پایان نامه با موضوع مشورت در ادبیات

پایان نامه با موضوع مشورت در ادبیات(دانشگاه آزاد)

   طاهره اشراقی       مشورت در شاهنامه          کارشناسی ارشد ناپیوسته      27/6/86مشهد

 
    یوسف جهانی       رایزنی ومشورت در کلیله ودمنه ومرزبان نامه         کارشناسی ارشد ناپیوسته -کرمانشاه


    معصومه مقیمی       مشورت وآداب آن درمثنوی مولوی          کارشناسی ارشد ناپیوسته  -شیروان    1390/11/17


    محمد اکبری       بررسی شور ومشورت در تاریخ بیهقی          کارشناسی ارشد ناپیوسته   -اهر -   1392/06/19


    علی سروری       شورا و مشورت در مثنوی و گلستان و بوستان سعدی           کارشناسی ارشد ناپیوسته   -مهاباد -   1390/11/30


/ 0 نظر / 31 بازدید