فهرست پایان نامه فارسی(نثرگذشته)

  

آثار تحول نثر فارسی در سده‌های پنجم و ششم‌: طوطیان هروآباد، روزبه‌ـ دکتر احمد ذاکری‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1383- ارشد

 

آداب معاشرت در آثار منثور قرن چهارم تا پایان قرن ششم هجری: شاه حسینی، رودابه- دکتر حسن زاده- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

آداب و آیین‌های عیاران در کتاب سمک عیار: چابوک، مریم- دکتر ریاحی-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

 

آداب و رسوم در متون نثر قرن 4و5: شهریاری، آذر- دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

 

آداب و رسوم و اخلاق اجتماعی در سمک عیار: نیک اندیش، هما – دکتر غلامرضا ستوده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

 

آداب، تشریفات و رسوم دربار غزنه در تاریخ بیهقی: عظیمی فر،‌محمد مهدی – دکتر غلامحسین مرزآبادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379  – ارشد

 

آرای روانشناختی سعدی در گلستان: یاوری، فرامرز- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

 

آسیب‌شناسی اجتماعی در قابوس‌نامه: منوچهری، سارا- دکتر فرزاد- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1383- ارشد.

 

آموزش و پرورش و اخلاق و تربیت در قابوسنامه: رضایی، قاسم- دکتر علی اردلان جوان- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

 

آیین دبیری در نثر فارسی از آغاز قرن 7 تا پایان قرن هشتم: شجاعی، علیرضا- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1380- ارشد

 

آیین زندگی در آثار منثور اخلاقی قرن هفتم: هاشمی، عبدالعلی- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

 

آیین فتوت: روحانی، ریحانه-دکترمحمدغلامرضایی-دانشگاه یزد- 1375-ارشد

 

آیین مملکت داری در ادب فارسی تا قرن 8: شریف پور، عنایت الله- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1375- دکتری

 

 آیین ها در سمک عیار: کلاهچیان، فاطمه- دکتر مصطفوی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1378- ارشد

 

آیین ها و آداب و رسوم در قابوسنامه: پیکری، حسیم- دکتر مظفر بختیار- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

 

آیین‌ها و سنت‌ها در تاریخ بیهقی: فرجامی، علیرضا-دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد-1381-ارشد

 

احادیث قدسی در مرصاد العباد و کشف المحجوب: منصوری فرد، یعقوب علی– دکتر جواد سلمانی زاده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375 –  ارشد

 

اخلاق و حکمت در مرزبان نامه: زاهدیان، مهدی- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

 

اخلاق و ضد اخلاق در قابوس‌نامه: نائیجی، علی اکبر-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1377- ارشد

 

ارداویرافنامه(متن پهلوی با ترجمه فارسی و واژه نامه و متن منظوم و زرتشت و پژدو): عفیفی، رحیم- دکتر صادق کیا- دانشگاه تهران- 1339- دکتری

 

اصطلاحات دیوانی دورة صفویه در کتاب خلد برین: مهذب، طاهره -دکتر حسن انوری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375 – ارشد

 

اصطلاحات عرفانی و تعبیرات آن در نوبت سوم کشف‌الاسرار میبدی: گردینی، فاطمه- دکترصارمی- پژوهشگاه علوم انسانی- 1374- ارشد.

 

اعلام تاریخی و جغرافیایی چهار مقاله: رحمانی، اسماعیل‌ـ دکتر محمد فاروق فرقانی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1375- ارشد

 

اعلام جغرافیایی و تاریخی در تاریخ بیهقی‌: فدایی وشکی، زهره‌ـ دکتر محمد سرور مولایی‌ـ  دانشگاه آزادکرج-  1374‌ـ ارشد

 

امثال و حکم در تاریخ بیهقی: عزیزی، سعید-دکترجلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

 

بازتاب آیین کشور داری در قرن پنجم از سیاست نامه و قابوسنامه: اسماعیل نیا گنجی، حجت الله- دکتر حبیب االله عباسی- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

 

بازسازی و نقد چند داستان در زبان و ادبیات فارسی: بزرگی، محمود- دکتر اسماعیل حاکمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز- 1377، ارشد.

 

بافت و گرایش های مذهبی شیعی درمتون ادبی و تاریخی فارسی در ایران از آغاز تا پایان عصر قاجاریه: حسنعلی پور، حسن- دکتر ثامنی- دانشگاه چمران اهواز- 1380- ارشد

 

بحث در آثار منثور دوره ساسانی از لحاظ سبک و نوادر لغات و قواعد مهم دستور: متینی، جلال- بدیع الزمان فروزانفر- دانشگاه تهران- ؟- دکتری

 

بحث درباره قابوسنامه: بدوی، امین عبدالمجید- دکتر محمد معین- دانشگاه تهران- 1956- دکتری

 

بحث قضا از کتاب فقه امام جعفر صادق (ع): جمشیدی، صمد   – دکتر فیض علیرضا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377 – ارشد

 

بررسی آواز پر جبرئیل و لغت موران شیخ شهاب الدین سهروردی: مهربان، صدیقه – دکتر ابوطالب میر عابدینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381  – ارشد

 

بررسی آیین ایزدیان بر مبنای آثار مکتوب سنتهای شفاهی: مارونی، عبدالقادر- دکتر آموزگار- دانشگاه تهران- 1373- دکتری

 

بررسی اخلاقیات و اندرزنامه های باستان در ادب ایران تا پایان قرن هفتم: آهنگری، فرشته- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

 

بررسی اصطلاحات عرفانی جلد چهارم کشف‌الاسرار وعده‌الاسرار: جعفری نژاد علیجانی، ملیحه- دکتر جواد سلماسی‌زاده- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376- ارشد.

 

بررسی اصطلاحات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی و منطقی کشف المحجوب هجویری: اسداللهی، خدابخش- خلیل حدیدی- دانشگاه تبریز- 1378- ارشد

 

بررسی انطباق مراثی سروش اصفهانی و یغمای جندقی با مقاتل: کاوه نصرآبادی، محمد هادی- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

 

بررسی تاثیرات سوانح العشاق بر نامه‌های عین القضات و اشعار فخرالدین عراقی: کمال موسوی، اکرم- دکتر مریم ابوالقاسمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

 

بررسی تطبیقی اصطلاحات عرفانی لب‌لباب مثنوی اثر ملاحسین واعظ کاشانی: بصیر مژدهی، سامیه‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

 

بررسی تطبیقی ترجمه قرآن مجید از آیه الله مکارم شیرازی با ترجمه استاد فولادوند: زارع خضری، محمدحسن- دکتر شاهرخ محمدبیگی- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

 

بررسی تطبیقی داستان یوسف و زلیخا (در تورات، قرآن و):سید صادقی، محمود-دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1374-ارشد

 

بررسی تطبیقی فضایل و رذایل در گلستان و اخلاق ناصری: جمالی، سید منصور- دکتر یحیی طالبیان-دانشگاه آزاد جیرفت- 1377- ارشد

 

بررسی تطبیقی کلیله و دمنه با ترجمه داستان‌های بید پای: قهوه‌چی، علی- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1382- ارشد

 

بررسی تطبیقی کلیله و دمنه و مرزبان نامه: رضایی، محمود- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1380- ارشد

 

بررسی تفسیر متداول ترین آیات قرآنی در امهات کتب عرفان فارسی: سلطانی، منظر- دکتر قاسم انصاری- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

 

بررسی جنبه های ادبی در نوبت ثالثه جلد پنجم کشف الاسرار: علیزاده، فریبا– دکتر علی محمد سجادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377 –  ارشد

بررسی جنبه های روایی و داستانی در تاریخ بیهقی: خلخالی، نادر- دکتر سلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1378- ارشد

 

بررسی حکایات در کشف المحجوب: شاه حسینی، عبدالمجید-دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

 

بررسی حکایات گلستان با الهام از اصول داستان نویسی: جبری، سوسن- دکتر محمدی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- ارشد

 

بررسی حکایتهای فارسی از زبان حیوانات(فابلهای فارسی) تا قرن دهم: تقوی، محمد- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- دکتری

بررسی دیباچه و مقدمه متون نثر قرن چهارم تا دهم: کر، احمد-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- ارشد

 

بررسی دیباچه‌های منثور از قرون اولیه تا قرن هشتم: اویسی، معصومه- دکتر عبدالله طلوعی آذر- دانشگاه ارومیه-1383-ارشد

 

بررسی رسائل و مکاتیب در ادب فارسی: جواهری، فاطمه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

 

بررسی روشنفکری دینی در تذکره الاولیای عطار: تاج نیا، کیمیا- دکتر رادفر- دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

 

بررسی ساختاری حکایتهای غیر تاریخی جوامع الحکایات: واعظ زاده، فائزه- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

 

بررسی سبکی مرزبان نامه وتاریخ جهانگشای: نوری‌صفا، شهرزاد- دکتر طبیبیان- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1382- ارشد.

 

بررسی سیر تحول نثر شاعرانه متصوفه تا قرن هفتم: حسینی، محسن- دکتر  پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- دکتری

بررسی شیوه ترجمه و تفسیر زبانی و سبکی دو تفسیر نسفی و روض الجنان و روح الجنان همراه با برابرهای فارسی واژگان قرآنی در حد سوره بقره: ظفری دیزچی، محمود   – دکتر عزیز الله جوینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379  – ارشد

 

 بررسی کتب اخلاقی تا قرن نهم: حدیدی، خلیل- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1375- دکتری

 

بررسی مجالس المومنین قاضی نورالله شوشتری: عادلی، اشرف- احمد احمدی- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

 

بررسی مسائل اجتماعی در آثار برجسته منثور قرنهای 5 و 6: اسماعیلی، فاطمه-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

 

 بررسی مسائل اجتماعی و تاریخی در نصیحه الملوک و کیمیای سعادت و: رسمی، عاتکه- دکتر معصومه معدن کن- دانشگاه تبریز- 1378- ارشد

 

بررسی مقامات حمیدی و مقامات بدیع الزمان همدانی: حاج رضا بیگی، طاهره- دکتر ممتحن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

 

بررسی مقایسه ای شخصیت های درباری در دو کتاب تاریخ بیهقی و گلستان سعدی: طبسی، ربابه- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

 

بررسی نثر فارسی در عهد صفویه: آذرمینا، محمدتقی- یدالله شکری- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

 

بررسی نوع ادبی((داستان)) در ادب کهن پارسی(منظومه های عاشقانه): کرم رضایی، پریسا- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

 

بررسی هویت زن ایرانی بر اساس داستانهای هزار و یک شب: فروزان، زهرا- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

 

بررسی و تحقیق در داستانهای مرزبان نامه: ابراهیم نژاد دلداری، طاهره- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

 

بررسی و تحقیق در قصه های هزارو یک شب: فتحعلیان، فاطمه- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

 

بررسی و تحلیل نامه و نامه نگاری در تاریخ بیهقی: آقاطاهری اوشانی، محمد حسام     – دکتر جلیل تجلیل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380  – ارشد

 

بررسی و شرح تاریخ الوزراء و تحلیل آیین وزارت: رجایی بهبهانی، حمدالله- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

بررسی و شرح عتبه الکتبه: ریاحی زمین، زهرا- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

 

بررسی و شرح منشآت خاقانی (از ابتدای صفحه 164 تا پایان): وحیدنیا، رویا-دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

 

بررسی و شرح نامه های عین القضاه همدانی((جلد اول)): کلاهدوزان، اکبر- محمدباقر کتابی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

 

بررسی و شرح نامه های عین القضاه همدانی((جلد دوم)): اجیه، تقی- محمدباقرکتابی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

 

بررسی و مقایسه اردا ویراف‌نامه با کمدی الهی دانته: شنبه‌ای، رقیه‌ـ دکتر ژاله آموزگار‌ـ دانشگاه آزاد کرج‌ـ 1374‌ـ ارشد

 

بررسی و مقایسه داستانهای کلیله و دمنه با مرزبان نامه: محمدیان ایوری، صدیقه- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

 

بزم سازی بزرگمهر در متون نثر فارسی در منظومه های داستانی تا پایان قرن ششم: اخیانی، جمیله- مهیار نوابی-  دانشگاه تهران- 1378- دکتری

 

بیهقی در تاریخ بیهقی: نجفی، اشرف- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

 

پارسی در تازی: صداقت کیش، محمدتقی- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

 

پژوهشی در خارستان ادیب کرمانی و بررسی زیبایی‌ها و تازگی های لغوی و نثری آن در قیاس با گلستان سعدی: گله داری، عباس - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376   – ارشد

 

پژوهشی در ساختار داستان های منثور تا پایان قرن 6: تسلیمی، امیرحسین- دکتر سعید حمیدیان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- دکتری

 

پژوهشی در کتاب کلیله و دمنه از دیدگاه دین و اخلاق و حکمت عملی: جعفری، ناهید – دکتر حسین بهزادی اندوهجردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380  – ارشد

 

پژوهشی درباره تفسیر عرفانی نجم الدین رازی: موحدی، محمدرضا- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1380- دکتری

 

پندنامه ملوک و بررسی داستان‌ها و حکایات سیاستنامه «سیر الملوک»:پور قیومی، بشیر-دکتر سید احمد حسینی کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1382- ارشد

پیرامون کتاب کشف الاسرار: اسدیان، محمد- فروزانفر- دانشگاه تهران- 1342- دکتری

 

پیشه ها و مشاغل در متون نثر فارسی تا قرن ششم: لطیفی توپطانلو، حمید- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

 

تأثیر قرآن در تاریخ بیهقی‌: دلیلی دیدار، منصوره‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1379- ارشد

 

تأثیر قرآن و حدیث در عبهر العاشقین:‌ شجاعی، مهدیه  – دکتر علی اصغر حلبی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380 – ارشد

 

تأثیر کشف المحجوب بر تذکره الاولیا : آهنین جگر، جمشید- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1382- ارشد

 

تاریخ تطور منشات و مکاتیب فارسی و مختصات آن از آغاز تا قرن هشتم: احمدی گرجی، حسینعلی- حسین خطیبی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

 

تاریخ جهانگشای جوینی در آینه جامع التواریخ رشیدی و بررسی زبان و بیان دو کتاب: ضیایی، مهدی-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1380- ارشد

 

تاویل آیات قرآن در مرصادالعباد و مقایسه آن با آیات قرآنی کشف الاسرار: زرگرزاده، اکرم- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

 

تاویل آیات و احادیث در متون فارسی تا قرن هفتم: محمدی، محمدعلی- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- دکتری

 

تاویلات عرفانی در آثار عین القضات همدانی: پارساپور، زهرا- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- ؟- ارشد

 

تجلی قرآن در نهج البلاغه: مقدس، روح الله- دکتر جعفری- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

 

تحریری دیگر از ترجمه تاریخ یمینی: نبی ئیان، فرزاد- دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

 

تحریری نو از(نفثه المصدور) تالیف شهاب الدین محمد خرنه زی زیدری نسوی: افضلی، بهرام- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

 

تحشیه و تحقیق و توضیح کتاب اغراض السیاسه فی اعراض الریاسه: امامی نائینی، احمد- صادقیان- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

 

تحقیق در ابدع البدایع از مولفات الحاج میرزا محمد حسین شمس العلما گرگانی: پاشاپور، محمدرضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1372- ارشد

 

تحقیق در اعلام و اصطلاحات عرفانی و استخراج نوادر و لغات و ترکیبات و استخراج اصطلاحات عرفانی و اعلام در کشف الاسرار(نوبت اول و سوم): شفیعی لطف آبادی، شبنم- سیددکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1377- ارشد

 

تحقیق در تفسیر شیعی تا شریف لاهیجی با ملاحظه نکات عرفانی آن: اعتصام، محمدرضا- سلماسی زاده- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

 

تحقیق در جلد سوم جهانگشای جوینی(لغات، ترکیبات، آیات و احادیث، اشعار و امثله عربی، ملل و نحل، ایلات و قبایل و طوایف، کتابها): امیری  خراسانی، احمد- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

 

تحقیق در راحه الصدور و آیه السرور: پوراصغری، محسن- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1369- ارشد

 

تحقیق در مآخذ و منابع حکایات کشف الاسرار(النوبه الثالثه): داوودی مقدم، فریده- رادمنش- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

 

تحقیق در واژگان قرآنی کشف الاسرار میبدی: الهام بخش، محمود- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

 

تحقیق درباره کتاب کشف الاسرار معنوی در شرح ابیات مثنوی نوشته عبدالحمید الردانی تبریزی(قرن یازدهم هجری): قبادی، حسینعلی- دکتر محسن جهانگیری- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

 

تحقیق موضوعی مصباح الهدایه (عزالدین محمود کاشانی) با طریقت نامه (عماد فقیه کرمانی) :‌ مرتضوی، ابراهیم – دکتر علی اصغر حلبی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381  – ارشد

 

تحقیق و ترجمه معجم الفرق الاسلامیه: موحدی، محمدرضا- دکتر حسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1372- ارشد

 

تحلیل تطبیقی روضه الخلد مجد خوافی با گلستان سعدی: کبودانی نصرآباد، محمدسعید- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

 

تحلیل داستانهای تمثیلی شیخ اشراق: ربیعی، مسعود‌ـ دکتر امیر محمود انوار‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1378- ارشد

 

تحلیل زبان روایت درتاریخ بیهقی: دادخواه تهرانی، مهدی- دکتر سید جمال‌الدین مرتضوی-دانشگاه یزد-1383-ارشد

تحلیل ساختاری داستانهای جوامع الحکایات و لوامع الروایات عوفی و بررسی عناصر داستانی: کهنوج نسب، عبدالرضا – دکتر عبدالحسین فرزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379  – ارشد

 

تحلیل ساختاری روایت در حکایتهای جامع هزار و یک شب: جوکاران خراسانی، محبوبه- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

 

تحلیل ساختاری و محتوایی فابل و سیر کامل آن در ادبیات فارسی از قرن 4 تا قرن 12: پور نظر علی، فائقه- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

تحلیل سفر در متون عرفانی: طاهری، فاطمه- علی اصغر میرباقری فرد- دانشگاه اصفهان- 1382- دکتری

 

 

تحلیل شخصیت‌ها و نشانه‌ شناسی در داراب نامه طرسوسی: عموزاده، محمد-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

 

تحلیل قصه های کلیله و دمنه: بدری، شهرود- دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1381- ارشد

 

تحلیل محتوایی شخصیتهای زن و مرد در داستان‌های تالیفی برای نوجوانان دهه شصت: اشراقی، سکینه- دکتر ماهیار، 1374- ارشد

 

تحلیل موضوعی اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید: حاجی آبادی، محمد- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1374- ارشد

تحلیلی بر ترجمه رساله قشیریه: فیض، مصطفی- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

 

تحول ترسلی و دبیری از آغاز تا پایان سده ششم: بذرافکن، جلال- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

 

تربیت و عرفان در کیمیای سعادت غزالی: فهیمی، شعبان- دکتر علی‌اصغر حلبی، دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1378، ارشد.

 

ترسل در دوره صفوی:

/ 3 نظر / 58 بازدید
مهسا

با سلام دوست عزیز،وبلاگ خوبی داری،بهش بیشتر برس [لبخند] من هم گروه اینترنتی دارم،با کلی مطلب جذاب و قشنگ،هر کی عضو شده کلی از دوستاش هم آورده تو گروه ما و محیط خیلی شاد و پر از خنده ای داریم! البته گاهی هم غم داریم ولی کمه [خجالت] اگه میخوای بیای پیش ما به آدرس که گذاشتم سر بزن،منتظرتم [قلب][لبخند]

محب ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم[گل] اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم[گل] سلام علیکم[گل] `,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` امام رضا عليه السلام فرمودند: مؤمن، مؤمن واقعى نيست، مگر آن كه سه خصلت در او باشد: سنتى از پروردگارش و سنتى از پيامبرش و سنتى از امامش. اما سنت پروردگارش، پوشاندن راز خود است، اما سنت پيغمبرش، مدارا و نرم رفتارى با مردم است، اما سنت امامش، صبر كردن در زمان تنگدستى و پريشان حالى است.[گل]

سپاس فراوان از شما و زحماتتون قسمت پایان نامه نثر گذشته رو هم خوندم، عالی بود ایشالا موفق باشین،دستون درد نکنه،دوستم موضوع پایان نامه اش تصویب شده بود من با خوندن وبلاگ شما دیدم که مضوعش کارشده،بهش خبر دادم، خودم هم درگیر پیداکردن موضوعم،کارتون خیلی ارزشمنده،زنده باشین