پایان نامه با موضوع مرثیه سرایی

پایان نامه با موضوع مرثیه سرایی(دانشگاه آزاد)

     اراک الهام بهدادی        بررسی وتحلیل موضوعی سوگنامه های ادب منظوم پارسی در دوره سبکی خراسانی -عراقی وآذربایجانی وبررسی بسامد مرثیه در شهر پارسی این دوره ها     -      کارشناسی ارشد ناپیوسته     25/06/1392

     تاکستان    رضا باقری فر      شکل شناسی مرثیه در سبک آذربایجانی   -    کارشناسی ارشد ناپیوسته   

     بردسیر      خاتون گرکانی نژاد مشیزی      بررسی مرثیه های ادب فارسی     -       کارشناسی ارشد ناپیوسته     09/09/1390

      

     تویسرکان   علی اشرف پیری     بررسی نقش سوگ سروده های رضوی در تاریخ و تحول مرثیه سرایی در ادبیات فارسی           کارشناسی ارشد ناپیوسته     06/10/1391

 

     سیرجان      داوود اسکندرزاده افشار       مرثیه سرایی در قرن معاصر           کارشناسی ارشد ناپیوسته     1391.09.22

 

     علوم و تحقیقات اردبیل بهروز نوری   بازتاب مرثیه سرایی در دیوان محتشم کاشانی      کارشناسی ارشد ناپیوسته      

     اردبیل     رقیه نوروزی صیام       بررسی احوال و آثار شاعران مرثیه سرای استان اردبیل( با تکیهبر آثار چاپ شده شده شاعران مرثیه سرای استان)           کارشناسی ارشد ناپیوسته  19/06/1391

     خرم آباد   حمیده رضایی        تحلیل مرثیه وابعاد محتوای آن در شاهنامه           کارشناسی ارشد ناپیوسته     30/05/1392

      زنجان زینب عینی فرد      نقد جامعه شناختی مرثیه های منظوم از آغاز تا پایان قرن هفتم      کارشناسی ارشد ناپیوسته     14/11/1391

     دهاقان     لیلا ابن الشهید   مرثیه سرایی در شعر دوره بازگشت ادبی      892       کارشناسی ارشد ناپیوسته     27/11/1390

     ایذه لیلی کاید عباسی        بررسی سیر مرثیه در شعر انقلاب      کارشناسی ارشد ناپیوسته

/ 0 نظر / 22 بازدید