پایان نامه های ارشد و دکتری ادبیات دانشگاه تبریز

31   فوق لیسانس صلاح  پیروتی بررسی صور خیال در دیوان اوحدی مراغه ای     1391

32   فوق لیسانس رقیّه قصّابی بررسی مقایسه ای سیمای زن در داستانهای کوتاه جلال آل احمد و سیمین دانشور     1391

33   فوق لیسانس مریم  عبّاس زاده  بررسی تمثیل در فیه ما فیه مولانا  1381

34   فوق لیسانس رقیّه نوروزی     برسی تطبیقی دستور زبان فارسی(مبحث فعل)     1381

35   فوق لیسانس انور نصری جمال پرستی در ادب عرفانی از قرن ششم تا هشتم  1382

36   فوق لیسانس احد  موسوی اوضاع اجتماعی و معیشتی مردم بر مبنای شعر مشروطه  1389

37   فوق لیسانس حسن  عبدالله زاده تحقیق در ساختار، مضامین و مبانی جمال شناسی غزلیّات استاد محمّد عابد تبریزی 1390

38   دکتری مهناز سمندری یوسف آباد بررسی تطبیقی تجدّد ادبی ایران و عثمانی از دهه آخر عهد ناصری تا آغاز حکومت پهلوی   در حال تکمیل

39   دکتری محمد  پاشایی مهترلو    بررسی تحلیلی سیر تطور ساختاری و محتوایی رمان اجتماعی از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی  تابستان 92

40   دکتری میر علی     کمالی شکوائیه در شعر فارسی از پایان قرن هشتم تا پایان عصر قاجار بهمن 9

41   فوق لیسانس صغری اصغری بررسی ساختمان فعل و جمله در دیوان حافظ 1391

42   فوق لیسانس یعقوب خردمندیان  بررسی عناصر داستانی و نقش عشق و خیال در شکل گیری خسرو و شیرین نظامی و نظیره های آن 1391

43   فوق لیسانس مریم  منفرد بررسی تطبیقی درون مایه های قصه های آذربایجان، مازندران و لرستان     1391

44   فوق لیسانس هیوا سلامی بررسی مسائل اجتماعی در آثار منثور مولانا    تابستان 92

45   دکتری طه   صادری نسخه پژوهی پیرامون رباعیات مشترک بین خیام و پنج شاعر(عطّار، بابا افضل، مولوی، مجد همگر و حافظ)     در حال تکمیل

46   دکتری حسین  رسول زاده  نقد و تحلیل تأثیر نمایشنامه و عناصر آن بر محتوا و زبان و صور خیال شعر معاصر با تکیه بر سالهای 1300 تا 1357    در حال تکمیل

47   دکتری الهام منفردان    بررسی و تحقیق ساختاری و محتوایی داستانهای کودک و نوجوان در سالهای 1300 تا 1357  

48   پایان نامه فوق لیسانس فرهنگ لغات و ترکیبات تاریخ جهانگشای جوینی

49   پایان نامه دکتری منشآت نویسی در زبان فارسی از آغاز تا انجام

/ 0 نظر / 171 بازدید