چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشدرشته زبانشناسی همگانی

تحصیلات تکمیلی

چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانشکده زبانهای خارجی

رشته زبانشناسی همگانی 

عنوان پایان نامه

بررسی ساخت نحوی گویش «وزوان»

توصیف زبانشناسی گویش کاشان

بررسی مشکلات آموزش زبان فارسی به کودکان دو زبانه ترک

بررسی گویش میمه

توصیف ساختمان گویش کوهپایه

واژه نامة تخصصی دوزبانة زبانشناسی رایانه ای

بررسی تحولات دستورشناسی زبان فارسی

توصیف زبانشناختی لهجه بوشهری

بررسی و توصیف زبانشناختی گویش بهبهانی

بررسی واژه ها و اصطلاحات لهجه شیرازی از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی و تطبیقی

توصیف زبانشناختی گویش کردی سنندجی

توصیف گویش لری ممسنی

بررسی زبانشناختی واژگان ادبیات داستانی با استفاده از ادبیات معاصر ایران

توصیف زبانشناختی گویش لری خسروشیرینی همراه با مقابله واژگانی کوتاهی با زبانهای فارسی

آماده سازی مواد متن درسی در زمینه دستور زبان فارسی بر اساس نظریه گشتاری برای مقطع دبیرستان

بررسی آماری واژه های دخیل نو وارد در کتابهای درسی آموزش و پرورش مقاطع ابتدائی، راهنمائی و علوم انسانی دبیرستان

توصیف زبانشناختی گویش رفسنجانی

توصیف زبانشناختی گویش منطقه جرقویه ( گرگویی یا ولایتی )

گرد آوری و بررسی واژه ها و اصطلاحات تخصصی پیشه های سنتی و صنایع دستی اصفهان

بررسی با هم آئی های زنجیری در ترجمة انگلیسی به فارسی مبتنی بر نظریة عمومی زبانشناسی

ارزیابی میزان تاثیر زبانشناسی در آموزش زبان انگلیسی در دبیرستانهای استان مرکزی

بررسی‌ و شناخت‌ صورتهای‌ مؤدبانه‌دربعضی‌ ازجوامع‌ عمده‌استان‌ فارس‌

بررسی‌ متون‌ شعاری‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ از دیدگاه‌ تحلیل‌ کلام‌

بررسی ورود واژه از زبان ترکی به فارسی وعوامل زبان شناختی موثر در آن

بررسی ویژگیهای زبانشناختی وفرهنگی لهجة میبد

بررسی عوامل فرهنگی – جامعه شناختی کلام در زبان فارسی نوجوان

بررسی مشکلات کودکان کرد زبان در یادگیری زبان فارسی

بررسی زبانشناختی عناصر انسجام در فارسی از دیدگاه تحلیل کلام بر مبنای متون داستانی

بررسی جنبه های نامانوس زبان فارسی در فیلمهای دوبله شده سیمای جمهوری اسلامی ایران

توصیف زبانشناختی گویش بختیاری رایج در ایذه و حومه

زبان ورزش : بررسی گفتمانی متون گفتاری گزارشهای ورزشی به زبان فارسی

واژنامه تخصصی – توصیفی اصطلاحات گمرگی

مقایسه نظام آوایی زبانهای فارسی و فرانسه

توصیف زبانشناختی گویش دهستان کوهستان

بررسی و شناخت خطاهای املایی دانش آموزان ابتدایی ( پسرانه ) از دیدگاه آواشناسی

یادگیری مقوله های کارکردی در زبانهای فارسی وارمنی توسط فراگیران آن زبانها

مقایسه متنی « پیرمرد و دریا » اثر ارنست همینگوی با ترجمه فارسی نجف دریابندری : رهیافتی در تحلیل کلام

نحو گویش مازندرانی ( ساروی ) در قالب نظریه اصول و پارامترهای چامسکی ( 1982 ،1986 ، 1992 )

توصیف زبان شناختی گویش ترکی بن

توصیف زبان شناختی گویش لری ( گونة دهلرانی )

توصیف زبانشناختی گویش خراسانی ( گونه بجستانی )

ترجمه و تحشیه سه بخش آغازین کتاب « زبانشناختی »

سازماندهی آغازگر در متون داستانی و غیرداستانی قرآن کریم

سخن کاوی نقادانه از سر مقالات فارسی زبان بعد از جنگ تحمیلی

واکاوی زبانشناختی مطایبه در زبان فارسی

استعاره در زبان فارسی بر اساس زبان شناسی شناختی

توصیف فرآیند واژه سازی موقتی (بافتی) در زبان فارسی

توصیف ساختمان دستوری زبان ترکمنی (براساس نظریه مقوله و میزان)

ترجمه و تحشیه دو بخش پایانی کتاب «زبانشناسی» نوشته دی.جی.ناپولی

مقایسه تطبیقی فرآیند های ساخت واژه بین مطالعات دانشمندان اسلامی و جدید

تحلیل جامعه شناختی از سبکهای گفتار در فارسی معاصر

مقایسه ی زبان گفتار و زبان نوشتار معاصر فارسی در چهار چوب واج شناسی

بررسی راهکارهای موافقت و مخالفت در گفتگوهای زبان فارسی و مقایسه آن با یافته های زبان انگلیسی

مقایسه حروف اضافه مکانی در فارسی و انگلیسی بر اساس زبانشناسی شناختی

بررسی نمود جنسیت پنهان در مثنوی مولوی

بررسی مقابله ای سطوح مختلف زبانی بین گویش کرمانجی و فارسی معیار

قوم نگاری سخنرانی های مذهبی فارسی

توصیف زبانشناختی گونه ی جاهلی زبان فارسی در فیلم ها و برنامه های رادیو و تلویزیون (و مقایسه آن با فارسی معیار)

نقش بینامتنیت در تکوین و تفسیر بوف کور صادق هدایت

بررسی ناگفته های گفتمان فارسی (مبتنی بر دونمایشنامه فارسی معاصر)

توصیف زبانشناختی گویش لکی(نورآبادی) و بررسی موقعیت دوزبانگونگی آن

حرکت پرسشواژه در زبان فارسی در رویکرد زایشی

بررسی جابه جایی معنایی در گفتار روز فارسی

مطالعه ای بر مشخصه های گونه اصفهان و تاثیرقانون کم کوشی

بررسی وام گیری فارسی معاصر از زبان انگلیسی براساس زبان شناسی اجتماعی

بررسی فرآیند تبدیل در زبان فارسی

نسبیت زبانی و ترجمه 

http://www.aryarc.com/ 

/ 0 نظر / 31 بازدید