پایان نامه زبانشناسی باراهنمایی مریم سادات فیاضی

پایان نامه زبانشناسی  باراهنمایی مریم سادات فیاضی

پایان‌نامه ها
 پایان‌نامه ی کارشناسی ارشد زبان شناسی (1381): «بررسی نمود در افعال زبان فارسی» به راهنمایی دکتر کورش صفوی و مشاوره ی دکتر شقاقی
 پایان‌نامه ی دکترای تخصصی زبان شناسی (1388): «بررسی چندمعنایی در زبان فارسی، رویکردی شناختی» به راهنمایی دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا ومشاوره ی دکتر ارسلان گلفام و دکتر آزیتا افراشی

 

 راهنمایی پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

احمدپور لختگی، عطیه (1391) ،"بررسی طرح واره های تصویری در اشعار فروغ فرخ زاد"، رشته ی ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

عابدی، زهرا (1392)، "رویکردی فرهنگی-زبان شناختی به مراسم سوگ و سور در روستاهای تات نشین لویه رودبار و روئین اسفراین"، رشته ی ایران شناسی، دانشگاه گیلان.

 

مشاوره پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

حیدرپور، فرزانه (1391)، "نقش زنان تالش در جشن ها (بررسی موردی: دهستان آلیان فومن)"، رشته ی ایران شناسی، دانشگاه گیلان.

شریف زاده، اکبر (1391)، "بررسی اسناد مربوط به حاکمان تالش در دوره ی قاجار"، رشته ی ایران شناسی، دانشگاه گیلان.

صادقیان، حسین (1392)، "بررسی مجموعه ی شعر «از تو برای تو» شیون فومنی، رشته ی ایران شناسی، دانشگاه گیلان.

نصر، مهدی (1392)، "نگاهی به کارکردهای فرهنگی خانه"، رشته ی ایران شناسی، دانشگاه گیلان.

/ 0 نظر / 58 بازدید