پایان نامه دانشگاه آزاد با موضوع عاشق و معشوق

پایان نامه دانشگاه آزاد با موضوع عاشق و معشوق

 

 

1-      قایم شهر     روزیتا صادقی         بررسی عاشق و معشوق در شاهنامه فردوسی         92         کارشناسی ارشد ناپیوسته      23/06/1393

2-           تهران مرکزی       طاهره فهیمی نجم     بررسی جلوه های عاشق و معشوق درداستان شیخ صنعان و مقایسه آن با ترجمان الاشواق ابن عربی      91         کارشناسی ارشد ناپیوسته      30/04/1392

3-      تربت حیدریه             احمد نجات             اوصاف عشق و احوال عاشق و معشوق در غزل سعدی          872       کارشناسی ارشد ناپیوسته       21/6/1388 

4-      شوشتر        صدیقه مرداسی سردارآبادی     مرگ عاشق و معشوق در مثنوی های عاشقانه فارسی (تا پایان قرن نهم)   902       کارشناسی ارشد ناپیوسته       05/07/1391

5-      قایم شهر     سمیه نوربخش         عاشق و معشوق در منظومه های نظامی   931       کارشناسی ارشد ناپیوسته     

6-      چالوس       کتایون خواجوی      بررسی و مقایسه جلوه¬های عاشق و معشوق در غزلیات سنایی و عطار   902       کارشناسی ارشد ناپیوسته       1391/09/22

7-      دزفول         عبدالرضا سبزی      بررسی و تحلیل مرگ عاشق و معشوق در منظومه های عاشقانه فارسی قرن هفتم     892       کارشناسی ارشد ناپیوسته       27/06/1390

8-      دزفول         علیرضا شفیعی        بررسی و تحلیل جلوه های عشق و عاشق و معشوق در دیوان شهریار     922       کارشناسی ارشد ناپیوسته       26/06/1393

9-      ملایر          منصوره عباسی       جلوه های گوناگون عشق ،عاشق و معشوق در اشعار سبک خراسانی ، عراقی و هندی با تکیه بر اشعار منوچهری ، سعدی و صائب           892       کارشناسی ارشد ناپیوسته      1390/06/07

 


/ 0 نظر / 109 بازدید