عناوین پایان نامه ها با موضوع سبک هندی و بیدل و صائب تبریزی

عناوین پایان نامه ها با موضوع سبک هندی  و بیدل و صائب تبریزی

 

 

 

 

 

تضاد معانی و مضامین در سبک هندی( کلیم کاشانی، صائب تبریزی، جویای تبریزی و بیدل دهلوی)دکتری-دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان-رجب توحیدیان

-عناصر مضمون ساز طبیعت (دریا) در دیوان صائب.غلامرضا حیدری،پیام نور تهران،87،دکتری 

-مقدمات پیدایش سبک هندی در ادب فارسی،یاسمن اصفهانی بلندبالایی،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران،1381،ارشد

بررسی ترکیبات بیانی در پنجاه غزل از بیدل دهلوی

بررسی عدد و وابسته های عددی در سبک هندی با تأکید بر آثار بیدل دهلوی

تحقیق در عناصر موسیقایی غزلهای بیدل دهلوی

بررسی ویژگیهای سبکی در سیصد غزل بیدل دهلوی

بررسی شاخصه¬های تصویرسازی نماد گونه¬ی اشعار بیدل دهلوی- پروژه عملی: خلق اثر نگارگری با تکیه بر مضامین عارفانه به کار رفته در دیوان اشعار بیدل دهلوی

آیینه ی دل در آیین بیدل

ترکیب‌سازی در دیوان بیدل دهلوی

بررسی و تحلیل شعر سبک هندی بر اساس نظریة ترامتنیت (با تأکید بر غزل‌های صائب تبریزی، غنی کشمیری و بیدل دهلوی)

بررسی و نقد دیدگاه های عرفانی عبدالقادر بیدل دهلوی در جلد اول دیوان غزلیات او با تکیه بر وحدت وجود

بررسی اشارات آخرالزمان در شعرشاعران یرجسته ی سبک هندی (صائب تبریزی،کلیم کاشانی،بیدل دهلوی).

آموزه های اسلامی در شعر پنج شاعر برجستة سبک هندی: بابافغانی طالب آملی،کلیم کاشانی،صائب و بیدل دهلوی

أثیرات عرفانی مثنوی معنوی مولوی در کلیات بیدل دهلوی

جلوه معشوق در سبک هندی با بررسی صائب تبریزی و بیدل دهلوی

خنده و شکل دگرخندیدن

جلوه‌های بندگی در شعر بیدل دهلوی

نقد و تحلیل اندیشه‌های بیدل دهلوی

تحلیل استعاره در غزل های بیدل دهلوی

صدرالدین عینی و بیدل دهلوی

نقد و بررسی سبک شناسانه غزلیات نشاط اصفهانی

مقایسه سبک باروک و سبک هندی

بررسی زمینه های غنایی سبک هندی در غزلیات حافظ

جلوه معشوق در سبک هندی با بررسی صائب تبریزی و بیدل دهلوی

مخالف خوانی در شعر صائب تبریزی

مقایسه اشعار نظیری نیشابوری و عرفی شیرازی

شبکه تداعی‌ها در غزلیات صائب تبریزی

اوج و انحطاط سبک هندی

سایه‌ی سبک هندی بر غزل عصر انقلاب

جایگاه معنی در سبک‏شناسی شعر فارسی

تحلیل سیر نقد شعر فارسی از سال 1358 تا 1367 ه.ش

صائب و مولوی

ابعاد کنایه در دیوان صائب

تحلیل زمینه‌های اجتماعی در ایجاد تصاویر شعری در دوره ی سبک هندی بر اساس دیوان صائب

انعکاس فرهنگ و آداب و رسوم عامیانه در دیوان صائب تبریزی

بررسی و گردآوری تمثیلهای جلد دوم غزلیات صائب تبریزی

صور خیال در صد غزل برگزیده صائب تبریزی

سیمای ایران در عصر صفوی از منظر اشعار صائب تبریزی

انسان¬گرایی در غزلیات صائب تبریزی(دیوان)

شرح و توضیح صد و پنجاه غزل از دیوان صائب تبریزی

شبکه تداعی‌ها در غزلیات صائب تبریزی

بررسی مقابله ای صور خیال در اشعار صائب تبریزی و اسیر شهرستانی

برررسی انواع استعاره در دیوان صائب تبریزی

تصویر آفرینی و مضمون سازی با عناصر داستان یوسف و زلیخا در غزلیات صائب تبریزی

بررسی مؤلفه¬های شیعی در دیوان سه شاعر: صائب تبریزی، محتشم کاشانی، کلیم همدانی (کاشانی)

بررسی تطبیقی حکمت در شعر متنبّی و صائب تبریزی

تصویرسازی و مضمون آفرینی با عناصر آسمانی در غزلیّات صائب تبریزی

عناصر فرهنگ عامه در غزلیات صائب تبریزی

بررسی عنصر رنگ در غزلیات صائب تبریزی

اتحاد و همدلی جهانی در اشعار صائب تبریزی

تمثیل در اشعار صائب

بررسی عناصر اربعه در دیوان غزلیات صائب تبریزی

پژوهشی در نظریات انتقادی صائب تبریزی

بررسی روان شناسی شخصیت عاشق در غزلیات صائب تبریزی

بررسی و تحلیل شعر سبک هندی بر اساس نظریة ترامتنیت (با تأکید بر غزل‌های صائب تبریزی، غنی کشمیری و بیدل دهلوی)

شرح احوال و سبک اشعار صائب‌تبریزی

تصاویر و مفاهیم متناقض نما(پارادوکس) در غزلیات صائب تبریزی

تجلی اسطوره در دیوان صائب تبریزی

مخالف خوانی در شعر صائب تبریزی

بررسی ایهام در شعر صائب تبریزی ( ابیات 3500 تا 7000)

بررسی و گردآوری تمثیل‌های جلد پنجم غزلیات صائب تبریزی

عناصر محوری مضمون ساز در دیوان صائب تبریزی

هنر خوشنویسی و بازتاب آن در اشعار صائب تبریزی

" معنی بیگانه "‎‏ در شعر صائب تبریزی

بررسی ایهام در دیوان صائب تبریزی

فرهنگ تلمیحات در دیوان صائب تبریزی

داستان پیامبران در دیوان صائب تبریزی (جلد اول و دوم)

بازتاب روان‌شناختی مسایل اجتماعی در شعر صائب تبریزی

 


/ 0 نظر / 150 بازدید