عشاق معروف ادبیات

شعله و عفرا • جلالیه • جمشید و خورشید • جمشید و دختر گورنگ‌شاه • جم و گل • جهانگیر و نورجهان • چاه وصال • چنسیرنامه • چندرکرن • حبیب و رباب • حسن جهانگیر • حسن و جان • حسن و دل •         حسن و ناز • حسن و عشق • حسن گل‌سوز • حسن و گوهر • حیدربیک و صنوبر • حیدربیک‌نامه • خرم و زیبا • خسرو و شیرین • خضرخان و دولرانی • خورشید و مهپاره • خورشیدآفرین و فلک‌ناز • خورشیدشاه و چندا • خورشید و ماه • خیر و دختر کرد • داود و تبشیع • دلکش و پریوش • دلبر و شیدا • در مکنون • دستور عشق • دستور عفاف • دلسوزنامه • دل و جان • دولت‌خان و دختر راجه • راز و نیاز • رام و سیتا • رانی کیتکی و سندر • راح و ریحان • رتن و پدومات • رستم و تهمینه • رابعه و بکتاش • رعنا و زیبا • زور عشق • زال و رودابه •   زهره و خورشید • زهره و منوچهر • زیب و زیور • زید و زینب • ساتن و مینا • سام و پری • سام و پری‌دخت • سام و بهرام • سرو و تذرو • سرو و گل • سخ‌بت رخنگ‌بت • سحر حلال • سعد و سعید • سعدی و سلمی • سعد و همایون • سلامان و ابسال • سلیمان و بلقیس • سوز و گداز • سسی و پنون • سودابه و سیاوش • سیف‌الملوک و بدیع‌الزمان • سلیم و سلمی • شاه و درویش • شاهد و مشهود • شادبهر و عین‌الحیوة •          شاهد و عزیز • شمس و قمر • شمع و پروانه • شیخ صنعان و دختر ترسا • شور خیال • شیدوش و ناهید • صنم و برهمن • عاشق و معشوق • عشق‌نامه • عروه و عفرا • عیش‌نامه • عزیز و غزال • فرهاد و شیرین •           فیروز و شهناز • فیروز و شوخ • فیروز و نسرین • فیروز و حسن‌آرا • فرخ و گل‌نار • فرخ و گل‌رخ •         قاصد و مقصود • کامروپ و کاملتا • کارستان • گل و نوروز • گل و خسرو • گل‌رخ و هرمز • گل و بلبل •   گوی و چوگان • لعل و گوهر • لیلی و مجنون • مانی و مینو • مدهومالت و منوهر • محمود و ایاز •        ملک‌زاده و پری • مهر و ماه • مهر و مشتری • مهر و محبت • مهر و هلال • مهر و نگار • محزون و محبوب • محمد حنیفه و شعری • معتمر و عینیه • محفل‌آرا • مهر و وفا • میرزا و صاحبه • میگا و مینوهر • ناظر و منظور • ناز و نیاز • نقاش و صورت • نل و دمن • نگارستان چین • نوروز و جمشید • وامق و عذرا • واله و سلطان • ورقه و گل‌شاه • ویس و رامین • همای و همایون • همایون‌فال و گل‌اندام • همایون و لعل‌پرور •            همایون و فلک‌ناز • همای‌نامه • هنس و جواهر • هرمزآفرین و بهروز • هیر و رانجها • یوسف و زلیخا

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید