فردوسی پژوهی در پایان نامه ها

  شگردهای ایجاد صوت در شاهنامه, /آرش اسحاقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--پیام نور

12   رسوم خانوادگی و اجتماعی در شاهنامه فردوسی (دوره پهلوانی), /معصومه دهقان شیری؛ به راهنمایی: - علامی مهماندوستی؛ استاد مشاور: محبوبه مباشری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه الزهراء.دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ، 1385.

13  مقایسه انسان فرهمند در شاهنامه با ولی در مثنوی, /معصومه امین دهقان؛ به راهنمایی: ابوالقاسم رادفر؛ استاد مشاور: بابک عالیخانی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1381

14    بررسی ویژگیها و مطالعه تطبیقی نگاره های ایرانی در دوران تیموری و صفوی(در شاهنامه بایسنقری-شاه طهماسبی), /نارملا لطیفیان؛ به راهنمایی: مهناز شایسته فر. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر، 1381

15   تحلیل گرشاسب نامه اسدی و مقایسه برخی از مضامین آن با شاهنامه فردوسی, /غلامرضا قربانی مقدم؛ به راهنمایی: محمدعلی صادقیان؛ استاد مشاور: محمد غلامرضایی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه یزد، مجتمع علوم انسانی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، 1377

16    مقایسه و تحلیل خواب و رویا در شاهنامه و مثنوی, /عزیز حجاجی کهجوق؛ به راهنمایی: حسینعلی قبادی؛ استاد مشاور: غلامحسین غلامحسین زاده. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم انسانی، 1381.

17   تطبیق بنیانهای حماسی شاهنامه و انئید, /ایمان منسوب بصیری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--تهران.

18   آداب و رسوم از خلال بخش حماسی شاهنامه, /طاهره قاسمیان یادگاری؛ به راهنمایی: ابوالقاسم رادفر؛ استاد مشاور: حسین نجفدری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.مدیریت تحصیلات تکمیلی، 1386.

19   باورهای عامیانه مرتبط با مضامین شاهنامه در شهرستان قروه, /خالد سلطانی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، 1385.

20   تاثیر شاهنامه فردوسی بر آثار اخوان ثالث در حوزه سبک شناسی، داستان پردازی و روایات اساطیری, /هانیه مرشدی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تهران، 1385.

21   توصیف تاریخی ساختار در نمایشنامه های ایرانی با تکیه بر پنج نمایشنامه, /محمدحسن شریعتی سوق؛ به راهنمایی: مصطفی مختاباد؛ استاد مشاور: حبیب الله لزگی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر، 1383.

22   بررسی اشعار تعلیمی در شاهنامه فردوسی, /علی بلاغی اینالو؛ به راهنمایی: حسین نجفدری؛ استاد مشاور: جعفر مقدس. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی، 1382.

23   مایه های دینی و عرفانی در شاهنامه فردوسی, /مرتضی گودرزی؛ به راهنمایی: علی مهدی زاده؛ استاد مشاور: فتح الله مجتبایی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تهران / دانشکده الهیات / گروه ادیان و عرفان، 1377.

24   بررسی نیرنگ و خدعه در شاهنامه فردوسی, /قاسم صحرایی؛ به راهنمایی: مظاهر مصفا؛ استاد مشاور: اسماعیل حاکمی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تهران،ادبیات وعلوم انسانی،زبان و ادبیات فارسی، 1377.

25   بررسی ویژگیها و جلوه های دنیا در نگاه فردوسی, /ابراهیم کیخا؛ به راهنمایی: محمدرضا صرفی؛ استاد مشاور: محمود مدبری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه شهید باهنر کرمان.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.گروه زبان و ادبیات فارسی، 1381

26   جوانان و جوانمرگان شاهنامه, /محمود کمالی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه شیراز -دانشکده علوم انسانی- بخش فارسی، 1382.

27   جایگاه اسطوره های شاهنامه فردوسی درگفتگوی تمدنها, /مهین مهرابی؛ به راهنمایی: فردوس حاجیان؛ استاد مشاور: امیر اشرف آریانپور. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--آزاد اسلامی-دانشکده هنر ومعماری-گروه پژوهش هنر، 1379.

28   تحلیل و بررسی خواب و رویا در شاهنامه فردوسی, /سید هاشم سیدان؛ به راهنمایی: سید علی اردلان جوان؛ استاد مشاور: اکبر شعبانی. / پایان نامه(دکتری)--دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه.

29    مقایسه تصویرگری‌های حماسی فردوسی و متنبی, / وحید سبزیانپور؛ به راهنمائی : امیرمحمود انوار / پایان نامه (دکتری) -- دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی، 1380.

30   نقد وبررسی داستانهایی چند از شاهنامه فردوسی براساس موازین داستان نویسی نوین, /زهرا سلاطی؛ به راهنمایی: حجت الله منیری؛ استاد مشاور: محمد صادق تفضلی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--آزاد اسلامی واحدبروجرد-دانشکده تحصیلات تکمیلی.

31   چند و چون احوال روان انسانی در حما سه های ایرانی, /صفدر اکبری مفاخر؛ به راهنمایی: قدمعلی سرامی؛ استاد مشاور: جلال زارعی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه آزاد واحد سنندج.

32   مقایسه خسرو و شیرین فردوسی و نظامی, / اشرف پیرحیاتی؛ به راهنمائی : سلمی / پایان نامه (کارشناسی ارشد) -- دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1377.

33   تاثیر اندیشه های زروانی برشعر رودکی، فردوسی و خیام, /محمد زارعی؛ به راهنمایی: فدسیه رضوانیان؛ استاد مشاور: غلامرضا پیروز. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه مازندران.دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، 1385.

34   بررسی کنایه در شاهنامه فردوسی, /عیوض هوشیار؛ به راهنمایی: نورالدین مقصودی؛ استاد مشاور: امین پاشا اجلالی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تبریز ، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، 1382.

35    بررسی تطبیقی تصاویرشاهنامه بایسنقری با ادبیات حماسی شاهنامه, /مسعود همتی؛ به راهنمایی: احمد نادعلیان؛ استاد مشاور: حبیب اله صادقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه شاهد ، دانشکده هنر، 1381.

36    شهر توس, /سعید نظام دوست؛ به راهنمایی: پرویز وزیری، علی اکبر کوششگران. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه یزد ، دانشکده معماری و شهرسازی، 1378.

37   فرهنگ استعارات شاهنامه, /محمدامین شمس نیا؛ به راهنمایی: محمدرضا صرفی؛ استاد مشاور: محمدصادق بصیری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1381.

38   عشق در شاهنامه فردوسی و مقایسه آن با ایلیاد و اودیسه هومر, /شهناز ابراهیمی دهقان‌پور؛ به راهنمایی: لیلا هاشمیان؛ استاد مشاور: محمد طاهری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه بوعلی سینا همدان.دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1385.

39   بررسی و مقایسه شخصیتهای داستانی مشترک شاهنامه و اوستا, /فاطمه بابائی سرور؛ به راهنمایی: محمد طاهری؛ استاد مشاور: علی محمدی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه بوعلی سینا.دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1385.

40    مقایسه حماسه سرایی در ایران و هند با تاکید بر شاهنامه و مهابهاراتا, /علیرضا صدیقی؛ به راهنمایی: حسینعلی قبادی؛ استاد مشاور: تقی پورنامداریان، ابوالقاسم رادفر. / پایان نامه(دکترای تخصصی)--دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی، 1385.

41   بررسی تطبیقی شخصیت های اساطیری - حماسی یشت ها با شخصیت های همانند آنها در شاهنامه, /رضا ستاری؛ به راهنمایی: میرجلال الدین کزازی؛ استاد مشاور: ابوالقاسم اسماعیل پور، مجتبی منشی زاده. / پایان نامه(دکتری)--دانشگاه علامه طباطبایی.دانشکده ی ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، 1385

42   مقایسه‌ی شخصیت‌های مشترک اسطوره‌ای - حماسی تاریخ بلعمی و شاهنامه, /محمد عنایتی قادیکلایی؛ به راهنمایی: مسعود روحانی؛ استاد مشاور: رضا ستاری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه مازندران.دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، 1385

43    کاوه و روزگار او در نظم و نثر پارسی, /گیتی تجربه‌کار. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه ملی ایران، 1354

44   خرد و خردورزی در شاهنامه‌ی فردوسی, /عبدالحکیم هوزیاری؛ به راهنمایی: احمد غنی‌پور ملکشاه؛ استاد مشاور: قدسیه رضوانیان. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه مازندران.دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی، 1385

45   هویت ایرانی در شاهنامه, /فاطمه ابوالقیسی رودسری؛ به راهنمایی: ذوالفقار علامی مهماندوستی؛ استاد مشاور: محبوبه مباشری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه الزهراء.دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ، 1385.

46   بررسی تاثیر ویژگی های ادبی شاهنامه بر نمونه های تصویری نقاشی ایران, /صلاح الدین حسنی؛ به راهنمایی: علی اصغر شیرازی؛ استاد مشاور: حبیب الله صادقی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه شاهد.دانشکده هنر، 1385.

47   شاهنامه و هویت ایرانی, /مریم امیری اشکلک؛ به راهنمایی: ابوالقاسم رادفر؛ استاد مشاور: حسین نجفدری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پژوهشکده‌ی زبان و ادبیات فارسی، 1385.

48   از شاهنامه تا یادواره طراحی فرهنگستان پاژ (جلد اول), /مسعود شریفی؛ به راهنمایی: حسن ذوالفقارزاده؛ استاد مشاور: رحیم هاشم‌پور. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه بین‌المللی امام خمینی.دانشکده معماری و شهرسازی، 1385.

49   جایگاه رنگ در هنر و فرهنگ ایران با تاکید بر دوره اسلامی (مطالعه موردی شاهنامه بایسنقری) - پروژه عملی : انسان و جهان معاصر, /مهدیه شهابی مقدم؛ به راهنمایی: محمدکاظم حسنوند؛ استاد مشاور: زهرا رهنورد. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده هنر، 1385.

50   بررسی تشبیه در شاهنامه فردوسی, /توکل محمودی؛ به راهنمایی: محمود درگاهی؛ استاد مشاور: حسین بوذری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه زنجان.دانشکده علوم انسانی.گروه زبان و ادبیات فارسی، 1385

51   جلوه‌های معانی و بیان در بخش پهلوانی شاهنامه (جلد اول ), /جواد ستاری؛ به راهنمایی: عبدالله نصرتی؛ استاد مشاور: محمد طاهری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه بوعلی سینا.دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1384

52   بررسی ساختار تصویری و طراحی (دیزاین) کتب کهن شاهنامه باینسقری و هفت اورنگ جامی پروژه عملی: تصویر سازی یک متن از کتاب منطق‌الطیر عطار, /مریم پورعلی اکبر؛ به راهنمایی: مصطفی ندرلو. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده هنر، 1384

53   بررسی زبانی بهرام یشت و سنجش اسطوره ای بهرام در اوستا و شاهنامه, /پروین پورمجیدیان؛ به راهنمایی: مجتبی منشی زاده؛ استاد مشاور: ابوالقاسم اسماعیل پور. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه شهید بهشتی.دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1384.

54   مولفه های هویت فرهنگی ایرانیان در شاهنامه ی فردوسی, /باقر رمضانیان سیاهکلرودی؛ به راهنمایی: محمدرضا صرفی؛ استاد مشاور: محمود مدبری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه شهید باهنر کرمان.دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، 1383.

55   کوه و جلوه های اساطیری آن در شاهنامه فردوسی, /فاطمه جعفری کمانگر؛ به راهنمایی: محمود مدبری؛ استاد مشاور: محمدرضا صرفی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه ادبیات و علوم انسانی، 1382.

56   بررسی تطبیقی عناصر شگفت در بخشهائی از شاهنامه فردوسی و برخی از رمانهای حماسی کرتین دوتروا, /سیما آقانباتی؛ به راهنمایی: نسرین خطاط؛ استاد مشاور: مهوش قویمی، - ترابی. / پایان نامه(دکتری)--دانشگاه شهید بهشتی، 1384.

57   بررسی فرهنگ تربیت بدنی و ورزش در شاهنامه, /بهرام بهرامی پور؛ به راهنمایی: رحیم رمضانی نژاد؛ استاد مشاور: حسن دانشمندی، علیرضا نیکویی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه گیلان.دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1384.

58   بررسی ساختار واژگان شاهنامه فردوسی, /مژگان رام؛ به راهنمایی: مصطفی عاصی؛ استاد مشاور: کتایون مزداپور. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پژوهشکده زبانشناسی همگانی، 1382.

59   مقایسه نیایش و گفتگوی انسان و خدا در شاهنامه و مثنوی, /معصومه خدادادی مهاباد؛ به راهنمایی: حسینعلی قبادی؛ استاد مشاور: تقی پورنامداریان، سعید بزرگ بیگدلی. / پایان نامه(دکتری)--دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی.گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی و عربی، 1383.

60   مقایسه سبکی جلد اول شاهنامه (چاپ مسکو) و دفتر اول مثنوی معنوی, /مجید رحیمی؛ به راهنمایی: محمد غلامرضایی؛ استاد مشاور: محمدرضا سنگری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تربیت مدرس،‌ دانشکده علوم انسانی، 1383.

61   آرمان دادخواهی و ظلم ستیزی در شاهنامه فردوسی / پایان‌نامه (کارشناسی ارشد) -- دانشگاه شهید بهشتی، 1379

62   مقایسه شاهنامه فردوسی با تاریخ غررالسیر معروف به کتاب غرراخبار ملوک الفرس و سیرهم, /اسماعیل صمدی ملایوسفی؛ به راهنمایی: امین پاشا اجلالی؛ استاد مشاور: خلیل حدیدی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تبریز ، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی، 1383.

63   تجلی بخت و تقدیر در زندگی پهلوانان شاهنامه, /آزاده حیدرپور؛ به راهنمایی: محمد تقی راشد محصل؛ استاد مشاور: مهشید میرفخرایی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده زبانشناسی همگانی، 1381

64   مقایسه ی روایات مربوط به فریدون و منوچهر در شاهنامه ی فردوسی با متون تاریخی تا قرن هفتم (ه.ق), /هوشمند دهقانی؛ به راهنمایی: نجف جوکار؛ استاد مشاور: اکبر نحوی، محمدرضا امینی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه شیراز، 1382.

65   مقایسه شاهنامه و گرشاسب نامه از دیدگاه سبک و ساختار زبانی, /عاطفه جمالی؛ به راهنمایی: حسین نجفدری؛ استاد مشاور: ابوالقاسم رادفر. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--پژوهشگاه علوم انسانی.

66   مقایسه بین ویژگیهای قهرمانی رستم و شاه سیف در دو اثر حماسی: شاهنامه فردوسی و سیره الملک سیف بن ذی یزن, /مصطفی البکور؛ به راهنمایی: ناصر نیکوبخت؛ استاد مشاور: خلیل پروینی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 1382.

67   ریشه‌یابی توتم در شاهنامه فردوسی و گرشاسب‌نامه اسدی و مقایسه آن با ایلیاد و اودیسه هومر, /معصومه زندیه؛ به راهنمایی: مهدی شریفیان؛ استاد مشاور: علی محمدی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی، 1386.

68   معرفی پژوهشهای انجام شده در باره شاهنامه از سال 1371 تا 1381, /زهره هاشمی اردکانی؛ به راهنمایی: حسن انوری. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تربیت معلم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1383

69   بررسی زبان شناختی حماسه رستم و سهراب فردوسی, /فاطمه کمپانی زارع؛ به راهنمایی: لطف الله یارمحمد. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی، 1381.  

70   شخصیت های اساطیری و حماسی (کیانیان) در اوستا و شاهنامه, /ابوالفضل عربشاهی؛ به راهنمایی: بهمن سرکاراتی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، 1382.

71   مظاهر خیر و شر در نگارگری عهد تیموریان و صفویان, /هلنا شین دشتگل؛ به راهنمایی: محمدعلی رجبی؛ استاد مشاور: زهرا رهنورد. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده هنر، 1381.

72   آئین سفر در هفت خان رستم و اسفندیار و حماسه ادیسه, /شیدا شاه سنی؛ به راهنمایی: محمودرضا دستغیب بهشتی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی، 1381.

73   تجزیه و تحلیل آثار نگارگری شاهنامه بایسنغری. موضوع پروژه عملی: زندگی، طبیعت، کویر, /عباس فتوحی بافقی؛ به راهنمایی: حبیب الله آیت اللهی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه شاهد، دانشکده هنر، 1381.

74   چهره های مظلوم در شاهنامه فردوسی, /غلامعلی قربانی؛ به راهنمایی: محمدعلی صادقیان؛ استاد مشاور: محمدحسین دهقانی فیروزآبادی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه یزد، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، 1378.  

75   بررسی عنصر رنگ و جلوه های آن در شاهنامه فردوسی, /لیلا احمدیان؛ به راهنمایی: کاووس حسن لی. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه شیراز، دانشکده تحصیلات تکمیلی، 1381.

76   اغراق در حماسه - بررسی مبالغه و اقسام آن در چهار منظومه از حماسه های ملی ایران تا پایان قرن پنجم هجری ( شاهنامه ، گرشاسبنامه ، بهمن نامه و کوش نامه), /سعیده رهاوی عزآبادی؛ به راهن

/ 0 نظر / 165 بازدید