چگونه طرح یک داستان کوتاه را تشریح کنیم؟

چگونه طرح یک داستان کوتاه را تشریح کنیم؟

طرح، یکی از اجزای داستان کوتاه است که شامل صحنه هایی از حرکت غالب بر اوج داستان می باشد. نویسنده در داستان کوتاه زمان زیادی برای بسط دادن جزئیات طرح ندارد.طرح داستان کوتاه ترجیحا ساده است و می تواند با گام هایی که در ادامه می آید مورد بررسی قرار گیرد.

 1_اتفاق ها را لیست کنید.داستان کوتاه معمولا یک شخصیت اصلی دارد که در تمامی اتفاقات داستان حضور دارد.لیست اتفاقات شما برای هر داستان کوتاهی می تواند شامل حرکت شخصیت اصلی باشد. بعلاوه یادداشتی از رویدادهای روحی و احساسی مرتبط به شخصیت اصلی بنویسید ، به عنوان مثال زمانی که می فهمد مادرش چگونه مرده است ،درک می کند که چرا مادرش او را ترک کرده و به غمگین بودن خود پایان می دهد.

  2_رویداد ها را براساس زمان وقوع مرتب کنید. لیست اتفاقات داستان را بردارید و رویدادها را براساس تاریخ بوقوع پیوستنشان مرتب کنید. گاهی اوقات داستان کوتاه با یک فلش بک(بازگشت به گذشته) آغاز می شود؛ در حالی که بقیه بخش ها در زمان حال اتفاق می افتد.لیست رویدادها را به ترتیب تاریخ مرتب کنید.حتی اگر این همان ترتیبی نباشد که رویدادها در داستان ظاهر می شوند.

 
 3_کشش را بشناسید. کشش داستان خواننده را مجبور به ادامه خواندن داستان می کند. تمام داستان های خوب دارای عنصر کشش هستند. کشش می تواند کاملا واضح باشد مثل کشاکش میان دو شخصیت در داستان، و یا می تواند یک کشش ماهرانه باشد مثل کشاکش درونی یک شخصیت برای تصمیم گیری درست. شناخت کشش به شما کمک می کند که طرح را بشناسید چراکه طرح در اصل سفر شخصیت داستان برای حل کردن کشش داستان است.
 
 4_ نقطه اوج داستان را پیدا کنید. نقطه اوج داستان کوتاه زمانی اتفاق می افتد که کشش به قدر کافی بسط پیدا کرده است، درست پیش از حل شدن کشش داستان نقطه اوج داستان است. به عنوان مثال در داستان های رمز آلود ، نقطه اوج درست پیش از یافتن قاتل است. نقطه اوج داستان کوتاه در نزدیکی پایان داستان قرار دارد. پس از اوج، نویسنده داستان را با یک پایان باز خاتمه می دهد.

منبع:http://www.chouk.ir

/ 0 نظر / 22 بازدید