستائی‌، پهلوی‌ و تاریخی‌ تا روزگار فردوسی‌

شرح‌ مفردات‌، ترکیبات‌، مفاهیم‌ ابیات‌ دشوار و برخی‌ صنایع‌ بدیعی‌ و نکات‌ بلاغی‌غزلیات‌ فخرالدین‌ عراقی‌

شرح اعلام اشخاص و مکانهای دیوان سنایی غزنوی

فرهنگ سمبولیک مثنوی معنوی مولوی

عرفان و تجلیات آن در آثار سعدی

تصحیح‌ نسخه‌ خطی‌ رساله‌ بیان‌ بدیع‌ تالیف‌ میرزا ابوطالب‌ فندرسکی‌ (دانشمند عصر صفوی‌)

احیاء، تصحیح و شرح مثنوی سوشنامه آصف قهفرخی

شرح و تحلیل یکصد و بیست غزل از خواجوی کرمانی به دو روش

تصحیح و شرح یوسف و زلیخای جامی

حیرت در ادبیات عرفانی( آثار سنایی و عطار )

شرح لغات و مشکلات قصاید سلمان ساوجی

تاریخ ادبیات گیلان

تصحیح و شرح سبحه الابرار جامی

شرح لغات، اصطلاحات و اشارات و ابیات مشکل قصاید دیوان عبدالواسع جبلی

تصحیح و شرح چهل مجلس شیخ حسین خوارزمی

شرح‌ پنجاه‌ غزل‌ از حکیم‌ سنائی‌

تصحیح دیوان فریدالدین احول

تصحیح دیوان غزلیات صافی اصفهانی از ( الف تا د )

شرح لغات و مشکلات عتبه الکتبه

تصحیح‌ کتاب‌ محبوب‌الصدیقین‌ پیرجمال‌ اردستانی

تصحیح‌ دیوان‌ سعید نقشبندی‌ یزدی‌

کنایه‌ در دفتر اول‌ و دوم‌ شاهنامه‌

تصحیح‌ و تحشیه‌ ریاض‌الملوک‌ فی‌ ریاضات‌ السلوک‌

بازتاب اندیشه در مفاخرات شاعران بزرگ ادب فارسیتا قرن ششم هجری قمری

تصحیح‌ انتقادی‌ دیوان‌ غزلیات‌ صافی‌ اصفهانی‌(ازرتای‌)

داستان‌ سلیمان‌(ع‌) در ادب‌ پارسی‌

شرح‌ مشکلات‌ قصاید ادیب‌ صابر ترمذی‌

تصحیح مثنوی نقش بدیع از غزالی مشهدی ( با مقدمه، توضیحات و تعلیقات )

تصحیح صحیفه اولی از مخزن الانشای واعظ کاشفی

شرح صد غزل از خواجوی کرمانی

تصحیح « تحفه الملوک »

ساختار دستوری قصاید ناصرخسرو قبادیانی

عطش جاودانگی در ادب فارسی ( بررسی اشعار فردوسی و مولوی و حافظ )

بررسی شیوه داستان پردازی نظامی در مثنویهای « خسرو وشیرین » و « لیلی و مجنون »

شرح صد غزل از عطار نیشابوری

تصحیح دیوان ولی دشت بیاضی

تصحیح و تحشیه ریاض الملوک فی ریاضات السلوک

تصحیح دیوان اشعار شرف جهان قزوینی

بررسی زمان و وصف آن در شاهنامه فردوسی

تصحیح و تحشیة خردنامه و منتخب نجات نامه

مقایسه شاهنامه با ایلیاد و ادیسه

داستان پیامبران در آثار منظوم عطار

زندگی و آثار دکتر احمدعلی رجائی بخارائی

/ 0 نظر / 28 بازدید