فهرست پایان نامه های فارسی نثرمعاصر

 

آرمان شهر جلال آل احمد: کمالی بانیانی،؟- دکتر وطن دوست-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

 

آموزش در ایل قشقایی: صابری، نصرالله- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

 

ادبیات داستانی در ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی: نجف زاده بارفروش، دکترمحمدباقرستوده- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

 

ادبیات داستانی در قرآن: نجف زاده بارفروش، محمدباقر- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

 

بازتاب رئالیسم در داستانهای نویسندگان پیشرو ایران: تقوی، علی- دکتر احمد خاتمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1382- ارشد

 

بازتاب فرهنگ و گفتار مردم(فولکلور) در آثار داستانی صادق هدایت: پرهیز جوان، مقصود- دکتر منوچهر اکبری- دانشگاه تهران- 1382- ارشد

 

براعت استهلال در داستان های کوتاه معاصر: متدین، رقیه- دکتر عطرفی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

 

بررسی آثار جلال آل احمد و صادق چوبک: چنگیزی، علیرضا- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

 

بررسی آثار داستانی هوشنگ مرادی کرمانی: توکلی، زهرا- دکتردزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

 

بررسی آثار غلامحسین ساعدی و تحلیل و نقد کتاب چوبدستان‌ ورزیل‌: قربان‌بیگی‌، مرتضی‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1381- ارشد

 

بررسی ادبیات داستانی در عصر قاجار با تاکید بر قصه های عامیانه: دشتی، محمد- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

 

بررسی انتقادی نمایشنامه نویسی در ایران: صباغی، علی- دکتر غلامحسین شریفی- دانشگاه اصفهان- 1379- ارشد

 

بررسی تحول مضامین در داستانهای کوتاه(از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان دفاع مقدس): سلیمانی خواه، لیلا- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1377- ارشد

بررسی تطبیقی ضرب المثلهای فارسی و عربی(بر اساس امثال و حکم دهخدا از حرف الف تا پایان حرف ث): فضلی، راضیه- دکتر ریاحی- دانشگاه شیراز- 1382- ارشد

بررسی جامعه شناسی آثار داستانی جلال آل احمد: ابراهیم زاده، نستری- دکترابوالقاسم رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

 

بررسی جنبه های رئالیستی شخصیت و آثار صادق هدایت: جلوداریان، امید- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

 

بررسی چهره زن در آثار سیمین دانشور و جلال آل احمد: قهندژ سعدی، لاله- دکتر آتش سودا-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

 

بررسی رمانهای برگزیده دهه اخیر‌: اشرفی‌، شهناز‌ـ دکتر ایرج مهرکی‌ـ دانشگاه آزادکرج-1383- ارشد

 

بررسی ساختار داستانهای حیوانات در ادبیات کودکان در گروه سنی ب و ج: رضایی، نرگس- دکترغلامحسسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- ارشد

 

 

بررسی ساختار گرایی در ادبیات داستانی معاصر ایران: راعی، لیلا- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

 

بررسی سبک و نقد آثار منثور چهار تن از زنان نویسنده معاصر ایران (دکتر سیمین دانشور گلی ترقی شهرنوش پارسی پور و منیرو روانی پور): قوامی فر، فریبا – دکتر حسین بهزادی اندوهجردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377 – ارشد

 

بررسی سفرنامه‌ها از مشروطه تا شهریور 1320: دهقانی‌پور، حسن‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1377- ارشد

 

بررسی سیر داستان نویسی در گیلان: نظری کوره کابیجاری، اسدالله – دکتر سیروس شمیسا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377–  ارشد

 

بررسی شخصیتهای داستانی آثار جلال آل احمد: یکه باش، سوسن- دکتر رستگارفسایی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

 

بررسی عناصر داستان در رمان های احمد محمود: عابدی، حمزه- دکتر عطرفی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

 

بررسی فرهنگ عامه در کتاب داستانهای کودکان و نوجوانان: بیدی، رویا- دکتر عابدی- دانشگاه تربیت معلم- 1380- ارشد

 

بررسی متون نمایشی از دیدگاه ادبی و حوزه های زبانی از دوره مشروطه به بعد: کهنسال، مریم- دکتر احمد تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1376- ارشد

 

بررسی مراتب زبانی در آثار سید محمدعلی جمال زاده: جوانبخت اول، جعفر- دکتر انوری-  دانشگاه تربیت معلم- 1376- ارشد

 

بررسی مراتب(گونه ها) زبان در آثار جلال آل احمد: حاذقیان، خلیل- دکتر حسن انوری-دانشگاه آزاد سبزوار- 1379- ارشد

 

بررسی مقاله های دکترعبدالحسین زرین کوب درباره شعر و شاعران: افشاری، نرجس- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- ارشد

 

بررسی منشات قائم مقام و شرح لغات و ترکیبات و نمونه ای از صور خیال: شهسواری، علی- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

 

بررسی نثر دوران قاجار: حاج آقابابایی، محمدرضا- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1376- ارشد

 

بررسی نحوه شخصیت پردازی در آثار احمد محمود: رضایی، خدیجه- دکتر محمدعلی غلامی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1383- ارشد

 

بررسی و تحلیل سبکی در زبان نثر در مشروطه: وهابی، محمود- دکتر رادفر- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

 

بررسی و مقایسه عشق در آثار صادق هدایت بزرگ علوی، صادق چوبک و : کریمی، کیومرث- دکتر سعید حمیدیان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

 

بررسی و نقد چند اثر از جمال زاده و تحلیل افکار او: ذوالفقاری، محسن- عبدالوهاب نورانی وصال- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

 

بررسی و نقد داستانهای منتشر شده در دو نشریه(ادبیات داستانی)، (دنیای سخن) از آغاز انتشار تا سال 1380: زارع ندیکی، یعقوب- دکتر ابوالقاسم رادفر- دانشگاه تربیت مدرس- 1381-ارشد

 

بررسی و نقد شیوه شرح نویسی در شرحهای چاپی دیوان حافظ(از آغاز تا سال 1357): باقری، بهادر- دکتر اصغر دادبه- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- دکتری

 

بررسی واقعیگرایی در آثار داستانی جلال آل احمد و غلامحسین ساعدی: خدامی افشاری، رشید- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- ارشد

 

بررسی ویژگیهای داستانی در آثار دولت آبادی: گل حسینی، فاطمه- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

 

بیان در کلیدر محمود دولت آبادی: قهوه‌چی، رضا-دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

پیدایش شیوه جریان سیال ذهن و تاثیرات آن در ادبیات داستانی ایران: بیات، حسین- دکتر  پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- دکتری

 

پیدایش و ساخت نخستین داستانهای کوتاه جمالزاده: کویی پرس، میشل- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1362- دکتری

 

پیش درآمدی بر داستان کوتاه در آثار داستان نویسی پیشگام ایران: شیری، قهرمان- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

 

پیشگامان نثر فارسی معاصر: غمگسار، محمدرضا- دکتر وطن دوست-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

 

تأثیر شیوه پست مدرن بر داستانهای کوتاه معاصران ایران: عسلی، لیلا – دکتر عبد الحسین فرزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381 – ارشد

 

تأثیر کودتای 28 مرداد بر ادبیات داستانی ایران: براتی، علیرضا- دکتر عبداللهیان- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

 

تاثیر انقلاب اسلامی در تبیین نقش زن در داستان نویسی بانوان و مقایسه آن با دوران پیش از انقلاب: موسوی سراجاری، زهرا- دکتر ابوالقاسم رادفر- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- دکتری

 

تاثیر سفر نامه های دوره قاجاریه بر نثر فارسی: شاهرخی، فرنگیس- دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

 

تاریخ تحلیلی ادبیات داستانی در ایران و اروپا‌: درویشی‌، غلامحسین-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1380- ارشد

 

تحقیق  در نثر نویسندگان دانشگاهی معاصر: طاهری، حمید- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1373- ارشد

 

تحلیل آثار صادق چوبک: زندیه، مهدیه- دکتر حسن زاده- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

 

تحلیل جامعه شناختی رمان فارسی(1332-1299): خجسته، فرامرز- دکتر محمد غلامرضایی- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

 

تحلیل داستانکها در ادبیات معاصر: کاسی، فاطمه- دکتر بصیری- دانشگاه کرمان- 1381- ارشد

 

تحلیل ساختاری و مضمونی طنز در کتابهای کیومرث صابری فومنی، منوچهر احترامی، ابراهیم نبوی، رویا صدر، مهدی شجاعی، احمد سکاکی، ابوالفضل زرویی نصرآباد، عمران صلاحی، محمدعلی علومی و هوشنگ مرادی کرمانی: سعیدی، مهدی- دکتر ابوالقاسم رادفر- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- ارشد

 

تحلیل شخصت زن در آثار نویسندگان مرد و زن و مقایسه آنها با هم (هدایت، احمد محمود، معروفی، دانشور،‌ پارسی پور و روانی پور): یاوری، هادی- دکتر فتوحی- دانشگاه تربیت معلم- 1381- ارشد

تحلیل شخصیت و شخصیت پردازی در داستان معاصر(از جمال زاده تا انقلاب اسلامی): عبداللهیان، حمید- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1378- دکتری

 

تحلیل گرایشهای عمده رمان نویسی در ایران از انقلاب اسلامی تا امروز: هاجری، حسین- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- دکتری

 

تحلیل مضمونی و ساختار نمایشنامه ای غلامحسین ساعدی و بهرام بیضایی: شریف نسب، مریم- دکترپورنامداریان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

 

تحلیل نثر مطبوعاتی از سال 1332 تا 1357 : یوسفی تبار، زهرا    - دکتر جعفر شعار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378 – ارشد

 

تحلیلی بر نثر جلال آل احمد: پیروز، غلامرضا- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

 

تفسیر و بررسی آثار سیمین دانشور(با تکیه بر فیمینیزم): فلاح، نسرین- دکتر منصور ثروت- دانشگاه شهید بهشتی- 1381- ارشد

 

تقابل کهنه و نو در ادبیات داستانی با تکیه بر آثار جمال زاده، هدایت، آل احمد: یاقوتی، علیرضا- دکتر منصور ثروت- دانشگاه شهید بهشتی- 1381- ارشد

 

توصیف و تصویر پردازی در آثار داستانی جلال آل احمد: علیخانی، محمد علی- دکتر نژاد سلیم-دانشگاه آزاد جیرفت- 1382- ارشد

 

جامعه شناسی رمان معاصر: توکلی، صفیه- دکتر غلام- دانشگاه تربیت معلم- 1383- ارشد

 

جایگاه مذهب در ادبیات داستانی معاصر: خاکساری، صدیقه- دکتر احمد خاتمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

 

جلوه ادبیات سیاسی در آثار منثور فارسی از عصر مشروطیت تا انقلاب اسلامی: ملایجردی، علی اکبر- دکتر ثامنی- دانشگاه چمران اهواز- 1373- ارشد

 

نقد و بررسی آثار بزرگ علوی: حسینی نژاد، زهرا- دکتر جعفر حمیدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-‌1379، ارشد.

 

درباره سره نویسی: عبودی، محمدباقر- حسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

 

دغدغه گفتن(نقد و بررسی آثار نمایشی): ریاحی، محمد- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

 

ذهن و زبان صادق هدایت:‌ یوز باشی، مریم – دکتر احمد ذاکری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381 – ارشد

 

ریخت شناسی داستانهای کوتاه صادق هدایت: فرهادی، علی- دکتر حسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

 

زاویه دید و روایت داستانی(زاویه دید در داستان کوتاه): ریوندی، رضا- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

 

زمینه سازان نمایشنامه نویسی درایران تا دوره مشروطیت: حقیقی، شهین- دکتر  تشکری- دانشگاه چمران اهواز- 1383- ارشد

 

زمینه‌های ادبیات اقلیمی در آثار نویسندگان جنوب: محمودی، عنایت الله- دکتر عبداللهیان- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

 

زمینه‌های مشترک شاهنامه و کلیدر: صادقی مزیدی، علی -دکتر نحوی-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

 

زن در رمان معاصر فارسی (از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 ): علی پور، عسگری   – دکتر ابوطالب میر عابدینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380  – ارشد

 

سایه های سرگردان؛ بررسی شخصیتهای داستانی صادق هدایت: اسماعیل زاده سالستانی، مجید- دکتر منصور ثروت- دانشگاه شهید بهشتی- 1381- ارشد

 

سنت و تجدد و انعکاس آن در آثار داستانی محمود دولت آبادی: عسگری، مریم- دکتر عباسی- دانشگاه تربیت معلم- 1383- ارشد

 

سیر داستان کوتاه‌نویسی در ایران: دامغانی ثانی، کاظم- دکتر ناصرالدین شاه حسینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌مرکز- 1376، ارشد.

 

سیر گرایشهای فمنیستی در شعر زنان(از آغاز تا انقلاب اسلامی): حلوسی، پروانه- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1382- ارشد

 

سیر و نقد و تحلیل رمانهای تاریخی فارسی از آغاز(1284 تا 1332): غلام، محمد- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

 

سیری در سفرنامه های قاجار: آینی، محمود- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

 

سیمای زن در آیینه آثار صادق هدایت و محمد حجازی: خیاطان، الهام – دکتر مریم حسینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

 

شخصیت پردازی در آثار جمالزاده: بریمانی، طیبه – دکتر غلامحسین مرزآبادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381 – ارشد

 

شخصیت پردازی در آثار هدایت: حسنی مقدم، علی- دکتر حبیب الله عباسی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

 

شخصیت پردازی در داستانهای کوتاه صادق چوبک: خوشامن، زهرا- دکتر علی محمد حق شناس- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

 

شخصیت و شخصیت پردازی در هشت رمان جنگ: فیاض منش، فاطمه- سعید بزرگ بیگدلی- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- ارشد

 

شناخت و بررسی ادبیات داستانی جنگ در انقلاب اسلامی: امیرزاده قاسمی، بهزاد- دکتر علی تسلیمی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

 

گفتگو و لحن در آثار ساعدی: عرب باخرانی، علیرضا- دکتر مریم مشرف- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

 

مسائل اجتماعی در آثار جلال آل احمد: عباسی، جلال- دکتر آذرمینا- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

 

معرفی و نقد و بررسی عناصر داستانی داستانهای کوتاه جنگ: صادقلو، احمد- دکتر مستعلی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1380- ارشد

 

معرفی، نقد و بررسی آثار اسماعیل فصیح: نوروزی، معصومه- دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

 

معیارهای نقد رمان(با تکیه بر رمانهای فارسی): مهدی زاده فرد، بهروز- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1382- ارشد

 

مقایسه تطبیقی ترجمه پانزده جزء اول قرآن استادان فولادوند و  کاظم معزی: رضایی، مصطفی- دکتر شاهرخ محمدبیگی- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

 

مقایسه تطبیقی ترجمه پانزده جزء دوم قرآن، ترجمه آقایان فولادوند و معزی: مرادی، عباس- دکتر محمدبیگی- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

 

مقایسه دو ترجمه قرآن کریم از شادروان مهدی الهی قمشه‌ای: شمسی پور، محمد- دکتر جعفری-دانشگاه آزاد فسا- 1379-ارشد

 

مقایسه زبان داستان در آثار دولت آبادی و احمد محمود: محسن زاده هدشی، فاطمه-  دکتر یدالله جلالی پندری-دانشگاه یزد-1380-ارشد

 

مهارتهای نوشتن در ادب فارسی: فرشیدنیک، مینا- دکتر احمد  تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

 

ناتورالیسم در آثار برجسته داستان نویسان معاصر فارسی: حسن زاده، عبدالله- ؟ - دانشگاه تربیت مدرس- 1380- دکتری

 

نثر تحقیقی و علمی در پنجاه سال اخیر: کریمی، فریده- دکتر عبادیان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1370- ارشد

 

نقد و بررسی آثار داستانی ابراهیم گلستان: عسگری حسنکلو، عسگر- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- ارشد

 

نقد و بررسی آثار داستانی اسماعیل فصیح: محمدی، علی اصغر- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- ارشد

 

نقد و بررسی آثار شهرنوش پارسی پور: حدادی، نگارنده- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- ارشد

 

نقد و بررسی آثار محققان ترک درباره مولانا در سده اخیر: فهمی، سولماز- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

 

نقد و بررسی آثار منیرو روانی پور و بازتاب رئالیسم جادویی در آن: رامین نیا، مریم- ؟- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

نقد و بررسی آثار هوشنگ گلشیری: فاطمی، جلال- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- ارشد

 

نقد و بررسی تطبیقی ترجمه های قرآن کریم از شادروان مرحوم مهدی الهی قمشه ای و عبدالمحمد آیتی: یزدان پناه، خداکرم- دکتر محمدبیگی- دانشگاه شیراز- 1377- ارشد

 

نقد و بررسی داستان های هوشنگ 52 گلشیری از دیدگاه مکاتب فرمالیسم: صالح، گلریز- دکتر احمد  تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- دکتری

 

نقد و بررسی داستانهای جمالزاده از نظر فرمالیست ها و ساختگرایان: آقایی میبدی، فروغ- دکتر احمد  تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- دکتری

نقد و بررسی دیدگاههای معاصران ادبیات فارسی از مفهوم ریا در دیوان حافظ: نعمتی خاجانی، سیمین- دکتر مهدی ماحوزی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

 

نقد و بررسی زبان کلیدر،اثر محمود دولت آبادی: بابایی باشریک، محسن- دکترمحمد جعفر یاحقی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1372- ارشد

 

نقد و بررسی ساختارگرایی در کتابهای درسی: آهی، محمد- دکتر وفایی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

 

نقد و بررسی سبک نویسندگی‌ صادق هدایت در سه اثر «زنده بگور، سه قطره خون و بوف کور»: قاسمی‌، سید احمدـ دکتر احمد محمدی‌ـ 1377 دانشگاه آزادکرج - ارشد

نقد و بررسی شخصیت پردازی در رمان برجسته دو دهه اخیر‌ (60 تا 80): عالیشاهی‌، بهرخ‌ـ سید ابوطالب میر عاینی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1383- ارشد

 

نقد و بررسی شرح های چاپی فارسی گلستان سعدی در ایران: حاجیان، خدیجه- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- ارشد

 

نقد و بررسی نمایشنامه‌های اکبر رادی‌: میر حسینی، معصومه-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

 

نقد و بررسی نمایشنامه‌های بهرام بیضائی‌: اسفندیاری، حسن-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

 

نقد و تحلیل رمان شمس و طغرا: صنعتی، محمدحسن- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

 

نقد و تحلیل آثار محسن مخملباف: افکاری، زهرا- خانم دکتر موسوی-دانشگاه اراک- 1382- ارشد

 

نقد وتحلیل آثار داستانی نویسندگان برجسته معاصر: نفیسی منش، مهدی- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

 

نقد وتحلیل رمانهای اسماعیل فصحیح : علیپور، کبری- خانم دکتر موسوی- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

 

نقش دلاویز؛ نقد و بررسی آثار محمد علی افغانی: عزیزی، نادیا– دکتر جعفر حمیدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

واقع گرایی در آثار داستانی منیر و روانی پور: عباسی، ملیحه- دکتر صهبا- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

 

واقعگرایی در ادبیات داستانی معاصر ایران(رمان) 1320- 1357: الشکری، فدوی- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

 

واقعگرایی و نویسندگان ایرانی واقعگرا: حسینی، سهیلا- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

 

ویژگی های نثر شکستة معاصر از دوران مشروطیت تا آغاز انقلاب اسلامی ایران: حلاج زاده، لیلا – دکتر احمد خاتمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381  – ارشد

 

یادداشتهای استاد بهمنیار: مهریزی لنگری، مهدی- دکتر مدبری- دانشگاه کرمان- 1376- ارشد

 

یاس فلسفی در ادب داستانی معاصر فارسی: هاجری، حسین- دکتر بهرام مقدادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1371- ارشد

 

بررسی ویژگیهای سبکی نثر داستانی جمال‌زاده، صادق‌هدایت، ابراهیم‌گلستان: بهبهانی، مرضیه- دکتر فرزاد- پژوهشگاه علوم انسانی- 1378- ارشد.

 

بررسی آثار داستانی سیمین دانشور: یوسفی، لیلا- دکتر آژند- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1378- ارشد.

 

سرآغاز و سیر ادبیات داستانی: رحیمیان شیرمرد، محمد- دکتر پورنامداریان- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1379- ارشد.

 

سیمای پیامبر اکرم(ص) در آثار فارسی عین‌القضات همدانی و شیخ‌شهاب‌الدین سهروردی: غیبی، میرغلامرضا- دکتر طبیبیان- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1380- ارشد.

 

نقد و تحلیل کلیدر دولت‌آبادی: کریمی گنجه، ابن‌علی- دکتر فرزاد- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1381- ارشد.

 

 

 

آرمان شهر جلال آل احمد: کمالی بانیانی،؟- دکتر وطن دوست-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

آموزش در ایل قشقایی: صابری، نصرالله- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

ادبیات داستانی در ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی: نجف زاده بارفروش، دکترمحمدباقرستوده- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

ادبیات داستانی در قرآن: نجف زاده بارفروش، محمدباقر- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

بازتاب رئالیسم در داستانهای نویسندگان پیشرو ایران: تقوی، علی- دکتر احمد خاتمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1382- ارشد

بازتاب فرهنگ و گفتار مردم(فولکلور) در آثار داستانی صادق هدایت: پرهیز جوان، مقصود- دکتر منوچهر اکبری- دانشگاه تهران- 1382- ارشد

براعت استهلال در داستان های کوتاه معاصر: متدین، رقیه- دکتر عطرفی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

بررسی آثار جلال آل احمد و صادق چوبک: چنگیزی، علیرضا- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

بررسی آثار داستانی هوشنگ مرادی کرمانی: توکلی، زهرا- دکتردزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

بررسی آثار غلامحسین ساعدی و تحلیل و نقد کتاب چوبدستان‌ ورزیل‌: قربان‌بیگی‌، مرتضی‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1381- ارشد

بررسی ادبیات داستانی در عصر قاجار با تاکید بر قصه های عامیانه: دشتی، محمد- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

بررسی انتقادی نمایشنامه نویسی در ایران: صباغی، علی- دکتر غلامحسین شریفی- دانشگاه اصفهان- 1379- ارشد

بررسی تحول مضامین در داستانهای کوتاه(از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان دفاع مقدس): سلیمانی خواه، لیلا- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1377- ارشد

بررسی تطبیقی ضرب المثلهای فارسی و عربی(بر اساس امثال و حکم دهخدا از حرف الف تا پایان حرف ث): فضلی، راضیه- دکتر ریاحی- دانشگاه شیراز- 1382- ارشد

بررسی جامعه شناسی آثار داستانی جلال آل احمد: ابراهیم زاده، نستری- دکترابوالقاسم رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

بررسی جنبه های رئالیستی شخصیت و آثار صادق هدایت: جلوداریان، امید- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

بررسی چهره زن در آثار سیمین دانشور و جلال آل احمد: قهندژ سعدی، لاله- دکتر آتش سودا-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

بررسی رمانهای برگزیده دهه اخیر‌: اشرفی‌، شهناز‌ـ دکتر ایرج مهرکی‌ـ دانشگاه آزادکرج-1383- ارشد

بررسی ساختار داستانهای حیوانات در ادبیات کودکان در گروه سنی ب و ج: رضایی، نرگس- دکترغلامحسسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- ارشد

بررسی ساختار گرایی در ادبیات داستانی معاصر ایران: راعی، لیلا- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

بررسی سبک و نقد آثار منثور چهار تن از زنان نویسنده معاصر ایران (دکتر سیمین دانشور گلی ترقی شهرنوش پارسی پور و منیرو روانی پور): قوامی فر، فریبا – دکتر حسین بهزادی اندوهجردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377 – ارشد

بررسی سفرنامه‌ها از مشروطه تا شهریور 1320: دهقانی‌پور، حسن‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1377- ارشد

بررسی سیر داستان نویسی در گیلان: نظری کوره کابیجاری، اسدالله – دکتر سیروس شمیسا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377–  ارشد

بررسی شخصیتهای داستانی آثار جلال آل احمد: یکه باش، سوسن- دکتر رستگارفسایی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

بررسی عناصر داستان در رمان های احمد محمود: عابدی، حمزه- دکتر عطرفی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

بررسی فرهنگ عامه در کتاب داستانهای کودکان و نوجوانان: بیدی، رویا- دکتر عابدی- دانشگاه تربیت معلم- 1380- ارشد

بررسی متون نمایشی از دیدگاه ادبی و حوزه های زبانی از دوره مشروطه به بعد: کهنسال، مریم- دکتر احمد تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1376- ارشد

بررسی مراتب زبانی در آثار سید محمدعلی جمال زاده: جوانبخت اول، جعفر- دکتر انوری-  دانشگاه تربیت معلم- 1376- ارشد

بررسی مراتب(گونه ها) زبان در آثار جلال آل احمد: حاذقیان، خلیل- دکتر حسن انوری-دانشگاه آزاد سبزوار- 1379- ارشد

بررسی مقاله های دکترعبدالحسین زرین کوب درباره شعر و شاعران: افشاری، نرجس- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- ارشد

بررسی منشات قائم مقام و شرح لغات و ترکیبات و نمونه ای از صور خیال: شهسواری، علی- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

بررسی نثر دوران قاجار: حاج آقابابایی، محمدرضا- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1376- ارشد

بررسی نحوه شخصیت پردازی در آثار احمد محمود: رضایی، خدیجه- دکتر محمدعلی غلامی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1383- ارشد

بررسی و تحلیل سبکی در زبان نثر در مشروطه: وهابی، محمود- دکتر رادفر- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

بررسی و مقایسه عشق در آثار صادق هدایت بزرگ علوی، صادق چوبک و : کریمی، کیومرث- دکتر سعید حمیدیان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

بررسی و نقد چند اثر از جمال زاده و تحلیل افکار او: ذوالفقاری، محسن- عبدالوهاب نورانی وصال- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

بررسی و نقد داستانهای منتشر شده در دو نشریه(ادبیات داستانی)، (دنیای سخن) از آغاز انتشار تا سال 1380: زارع ندیکی، یعقوب- دکتر ابوالقاسم رادفر- دانشگاه تربیت مدرس- 1381-ارشد

بررسی و نقد شیوه شرح نویسی در شرحهای چاپی دیوان حافظ(از آغاز تا سال 1357): باقری، بهادر- دکتر اصغر دادبه- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- دکتری

بررسی واقعیگرایی در آثار داستانی جلال آل احمد و غلامحسین ساعدی: خدامی افشاری، رشید- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- ارشد

بررسی ویژگیهای داستانی در آثار دولت آبادی: گل حسینی، فاطمه- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

بیان در کلیدر محمود دولت آبادی: قهوه‌چی، رضا-دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

پیدایش شیوه جریان سیال ذهن و تاثیرات آن در ادبیات داستانی ایران: بیات، حسین- دکتر  پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- دکتری

پیدایش و ساخت نخستین داستانهای کوتاه جمالزاده: کویی پرس، میشل- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1362- دکتری

پیش درآمدی بر داستان کوتاه در آثار داستان نویسی پیشگام ایران: شیری، قهرمان- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

پیشگامان نثر فارسی معاصر: غمگسار، محمدرضا- دکتر وطن دوست-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

تأثیر شیوه پست مدرن بر داستانهای کوتاه معاصران ایران: عسلی، لیلا – دکتر عبد الحسین فرزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381 – ارشد

تأثیر کودتای 28 مرداد بر ادبیات داستانی ایران: براتی، علیرضا- دکتر عبداللهیان- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

تاثیر انقلاب اسلامی در تبیین نقش زن در داستان نویسی بانوان و مقایسه آن با دوران پیش از انقلاب: موسوی سراجاری، زهرا- دکتر ابوالقاسم رادفر- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- دکتری

تاثیر

/ 2 نظر / 40 بازدید
mob

گن یا تی شرت لاغری مردان تضمینی اگر از فرم بد لباس در بدنتان در عذاب هستید اگرشما شکم دارید و می خواهید که دیده نشود شما می توانید لباس های شیک و به روز را بپوشید بدون قرص ، بدون کوچکترین زحمتی فقط با پوشیدن تیشرت کسب اطلاعات کاملتر در مورد تیشرت لاغری www.mob4all.ir/market.aspx?p_id=1974

پویا

کوشش شما بسیار ستودنی و کم مانند است . بهره ها بردم . خسته نباشد و سپاس